EuforTrisomy21_Home

Mikä on EU Trisomy 21: ssä?

Foorumi yhdistysten, kansalaisten ja poliitikkojen yhteistyölle, jotka työskentelevät yhdessä maailman Downin oireyhtymän juhlimiseksi, jotta yleisesti havaitaan älyllinen vamma ja erityisesti trisomia 21 sairastavat henkilöt (yleisin geneettisen alkuperän älyllinen vamma, jota kutsutaan myös Downin oireyhtymäksi ).

EU for Trisomy 21 edistää yhteistyötä ja tiedon jakamista tietoisuuden lisäämiseksi ja osallistumisen lisäämiseksi maailman Downin oireyhtymän juhliin (21. maaliskuuta).st) Euroopan parlamentissa ja Euroopassa. Alustamme aloittaa toimintansa vuoden 2020 kansainvälisiä juhlia varten, mutta pyrkii ennen kaikkea tekemään vuodesta 2021 keskeisen vuoden ihmisille, joilla on trisomia 21.

Euroopan unionilla on laillinen toimivalta laatia lainsäädäntöä, jolla puututaan vammaisiin ihmisiin liittyviin ongelmiin: terveys, työllisyys, syrjintä, koulutus, ihmisoikeudet ... Siitä huolimatta vuosi vuodelta kehitysvammaisia koskevat budjetit ja eurooppalaiset projektit vähenevät tai pysähtyvät. Tarvitaan liittouma, jotta älyllisesti vammaisten ihmisten toiveet saadaan yhteiskunnassa näkyviksi ja EU: n toimielimet pakotetaan toimimaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien hyväksi. Maailman Downin oireyhtymäpäivä on täydellinen hetki tällaiselle liittoumalle.

Mikä tekee EU Trisomy 21: lle haluta ?

Haluamme, että kehitysvammaisten ihmisten tarpeista tulee prioriteetti Euroopan asialistalla, jotta voidaan taata todellinen tasa-arvo kansalaisten välillä.

Näkyvyys

Vammaiset ihmiset eivät ole läsnä poliittisessa ympäristössä, eivät ole läsnä työmarkkinoilla eivätkä tiedotusvälineissä. Jos vammaisia ei ole näkyvissä yhteiskunnassa, on mahdotonta luoda tarvittavia muutoksia.  

Syrjimättömyys

EU: n syrjinnän vastainen lainsäädäntö on viime vuosina edennyt pitkälle eri vähemmistöryhmille, vammaisia lukuun ottamatta. Älyvammaiset tarvitsevat erityisiä majoitusmahdollisuuksia varmistaakseen, että nämä lait ja oikeuskäytäntö suojelevat heitä eikä vain teoriassa.

icons8-stethoscope-50

Terveys

Euroopan unionin on toimittava kehitysvammaisten etujen mukaisesti varmistaakseen heidän oikeutensa "korkeatasoiseen ihmisten terveyden suojeluun", kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetaan.             

Autonomia

Henkisesti vammaisten henkilöiden itsenäisyyden ja valinnanvapauden takaamiseksi meidän on edistettävä heidän itsenäisyyttään. Tätä varten EU: n on kannustettava lääketieteellistä tutkimusohjelmaa, jolla on terapeuttiset tavoitteet, ja osallistavia innovatiivisia sosiaalisia hankkeita, jotka integroivat yhteiskuntaan niiden monimuotoisuuden.