EuforTrisomy21_Home

Mikä on EU Trisomy 21: ssä?

Foorumi järjestöjen, kansalaisten ja poliitikkojen yhteistyölle maailman Downin syndroomapäivän kunniaksi, jotta kehitysvamma yleensä ja erityisesti Trisomia 21 (yleisin geneettistä kehitysvamma, myös Downin syndrooma) sairastuvat näkyväksi. ).

EU for Trisomy 21 on eri järjestöjen ja aloitteiden verkosto vanhemmilta eri puolilta Eurooppaa, jotka pyrkivät parantamaan Downin syndroomaa sairastavien ihmisten elämää paikallisella tasolla. Toivomme yhdistävämme nämä organisaatiot innostaaksemme yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa yhdistämällä ne EU:n Trisomy 21 -sateenvarjon alle, jotta voimme yhdessä puhua Trisomy 21:n puolesta EU:n toimielimissä.

Euroopan unionilla on oikeudellinen toimivalta tuottaa lainsäädäntöä vammaisten ongelmien ratkaisemiseksi: terveys, työllisyys, syrjintä, koulutus, ihmisoikeudet… Siitä huolimatta vuosi vuodelta kehitysvammaisia koskevat budjetit ja eurooppalaiset hankkeet pienenevät tai pysähtyvät.

Allianssiemme tavoitteena on parantaa Autonomia, Näkyvyys, Terveys ja Tasa-arvoinen kohtelu Trisomia 21 -potilaita koko yhteiskunnassa ja painostaa EU:n toimielimiä tukemaan heikoimmassa asemassa olevia keskuudessamme.

Mikä tekee EU Trisomy 21: lle haluta ?

Haluamme, että kehitysvammaisten ihmisten tarpeista tulee prioriteetti Euroopan asialistalla, jotta voidaan taata todellinen tasa-arvo kansalaisten välillä.

Näkyvyys

Vammaiset ihmiset eivät ole läsnä poliittisessa ympäristössä, eivät ole läsnä työmarkkinoilla eivätkä tiedotusvälineissä. Jos vammaisia ei ole näkyvissä yhteiskunnassa, on mahdotonta luoda tarvittavia muutoksia.  

Syrjimättömyys

EU: n syrjinnän vastainen lainsäädäntö on viime vuosina edennyt pitkälle eri vähemmistöryhmille, vammaisia lukuun ottamatta. Älyvammaiset tarvitsevat erityisiä majoitusmahdollisuuksia varmistaakseen, että nämä lait ja oikeuskäytäntö suojelevat heitä eikä vain teoriassa.

icons8-stethoscope-50

Terveys

Euroopan unionin on toimittava kehitysvammaisten etujen mukaisesti varmistaakseen heidän oikeutensa "korkeatasoiseen ihmisten terveyden suojeluun", kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetaan.             

Autonomia

Henkisesti vammaisten henkilöiden itsenäisyyden ja valinnanvapauden takaamiseksi meidän on edistettävä heidän itsenäisyyttään. Tätä varten EU: n on kannustettava lääketieteellistä tutkimusohjelmaa, jolla on terapeuttiset tavoitteet, ja osallistavia innovatiivisia sosiaalisia hankkeita, jotka integroivat yhteiskuntaan niiden monimuotoisuuden.