EuforTrisomy21_Home

Što je EU za Trisomiju 21?

Platforma za suradnju udruga, građana i političara koji zajedno rade na obilježavanju Svjetskog dana Downovog sindroma, kako bi postali vidljivi intelektualni invaliditet općenito, a posebno osobe s trisomijom 21 (najčešća intelektualna teškoća genetskog porijekla, također nazvana Downov sindrom ).

EU za trisomiju 21 mreža je različitih organizacija i inicijativa roditelja iz cijele Europe koje rade na poboljšanju života osoba s Downovim sindromom na lokalnoj razini. Nadamo se da ćemo povezati ove organizacije kako bismo potaknuli suradnju i razmjenu najboljih praksi, ujedinjujući ih pod kišobranom EU-a za Trisomiju 21 kako bismo zajedno mogli govoriti za Trisomiju 21 u institucijama EU-a.

Europska unija ima zakonsku nadležnost za izradu zakonodavstva koje se bavi problemima osoba s invaliditetom: zdravstvo, zapošljavanje, diskriminacija, obrazovanje, ljudska prava... Ipak, iz godine u godinu proračuni i europski projekti koji se tiču osoba s intelektualnim teškoćama smanjuju ili stagniraju.

Cilj naših saveza je poboljšati Autonomija, Vidljivost, Zdravlje i Jednak tretman ljudi s trisomijom 21 u cijelom društvu i potaknuti institucije EU da podrže najugroženije među nama.

Što ima EU za Trisomiju 21 želite?

Želimo da potrebe osoba s intelektualnim teškoćama postanu prioritet na europskom dnevnom redu kako bi se zajamčila stvarna jednakost među građanima.

Vidljivost

Osobe s invaliditetom nisu prisutne u političkom okruženju, nisu prisutne na tržištu rada niti u medijima. Ako osobe s invaliditetom nisu vidljive u društvu, nemoguće je stvoriti potrebne promjene.  

Nediskriminacija

Protudiskriminacijsko zakonodavstvo EU-a posljednjih je godina daleko napredovalo za različite manjinske skupine, osim za osobe s invaliditetom. Osobe s intelektualnim teškoćama trebaju neke posebne prilagodbe kako bi se osiguralo da ih ti zakoni i sudska praksa štite, i to ne samo u teoriji.

icons8-stethoscope-50

Zdravlje

Europska unija mora djelovati u najboljem interesu osoba s intelektualnim teškoćama kako bi osigurala njihovo pravo na "visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja" kako je utvrđeno Poveljom o temeljnim pravima Europske unije.             

Autonomija

Kako bismo osobama s intelektualnim teškoćama zajamčili neovisnost i slobodu izbora, moramo promicati njihovu autonomiju. U tu svrhu EU mora poticati program medicinskih istraživanja s terapijskim ciljevima i uključivim inovativnim socijalnim projektima koji integriraju u društvo njihove različitosti.