EuforTrisomy21_Home

Mikä on EU Trisomy 21: ssä?

Foorumi järjestöjen, kansalaisten ja poliitikkojen yhteistyölle maailman Downin syndroomapäivän kunniaksi, jotta kehitysvamma yleensä ja erityisesti Trisomia 21 (yleisin geneettistä kehitysvamma, myös Downin syndrooma) sairastuvat näkyväksi. ).

EU for Trisomy 21 edistää yhteistyötä ja tiedon jakamista tietoisuuden lisäämiseksi ja osallistumisen lisäämiseksi Maailman Downin syndroomapäivän (21. maaliskuuta) juhliin.st) EU:n toimielimissä. Meillä on yhteistyökumppaneita kaikkialla Euroopassa, paikallisia kansalaisjärjestöjä sekä vanhempien aloitteita ja yhdistämällä ne EU:n alle Trisomy 21 -sateenvarjossa voimme yhdessä puhua Trisomy 21:n puolesta EU:n toimielimissä.

Euroopan unionilla on oikeudellinen toimivalta tuottaa lainsäädäntöä vammaisten ongelmien ratkaisemiseksi: terveys, työllisyys, syrjintä, koulutus, ihmisoikeudet… Siitä huolimatta vuosi vuodelta kehitysvammaisia koskevat budjetit ja eurooppalaiset hankkeet pienenevät tai pysähtyvät.

Liittoumamme on täydellinen tapa lisätä näkyvyyttä koko yhteiskunnassa kehitysvammaisten tarpeista ja saada EU:n toimielimet toimiin tukemaan heikoimmassa asemassa olevia.

Mikä tekee EU Trisomy 21: lle haluta ?

Haluamme, että kehitysvammaisten ihmisten tarpeista tulee prioriteetti Euroopan asialistalla, jotta voidaan taata todellinen tasa-arvo kansalaisten välillä.

Näkyvyys

Vammaiset ihmiset eivät ole läsnä poliittisessa ympäristössä, eivät ole läsnä työmarkkinoilla eivätkä tiedotusvälineissä. Jos vammaisia ei ole näkyvissä yhteiskunnassa, on mahdotonta luoda tarvittavia muutoksia.  

Syrjimättömyys

EU: n syrjinnän vastainen lainsäädäntö on viime vuosina edennyt pitkälle eri vähemmistöryhmille, vammaisia lukuun ottamatta. Älyvammaiset tarvitsevat erityisiä majoitusmahdollisuuksia varmistaakseen, että nämä lait ja oikeuskäytäntö suojelevat heitä eikä vain teoriassa.

icons8-stethoscope-50

Terveys

Euroopan unionin on toimittava kehitysvammaisten etujen mukaisesti varmistaakseen heidän oikeutensa "korkeatasoiseen ihmisten terveyden suojeluun", kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetaan.             

Autonomia

Henkisesti vammaisten henkilöiden itsenäisyyden ja valinnanvapauden takaamiseksi meidän on edistettävä heidän itsenäisyyttään. Tätä varten EU: n on kannustettava lääketieteellistä tutkimusohjelmaa, jolla on terapeuttiset tavoitteet, ja osallistavia innovatiivisia sosiaalisia hankkeita, jotka integroivat yhteiskuntaan niiden monimuotoisuuden.