Erklæring

World Down Syndrome Day-erklæring i Europa-Parlamentet

I anledning af World Down Syndrome Day den 21. marts mener vi - medlemmer af Europa-Parlamentet og civilsamfundet - at ”anerkendelsen af den iboende værdighed og de lige og umistelige rettigheder for alle medlemmer af den menneskelige familie er grundlaget af frihed, retfærdighed og fred ”, grundlæggende principper for Den Europæiske Union. Vi ønsker at skabe et inkluderende samfund, hvor værdighed og menneskerettigheder for mennesker med handicap værdsættes af alle, beskyttes ved lov og omsættes i konkrete handlinger overalt i Europa.

Som medlem af FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap (konventionen) har EU og medlemsstaterne en klar forpligtelse til at opretholde rettighederne for alle personer med handicap, der er nedfældet i konventionen i hele Unionen.

Personer med handicap, herunder personer med intellektuelt handicap, har ret til at være fuldt ud inkluderet og til at deltage på lige fod med andre i samfundet. Handicappede og deres repræsentative organisationer skal høres og involveres i al beslutningstagning i EU.

Handicappede i Den Europæiske Union har en høj risiko for social udstødelse, da deres ledighed er dobbelt så stor som borgerne uden handicap og endda fire gange højere for mennesker med intellektuelle handicap.

Vi kræver, at handicappedes rettigheder og konventionen integreres i alle EU-politikker og -programmer, herunder sundhed, beskæftigelse og inkluderende uddannelse.

Vi opfordrer de europæiske institutioner og medlemsstaterne til at respektere, beskytte og fremme den individuelle autonomi for mennesker med handicap og intellektuelle handicap, herunder friheden til at træffe egne valg. Vi minder om vigtigheden af at støtte autonomistigende projekter som inkluderende uddannelsesprogrammer, uafhængige levende projekter samt sundhedsforskningsprogrammer med terapeutiske mål.

Som forståelse for underrepræsentation af mennesker med handicap i politiske institutioner såvel som i medierne og den samlede politiske usynlighed for mennesker med intellektuelle handicap, vil vi arbejde for at repræsentere dem for at sætte deres behov og deres krav i centrum for den politiske dagsorden.

Pressemeddelelse

UNDERSKRIFTER AF EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER

Bettina Vollath Østrig S&D
Lukas Mandl Østrig EPP
Monika Vana Østrig Grønne
Cindy Franssen Belgien EPP
Olivier Chastel Belgien Forny
Hilde Vautmans Belgien Forny
Petra De Sutter Belgien Grønne
Karlo Ressler Kroatien EPP
Tomislav Sokol Kroatien EPP
Costas Mavrides Cypern S&D
Lefteris Christoforou Cypern EPP
Radka Maxová Tjekkiet Forny
Tomáš Zdechovský Tjekkiet EPP
Michaela Šojdrová Tjekkiet EPP
Marianne Vind Danmark S&D
Riho Terras Estland EPP
Laura Huhtasaari Finland ID
Nils Torvalds Finland Forny
Sirpa Pietikäinen Finland EPP
François-Xavier Bellamy Frankrig EPP
Anne-Sophie Pelletier Frankrig GUE
Pascal Durand Frankrig Forny
Helmut Scholz Tyskland GUE
Marlene Mortler Tyskland EPP
Christine Schneider Tyskland EPP
Andreas Glück Tyskland Forny
Svenja Hahn Tyskland Forny
Jan-Christoph Oetjen Tyskland Forny
Pierrette Herzberger-Fofana Tyskland Grønne
Jutta Paulus Tyskland Grønne
Katrin Langensiepen Tyskland Grønne
Terry Reintke Tyskland Grønne
Patrick Breyer Tyskland Grønne
Eva Kaili Grækenland S&D
Klara Dobrev Ungarn S&D
Attila Ara-Kovács Ungarn S&D
István Ujhelyi Ungarn S&D
Edina Toth Ungarn EPP
Enikő Győri Ungarn EPP
Anna Júlia Donáth Ungarn Forny
Clare Daly Irland GUE
Frankrig Fitzgerald Irland EPP
Sean Kelly Irland EPP
nåde O´Sullivan Irland Grønne
Ciarán Manchet Irland Grønne
Elisabetta Gualmini Italien S&D
Andrea Cozzolino Italien S&D
Brando Benifei Italien S&D
Salvatore de Meo Italien EPP
Elena Lizzi Italien ID
Gianna Gancia Italien ID
Simona Baldassarre Italien ID
Antonio Maria Rinaldi Italien ID
Mara Bizzotto Italien ID
Marco Campomenosi Italien ID
Matteo Adinolfi Italien ID
Massimo Casanova Italien ID
Paolo Borchia Italien ID
Chiara Gemma Italien N-A
Marco Zullo Italien N-A
Tatjana Ždanoka Latvia Grønne
Juozas Olekas Lithuania S&D
Petras Auštrevičius Lithuania Forny
Christophe Hansen Luxembourg EPP
Isabel Wiseler-Lima Luxembourg EPP
Tilly Metz Luxembourg Grønne
Miriam Dalli Malta S&D
Alex Agius Saliba Malta S&D
Roberta Metsola Malta EPP
Bert-Jan Ruissen Netherlands ECR
Derk Jan Eppink Netherlands ECR
Kim van Sparrentak Netherlands Grønne
Anna Fotyga Poland ECR
Izabela Kloc Poland ECR
Elzbieta Rafalska Poland ECR
Robert Biedron Poland S&D
Łukasz Kohut Poland S&D
Jerzy Buzek Poland EPP
Magdalena Adamowicz Poland EPP
Jaroslaw Duda Poland EPP
Elżbieta Łukacijewska Poland EPP
Maria da Graça Carvalho Portugal EPP
José Gusmao Portugal GUE
Marisa Matias Portugal GUE
Isabel Carvalhais Portugal S&D
Victor Negrescu Romania S&D
Clotilde Armand Romania Forny
Vlad-Marius Botos Romania Forny
Tudor Ciuhodaru Romania S&D
Ivan Štefanec Slovakia EPP
Miriam Lexmann Slovakia EPP
Peter Pollák Slovakia EPP
Vladimír Bilčík Slovakia EPP
Lucia Ďuriš Nicholsonová Slovakia ECR
Milan Brglez Slovenia S&D
Milan Zver Slovenia EPP
Tanja Fajon Slovenia Forny
Irena Joveva Slovenia Forny
Jorge Buxadé Spanien ECR
Herman Tertsch Spanien ECR
Mazaly Aguilar Spanien ECR
Antoni Comín i Oliveres Spanien N-A
Lina Galvez Spanien S&D
Estrella Dura Ferrandis Spanien S&D
Alícia Homs Ginel Spanien S&D
Inmaculada Rodríguez-Piñero Spanien S&D
Javier Moreno Sánchez Spanien S&D
Mónica Silvana González Spanien S&D
Rosa Estaràs Ferragut Spanien EPP
Maria Soraya Rodriguez Ramos Spanien Forny
Izaskun Bilbao Barandica Spanien Forny
Jordi Canas Spanien Forny
Adrián Vásquez Lázara Spanien Forny
Frederick Federley Sweden Forny
Abir Al-Sahlani Sweden Forny
Alice Kuhnke Sweden Grønne
Jakop Dalunde Sweden Grønne
Pär Holmgren Sweden Grønne
Evin Incir Sweden S&D
Heléne Fritzon Sweden S&D
Johan Danielsson Sweden S&D
Erik Bergkvist Sweden S&D
Jytte Guteland Sweden S&D