Zásady důvěrnosti a správy osobních údajů

Účelem této zásady důvěrnosti je definovat zásady a pokyny implementované společností Tombée du Nid v rámci „EU pro trizomii 21„označit a potvrdit svůj závazek co nejvíce zachovat důvěrnost, integritu a bezpečnost údajů, které shromažďujeme v rámci našich činností a misí.

Účelem těchto zásad je informovat vás o způsobu, jakým shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s předpisy.

Zveme vás k pravidelné kontrole těchto zásad, které mohou být aktualizovány a doplněny. Tombée du Nid vás v rámci značky „EU for Trisomy 21“ upozorní na jakoukoli novou verzi jakýmkoli způsobem podle svého výběru, včetně online nebo e-mailem.

 

Kdo shromažďuje vaše údaje?

Stávající politika se týká výhradně zpracování prováděného asociací Tombée du Nid v rámci „EU pro trizomii 21"štítek. Za zpracování odpovídá Asociace Tombée du Nid, zastoupená jejím právním zástupcem 4, Impasse Germaine 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE.

 

Jaké údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme údaje nezbytné pro uskutečnění akce “2021 pro Trizomii 21". Informace jsou sdělovány zasíláním online registračních formulářů, které jsou přímo přístupné na našich webových stránkách. Mohou být sdělovány také nepřímo třetími stranami, které jsou s námi propojeny nebo jsou s námi v kontaktu. V takovém případě budou dotčené osoby informovány e-mailem o nich shromážděných údajů. Budou mít možnost k nim mít přístup a vznést proti nim odpor.

Můžeme tak být vedeni ke shromažďování různých údajů podle účelů považovaných za:

  • Identifikační údaje: příjmení, jméno, poštovní a e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, PSČ, země ...
  • Údaje o osobním životě: rodinná situace, popis (co se vám líbí, vaše koníčky ...), fotografie ...
  • Údaje nevládních organizací: web, sociální sítě, účel vašeho sdružení ...

 

Na jakém základě a proč používáme vaše údaje?

Veškeré zpracování prováděné sdružením Tombée du Nid v rámci „EU pro trizomii 21„štítek má právní základ v souladu s článkem 6 RGPD a je založen hlavně na našem oprávněném zájmu a vašem souhlasu. Mohou však také vycházet z jednoho z dalších právních základů stanovených v článku 6.

Údaje se tedy shromažďují hlavně pro:

  • Umožnit realizaci událostí souvisejících s oslavou trizomie 21 v roce 2021,
  • Komunikovat a informovat účastníky o aktivitách organizovaných na těchto akcích,
  • Usnadňovat vztahy s poslanci, občany a nevládními organizacemi,
  • Dodržujte zákonné povinnosti.

 

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

V rámci „EU pro trizomii 21„label, sdružení Tombée du nid uchovává vaše osobní údaje po dobu nezbytnou pro operace, pro které byly shromážděny, a v souladu s platnými předpisy, přičemž je upřesněno, že:

  • Osobní údaje mohou být uchovávány po dobu dvou (2) let od konce událostí souvisejících s oslavou Trizomie 21 v roce 2021, tj. Po 31. prosinci 2021.
  • Cookies uložené na terminálu uživatele internetu jsou uchovávány po dobu třinácti (13) měsíců od jejich prvního uložení v koncovém zařízení uživatele.
  • V případě odvolání proti třetí straně nebo sporu mohou být vaše osobní údaje uchovávány až do uplynutí všech možností odvolání.

 

Neprovádí se žádný přenos dat. V případě neuspokojivé odpovědi můžete podat stížnost u Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés), francouzského orgánu odpovědného za zajištění ochrany osobních údajů.

 

Kdo má přístup k vašim údajům?

Údaje jsou sdělovány pouze sdružení „Tombée du Nid“ v rámci značky „EU for Trisomy 21“, našim dobrovolníkům a našim poskytovatelům služeb. Snažíme se zajistit, aby k údajům, které zpracováváme, měly přístup pouze oprávněné osoby v rámci přísného plnění sledovaného účelu a našich zákonných povinností.

Abychom zajistili účinnost a bezpečnost našeho zpracování, můžeme je sdělit externím příjemcům, poskytovatelům služeb a odbornému poradenství, například pro údržbu a zabezpečení počítačů, hostování, správu a údržbu našich webových stránek, e-maily, organizaci a správu komunikace kampaně atd.

 

Kde jsou uložena vaše data?

Vaše osobní údaje jsou uloženy na našich interních serverech ve Francii.

Jaké jsou důsledky, pokud nebudou určité informace sděleny?

Ve svých formulářích specifikujeme povinné informace týkající se hlavního účelu sledovaného připojením hvězdičky.

 

Jaká bezpečnostní opatření implementujeme?

Tombée du Nid se v rámci značky „EU for Trisomy 21“ zavazuje k zacházení s osobními údaji, které shromažďuje, s maximální péčí a pozorností a zavádí technická, fyzická a organizační opatření, aby v maximální možné míře zabránila jakémukoli zveřejnění , změna nebo nedostupnost. Implementujeme také zásadu minimalizace snížením rozsahu sběru dat na to, co je nezbytně nutné.

 

Jaká jsou vaše práva?

V souladu s obecnými nařízeními o ochraně osobních údajů 2016/679 máte právo na informace, přístup a kopírování, opravu a aktualizaci, mazání a přenositelnost údajů, které se vás týkají, za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro uplatnění těchto práv.

Za stejných podmínek máte podle právního základu zpracování také právo omezit zpracování údajů, které se vás týkají, a bránit jim. Svůj souhlas se zpracováním můžete také kdykoli odvolat, pokud je zpracování prováděno na tomto právním základě a za předpokladu, že zpracování není založeno také na jiném právním základě.

V souladu s článkem 40-1 francouzského zákona o ochraně údajů máte také možnost dávat pokyny týkající se ukládání, mazání a sdělování vašich osobních údajů po vaší smrti.

Informujeme vás, že máte právo podat stížnost na CNIL, pokud se po kontaktu s námi domníváte, že nejsou dodržována vaše práva týkající se ochrany údajů.

 

Na koho se obrátit pro další informace nebo uplatnění vašich práv?

S výhradou předložení platného dokladu totožnosti můžete uplatnit svá práva kontaktováním nás:

o Poštou: Association Tombée du Nid - 4, Impasse Germaine 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE

o By e-mail: contact@eufortrisomy21.eu

 

O cookies

Abychom vám zajistili lepší zážitek, používá tento web pouze soubory cookie ke sledování plynulosti provozu a navigace (Google Analytics). Tyto cookies se nepoužívají pro reklamní nebo komerční účely. Pokračováním v procházení těchto stránek přijímáte toto použití.

 

Co je to „cookie“?

„Cookie“ je soubor omezené velikosti, obvykle sestávající z písmen a číslic, odeslaný webovým serverem do souboru cookie prohlížeče umístěného na pevném disku vašeho počítače. Tyto funkce používají soubory cookie třetích stran přímo uložené těmito službami.

Můžete se kdykoli informovat a nastavit své soubory cookie tak, aby je ve vašem webovém prohlížeči přijaly nebo odmítly. Svou preferenci budete moci označit globálně pro web nebo podle stránky.

Tyto soubory cookie jsou automaticky generovány operační platformou, Association Tombée du Nid nemá ve své generaci žádnou akci.

V závislosti na použitých platformách však máte možnost postavit se proti nim, vymazat je pomocí parametrů vašeho prohlížeče nebo dokonce je zablokovat.

 

Ochrana osobních údajů a práva na image

V našich registračních formulářích můžete být požádáni o poskytnutí fotografie (není povinné), která bude zveřejněna na tomto webu a / nebo sociálních sítích „EU for Trizomy 21“. Ty jsou distribuovány se souhlasem dotčených osob, které mají právo kdykoli svůj souhlas odvolat.

The procedures for exercising this right are identical to those relating to the processing of personal data, i.e. by writing to the personal data protection manager of the Tombée du Nid association by post at the following postal address: Association Tombée du Nid - 4, Impasse Germaine - 78480 VERNEUIL SUR SEINE or by e-mail at the following address: contact@eufortrisomy21.eu accompanied by a copy of a valid identity card.