MEP

JA-WYBIERAM. Stowarzyszenie na rzecz osób wyjątkowych

POLEN

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie warunków stymulujących proces rozwoju samodzielności i niezależności życiowej osobom zagrożonym negatywnymi zjawiskami społecznymi, w tym także bezrobociem, bezdomnością i ubóstwem, w szczególności osobom z niepełnosprawnościami.

 

Brug for hjælp? tvivl? mere information?

  Oversæt denne side
[gtranslate]