EuforTrisomy21_Home

Co je EU pro Trisomy 21?

Platforma pro spolupráci sdružení, občanů a politiků spolupracujících na oslavě Světového dne Downova syndromu s cílem zviditelnit mentální postižení obecně a osoby s trizomií 21 zvláště (nejčastější mentální postižení genetického původu, nazývané také Downův syndrom ).

EU for Trisomy 21 je síť různých organizací a iniciativ rodičů z celé Evropy, které se snaží zlepšit životy lidí s Downovým syndromem na místní úrovni. Doufáme, že propojíme tyto organizace, abychom inspirovali spolupráci a výměnu osvědčených postupů, sjednotili je pod záštitou EU pro Trisomy 21, abychom se mohli kolektivně zasadit o Trisomy 21 v institucích EU.

Evropská unie má zákonnou pravomoc vytvářet legislativu řešící problémy týkající se lidí se zdravotním postižením: zdraví, zaměstnanost, diskriminace, vzdělávání, lidská práva… Nicméně rok od roku rozpočty a evropské projekty týkající se lidí s mentálním postižením klesají nebo stagnují.

Cílem našich aliancí je zlepšit Autonomie, Viditelnost, Zdraví a Rovné zacházení lidí s trizomií 21 napříč společností a tlačit na instituce EU, aby podporovaly ty nejzranitelnější z nás.

Co dělá EU pro trizomii 21 chci?

Chceme, aby se potřeby lidí s mentálním postižením staly prioritou evropské agendy, aby byla zaručena skutečná rovnost mezi občany.

Viditelnost

Lidé se zdravotním postižením nejsou přítomni v politickém prostředí, nejsou přítomni na trhu práce ani v médiích. Pokud lidé se zdravotním postižením nejsou ve společnosti viditelní, je nemožné provést potřebné změny.  

Zákaz diskriminace

Antidiskriminační právní předpisy EU prošly v posledních letech dlouhou cestou pro různé menšinové skupiny, s výjimkou osob se zdravotním postižením. Lidé s mentálním postižením potřebují speciální úpravy, aby zajistily, že je tyto zákony a jurisprudence budou chránit, a to nejen teoreticky.

icons8-stethoscope-50

Zdraví

Evropská unie musí jednat v nejlepším zájmu lidí s mentálním postižením, aby zajistila jejich právo na „vysokou úroveň ochrany lidského zdraví“, jak je stanoveno v Listině základních práv Evropské unie.             

Autonomie

Abychom zaručili nezávislost a svobodu volby pro lidi s mentálním postižením, musíme podporovat jejich samostatnost. Za tímto účelem musí EU podporovat lékařský výzkumný program s terapeutickými cíli a inkluzivními inovativními sociálními projekty, které integrují do společnosti jejich rozmanitost.