Tkanie životov

ŠPANIELSKO
MEP

„Hilando Vidas“ (Tkanie životov) je projekt vytvorený nadáciou UNICAP. Projekt, ktorý sa snaží, aby každý jednotlivec dosiahol svoj plný potenciál. Dieťa a osoba zodpovedná za ich výchovu a vzdelávanie majú právo na informácie, poradenstvo a pomoc kvalifikovanými odborníkmi, ktorí okrem poskytovania jasných, stručných a presných informácií dokážu zlepšiť fyzickú a emocionálnu pohodu týchto detí a rodiny, aby zo seba dostali to najlepšie ako členovia rodiny a jednotlivci.

#Izahrnutie znamená

Komunikácia, akceptácia

Nájdete nás na:

Táto anketa bola uzavretá. Kto vyhral našu kampaň #GreatInitiatives, môžete zistiť, ak sa k nám pripojíte na #WDSD22 o 18:00 SEČ v našom Livestreame na Facebooku.

Logo_EUforTrisomy21

Informácie o Eufortrisomy21.eu

Platforma pre spoluprácu združení, občanov a politikov pracujúcich spoločne pri príležitosti osláv Svetového dňa Downovho syndrómu, aby sa zviditeľnilo intelektuálne postihnutie všeobecne a najmä osoby s trizómiou 21 (najčastejšie intelektuálne postihnutie genetického pôvodu, nazývané tiež Downov syndróm) ).

Potrebujete pomoc? pochybnosti? viac informácií?

  Preložiť túto stránku
[gtranslate]