Velké iniciativy v Evropě

Zpráva z akce #GreatInitiatives in Europe Conference v Bruselu, Belgii, 9. a 10. května 2022.

EU pro trisomii 21 v Evropském parlamentu

Konečně, po dvou letech práce na dálku, se EU pro trisomii 21 mohla poprvé osobně shromáždit v Bruselu.

The #GreatInitiatives v Evropě konference poskytla síti EU for Trisomy 21 příležitost setkat se se svými zástupci EU, vyměnit si osvědčené postupy a nakonec se poprvé po dvou letech osobně setkat, aby opožděně vznesli doslovné i figurální sklo na počest Světového dne Downova syndromu.

67 zástupců naší sítě, včetně zástupců různých nevládních organizací, rodičů a 17 lidí s Downovým syndromem přišlo do Evropského parlamentu, aby se zúčastnili tematických seminářů na téma Zaměstnání a pracovní příležitosti, zviditelnění a nediskriminace a také rodičovství a rodinný život. Celkem zastupující 12 evropských zemí se účastníci mohli osobně setkat s více než 30 poslanci Evropského parlamentu.

Mezi účastníky byli také zástupci neuvěřitelných místních iniciativ, které EU pro trisomii 21 dokázala zdůraznit v rámci kampaně #GreatInitiatives letošního Světového dne Downova syndromu.

Uvítací koktejl

Akce začala v pondělí 9th května večer s uvítacím koktejlem a slavnostním předáváním cen kampaně #GreatInitiatives. Trofeje byly uděleny třem nejvíce hlasovaným iniciativám kampaně #GreatInitiatives: Santhe Fitoceainarie z Rumunska, La Ruche – Řemeslná dílna z Francie a Tkaní životů ze Španělska.

Iniciativám byly uděleny dvě zvláštní ceny Von Mutter zu Mutter (Od mámy k mámě) z Německa a do Úsmev prosím projekt) ze Slovenska za jejich inspirativní práci v uplynulém roce. Zbytek kampaně #GreatInitiatives z EU pro světovou kampaň Trisomy 21 pro Downův syndrom naleznete tady.

V souladu s kampaní #GreatInitiatives se EU for Trisomy 21 snažila zahrnout místní iniciativy #GreatInitiatives do celé konference. Cateringová služba Welcome Cocktail byla zajištěna prostřednictvím Cap Events, místní cateringová služba, která výhradně najímá lidi s mentálním postižením, aby pracovali jako servisní pracovníci.

Obrázky a videa koktejlu najdete v galerii níže.

Tematické semináře v Evropském parlamentu:

Následující den, úterý 10th května byli účastníci pozváni europoslankyní Anne-Sophie Pelletierovou, aby vstoupili do Evropského parlamentu a uspořádali dopolední workshopy, čímž byla tato konference jednou z prvních externích akcí pořádaných v Parlamentu od začátku pandemie Covid-19.

Účastníci si mohli vybrat ze tří hlavních workshopů na tato témata: Zaměstnání a pracovní příležitosti, Viditelnost a nediskriminace a Rodičovství a rodinný život. Tyto workshopy, které vedla síťová a projektová manažerka Elisabeth Gudenus, poskytly účastníkům příležitost spojit se v malých skupinách 5-7 lidí a diskutovat o různých situacích těchto problémů v příslušných evropských zemích, vyměňovat si dobré a špatné postupy a diskutovat s každým z nich. další o tom, jak se změnit. Závěry každé skupiny byly napsány v post-it, aby se daly dohromady v obecném plakátu, který si můžete prohlédnout zde.

Během příštích týdnů EU for Trisomy 21 zveřejní závěry každé ze skupin rodičů a lidí s Downovým syndromem.

Po prvním kole výměn byl nabídnut čtvrtý workshop pro účastníky, kteří se chtěli do konference zapojit kreativněji. Vede Stana Schenck, spoluiniciátorka inkluzivních projektů Erasmus WirfürVielfalt a Já a vaše příběhy, stejně jako spoluzakladatel inclution.org, byl tento workshop veden neverbálním způsobem, což zejména účastníkům s Downovým syndromem poskytlo příležitost zapojit se navzájem, i když nemluvili společným jazykem.

Slavnostní zakončení:

Slavnostní zakončení moderovala poslankyně Evropského parlamentu Miriam Lexmannová, která pozvala celou účastnickou skupinu na oběd ve stoje a přednesla malou prezentaci o důležitosti začlenění osob se zdravotním postižením do diskurzu EU.

Po krátkém projevu Antonia Rosiqueho, koordinátora EU pro trisomii 21, Natalie Dedreux, aktivistka a novinářka s Downovým syndromem z Německa, přednesla projev o svých osobních zkušenostech. Natalie, které je pouhých 23 let, v posledních několika letech neúnavně pracovala na zvyšování povědomí o některých problémech, kterým lidé s Downovým syndromem denně čelí. To zahrnuje diskriminaci na trhu práce bez přístupu k rovnému odměňování, nedostatečné zastoupení lidí s Downovým syndromem v široké veřejnosti, což vede k mylným představám o celé komunitě, a její obavy z toho, že prenatální krevní test bude hrazen všeobecné zdravotní pojištění a jeho vliv na to, že se rodí stále méně lidí s Downovým syndromem. Zde je celý text její řeči.

 

Setkání s poslanci Evropského parlamentu:

Během celého odpoledne se všechny národní delegace z EU pro trisomii 21 účastnily politických setkání s poslanci Evropského parlamentu ze všech politických stran. Přítomno bylo více než třicet poslanců z dvanácti zastoupených evropských zemí.

Během těchto setkání mohly národní delegace EU pro trisomii 21 představit některé z neuvěřitelných projektů z kampaně #GreatInitiatives v rámci Světového dne Downova syndromu, které lze nalézt tady. Také poté, co strávili dopoledne probíráním některých z nejnaléhavějších problémů, kterým lidé s Downovým syndromem čelí v celé Evropě, a zejména ve své zemi, mohli podat zprávu z první ruky.

Celkově lze tyto obavy, i když se v jednotlivých evropských zemích liší stupněm a podrobnostmi, rozdělit do tří hlavních kategorií:

  • Diskriminace: nezacházelo se s nimi stejně v mnoha (ne-li ve všech) aspektech jejich života ve vzdělávání ve zdravotnictví ve výzkumu nebo dokonce pro poskytovatele služeb
  • Zaměstnanost: Lidé s Downovým syndromem těžce trpí nezaměstnaností a vládní podpora se nezaměřuje na to, aby jim pomohla z nezaměstnanosti. Evropská unie má pravomoc podporovat speciální programy na podporu zaměstnávání lidí s mentálním postižením a měla by to upřednostňovat.
  • Snadný jazyk: pro přístup k jakékoli veřejné nebo soukromé službě v Evropské unii a pro účast v obecné společnosti potřebují lidé s Downovým syndromem rozšíření používání jednoduchého jazyka. Tento typ jazyka by mohl usnadnit porozumění politickým debatám a společenskému životu a je předpokladem pro plnou integraci lidí s Downovým syndromem do společnosti.

EU pro trisomii 21 také mohla více než 1 hodinu sedět s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolou. Přivítala účastníky z EU pro Trsiomy 21 koordinátora Antonia Rosiqueho a také maltskou delegaci konference ve své kanceláři a vyslechla jejich požadavky.

CITÁTY

Logo_EUforTrisomy21

O Eufortrisomy21.eu

Platforma pro spolupráci sdružení, občanů a politiků, kteří společně pracují na oslavě Světového dne Downova syndromu, aby zviditelnili intelektuální postižení obecně a zejména osoby s trizomií 21 (nejčastější mentální postižení genetického původu, nazývané také Downův syndrom ).

Potřebovat pomoc? pochybnosti? více informací?

  Přeložit tuto stránku
[gtranslate]