EuforTrisomy21_Home

Hvad er EU for Trisomy 21?

En platform for samarbejde mellem foreninger, borgere og politikere, der arbejder sammen om fejringen af World Downs syndrom dag, for at synliggøre det intellektuelle handicap i almindelighed og personer med Trisomi 21 i særdeleshed (mest almindelige udviklingshæmning af genetisk oprindelse, også kaldet Downs syndrom ).

EU for Trisomi 21 er et netværk af forskellige organisationer og initiativer fra forældre fra hele Europa, der arbejder for at forbedre livet for mennesker med Downs Syndrom på lokalt plan. Vi håber at forbinde disse organisationer for at inspirere til samarbejde og udveksling af bedste praksis og forene dem under EU for Trisomi 21-paraplyen, så vi i fællesskab kan tale for Trisomi 21 ved EU-institutionerne.

Den Europæiske Union har den juridiske kompetence til at udarbejde lovgivning, der tackler problemerne vedrørende mennesker med handicap: sundhed, beskæftigelse, diskrimination, uddannelse, menneskerettigheder... Ikke desto mindre falder eller stagnerer budgetterne og de europæiske projekter vedrørende mennesker med intellektuelle handicap år efter år.

Vores alliancers mål er at forbedre Autonomi, Sigtbarhed, Sundhed og Ligebehandling af mennesker med trisomi 21 på tværs af samfundet og presser EU-institutionerne til at støtte de mest sårbare blandt os.

Hvad gør EU for trisomi 21 vil have ?

Vi ønsker, at mennesker med intellektuelle handicap skal have en prioritet på den europæiske dagsorden for at sikre reel lighed mellem borgerne.

Sigtbarhed

Mennesker med handicap er ikke til stede i det politiske miljø, er ikke til stede på arbejdsmarkedet hverken i medierne. Hvis mennesker med handicap ikke er synlige i samfundet, er det umuligt at skabe de nødvendige ændringer.  

Ikke-diskrimination

EU-lovgivningen om bekæmpelse af forskelsbehandling er kommet langt de seneste år for de forskellige mindretalsgrupper, bortset fra mennesker med handicap. Mennesker med intellektuelle handicap har brug for nogle specielle tilpasninger for at sikre, at disse love og retspraksis beskytter dem og ikke kun i teorien.

icons8-stethoscope-50

Sundhed

Den Europæiske Union skal handle i interesse for mennesker med intellektuelle handicap for at sikre deres ret til et "højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed" som fastlagt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.             

Autonomi

For at garantere uafhængighed og valgfrihed for mennesker med intellektuelle handicap skal vi fremme deres autonomi. Til dette formål skal EU tilskynde til medicinsk forskningsprogram med terapeutiske mål og inkluderende innovative sociale projekter, der integrerer deres samfund i samfundet.