Zásady důvěrnosti a správy osobních údajů

The purpose of this confidentiality policy is to define the principles and guidelines implemented by EU for Trisomy 21 in the framework of the "EU pro trizomii 21„označit a potvrdit svůj závazek co nejvíce zachovat důvěrnost, integritu a bezpečnost údajů, které shromažďujeme v rámci našich činností a misí.

Účelem těchto zásad je informovat vás o způsobu, jakým shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s předpisy.

We invite you to regularly review this policy, which may be updated and supplemented. EU for Trisomy 21 , within the framework of the "EU for Trisomy 21" label, will bring any new version to your attention by any means of its choice, including online or by e-mail.

 

Kdo shromažďuje vaše údaje?

The present policy concerns exclusively the processing implemented by EU for Trisomy 21, within the framework of the "EU pro trizomii 21" label. EU for Trisomy 21, represented by its legal representative, Antonio Rosique 13, Clos des Pervenches 1300 - Limal (Belgium), is responsible for the processing.

 

Jaké údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme údaje nezbytné pro uskutečnění akce “2021 pro Trizomii 21". Informace jsou sdělovány zasíláním online registračních formulářů, které jsou přímo přístupné na našich webových stránkách. Mohou být sdělovány také nepřímo třetími stranami, které jsou s námi propojeny nebo jsou s námi v kontaktu. V takovém případě budou dotčené osoby informovány e-mailem o nich shromážděných údajů. Budou mít možnost k nim mít přístup a vznést proti nim odpor.

Můžeme tak být vedeni ke shromažďování různých údajů podle účelů považovaných za:

  • Identifikační údaje: příjmení, jméno, poštovní a e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, PSČ, země ...
  • Údaje o osobním životě: rodinná situace, popis (co se vám líbí, vaše koníčky ...), fotografie ...
  • Údaje nevládních organizací: web, sociální sítě, účel vašeho sdružení ...

 

Na jakém základě a proč používáme vaše údaje?

All processing carried out by EU for Trisomy 21, within the framework of the "EU pro trizomii 21„štítek má právní základ v souladu s článkem 6 RGPD a je založen hlavně na našem oprávněném zájmu a vašem souhlasu. Mohou však také vycházet z jednoho z dalších právních základů stanovených v článku 6.

Údaje se tedy shromažďují hlavně pro:

  • Umožnit realizaci událostí souvisejících s oslavou trizomie 21 v roce 2021,
  • Komunikovat a informovat účastníky o aktivitách organizovaných na těchto akcích,
  • Usnadňovat vztahy s poslanci, občany a nevládními organizacemi,
  • Dodržujte zákonné povinnosti.

 

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

V rámci „EU pro trizomii 21" label, the EU for Trisomy 21 association keeps your personal data for the time necessary for the operations for which they were collected and in compliance with the regulations in force, it being specified that :

  • Osobní údaje mohou být uchovávány po dobu dvou (2) let od konce událostí souvisejících s oslavou Trizomie 21 v roce 2021, tj. Po 31. prosinci 2021.
  • Cookies uložené na terminálu uživatele internetu jsou uchovávány po dobu třinácti (13) měsíců od jejich prvního uložení v koncovém zařízení uživatele.
  • V případě odvolání proti třetí straně nebo sporu mohou být vaše osobní údaje uchovávány až do uplynutí všech možností odvolání.

 

Neprovádí se žádný přenos dat. V případě neuspokojivé odpovědi můžete podat stížnost u Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés), francouzského orgánu odpovědného za zajištění ochrany osobních údajů.

 

Kdo má přístup k vašim údajům?

The data is only communicated to the association EU for Trisomy 21 within the framework of the "EU for Trisomy 21" label, to our volunteers and to our service providers. We make every effort to ensure that only authorized persons within the framework of the strict fulfillment of the purpose pursued and our legal obligations can have access to the data we process.

Abychom zajistili účinnost a bezpečnost našeho zpracování, můžeme je sdělit externím příjemcům, poskytovatelům služeb a odbornému poradenství, například pro údržbu a zabezpečení počítačů, hostování, správu a údržbu našich webových stránek, e-maily, organizaci a správu komunikace kampaně atd.

 

Kde jsou uložena vaše data?

Vaše osobní údaje jsou uloženy na našich interních serverech ve Francii.

Jaké jsou důsledky, pokud nebudou určité informace sděleny?

Ve svých formulářích specifikujeme povinné informace týkající se hlavního účelu sledovaného připojením hvězdičky.

 

Jaká bezpečnostní opatření implementujeme?

EU for Trisomy 21, within the framework of the "EU for Trisomy 21" label, is committed to treating the personal data it collects with the utmost care and attention and implements technical, physical and organizational measures to prevent, as far as possible, any disclosure, alteration or unavailability. We also implement a policy of minimization by reducing the scope of data collection to what is strictly necessary.

 

Jaká jsou vaše práva?

V souladu s obecnými nařízeními o ochraně osobních údajů 2016/679 máte právo na informace, přístup a kopírování, opravu a aktualizaci, mazání a přenositelnost údajů, které se vás týkají, za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro uplatnění těchto práv.

Za stejných podmínek máte podle právního základu zpracování také právo omezit zpracování údajů, které se vás týkají, a bránit jim. Svůj souhlas se zpracováním můžete také kdykoli odvolat, pokud je zpracování prováděno na tomto právním základě a za předpokladu, že zpracování není založeno také na jiném právním základě.

V souladu s článkem 40-1 francouzského zákona o ochraně údajů máte také možnost dávat pokyny týkající se ukládání, mazání a sdělování vašich osobních údajů po vaší smrti.

Informujeme vás, že máte právo podat stížnost na CNIL, pokud se po kontaktu s námi domníváte, že nejsou dodržována vaše práva týkající se ochrany údajů.

 

Na koho se obrátit pro další informace nebo uplatnění vašich práv?

S výhradou předložení platného dokladu totožnosti můžete uplatnit svá práva kontaktováním nás:

o By mail: Association EU for Trisomy 21 - 13, Clos des Pervenches 1300 - Limal (Belgium)

o By e-mail: contact@eufortrisomy21.eu

 

O cookies

Abychom vám zajistili lepší zážitek, používá tento web pouze soubory cookie ke sledování plynulosti provozu a navigace (Google Analytics). Tyto cookies se nepoužívají pro reklamní nebo komerční účely. Pokračováním v procházení těchto stránek přijímáte toto použití.

 

Co je to „cookie“?

„Cookie“ je soubor omezené velikosti, obvykle sestávající z písmen a číslic, odeslaný webovým serverem do souboru cookie prohlížeče umístěného na pevném disku vašeho počítače. Tyto funkce používají soubory cookie třetích stran přímo uložené těmito službami.

Můžete se kdykoli informovat a nastavit své soubory cookie tak, aby je ve vašem webovém prohlížeči přijaly nebo odmítly. Svou preferenci budete moci označit globálně pro web nebo podle stránky.

These cookies are automatically generated by the operating platform, the Association EU for Trisomy 21 has no action in their generation.

V závislosti na použitých platformách však máte možnost postavit se proti nim, vymazat je pomocí parametrů vašeho prohlížeče nebo dokonce je zablokovat.

 

Ochrana osobních údajů a práva na image

V našich registračních formulářích můžete být požádáni o poskytnutí fotografie (není povinné), která bude zveřejněna na tomto webu a / nebo sociálních sítích „EU for Trizomy 21“. Ty jsou distribuovány se souhlasem dotčených osob, které mají právo kdykoli svůj souhlas odvolat.

The procedures for exercising this right are identical to those relating to the processing of personal data, i.e. by writing to the personal data protection manager of the EU for Trisomy 21 association by post at the following postal address: Association EU for Trisomy 21 - 13, Clos des Pervenches 1300 - Limal (Belgium)  or by e-mail at the following address: contact@eufortrisomy21.eu accompanied by a copy of a valid identity card.