Πολιτική εμπιστευτικότητας και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Ο σκοπός αυτής της πολιτικής εμπιστευτικότητας είναι να καθορίσει τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζει η ΕΕ για την Τρισωμία 21 στο πλαίσιο της "ΕΕ για την τρισωμία 21" επισημαίνει και να επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγουμε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των αποστολών μας.

Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να σας ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Σας προσκαλούμε να ελέγχετε τακτικά αυτήν την πολιτική, η οποία ενδέχεται να ενημερώνεται και να συμπληρώνεται. Η EU for Trisomy 21 , στο πλαίσιο της ετικέτας "EU for Trisomy 21", θα φέρει υπόψη σας οποιαδήποτε νέα έκδοση με οποιοδήποτε μέσο της επιλογής της, είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω e-mail.

 

Ποιος συλλέγει τα δεδομένα σας;

Η παρούσα πολιτική αφορά αποκλειστικά την επεξεργασία που εφαρμόζει η ΕΕ για την Τρισωμία 21, στο πλαίσιο της «ΕΕ για την τρισωμία 21" label. EU for Trisomy 21, εκπροσωπούμενη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της, Antonio Rosique 13, Clos des Pervenches 1300 - Limal (Βέλγιο), είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία.

 

Τι δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε τα απαραίτητα δεδομένα για την ολοκλήρωση της εκδήλωσης "2021 για την Τρισωμία 21". Οι πληροφορίες κοινοποιούνται με αποστολή ηλεκτρονικών εντύπων εγγραφής, άμεσα προσβάσιμες στον ιστότοπό μας. Μπορεί επίσης να κοινοποιηθούν έμμεσα από τρίτους που συνδέονται ή έρχονται σε επαφή μαζί μας. Σε αυτήν την περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω e-mail θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε αυτό και να αντιταχθούν σε αυτό.

Μπορεί έτσι να οδηγηθούμε στη συλλογή διαφόρων δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς που εξετάζονται όπως:

  • Στοιχεία ταυτότητας: επώνυμο, όνομα, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα ...
  • Προσωπικά δεδομένα ζωής: οικογενειακή κατάσταση, περιγραφή (τι σας αρέσει, τα χόμπι σας...), φωτογραφία...
  • Δεδομένα ΜΚΟ: ιστότοπος, κοινωνικά δίκτυα, σκοπός της ένωσης σας...

 

Σε ποια βάση και γιατί χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Όλη η επεξεργασία που διενεργείται από την ΕΕ για την Τρισωμία 21, στο πλαίσιο της "ΕΕ για την τρισωμία 21" ετικέτα, έχει νομική βάση σύμφωνα με το άρθρο 6 του RGPD και βασίζεται κυρίως στο έννομο συμφέρον μας και στη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, μπορεί επίσης να βασίζονται σε μία από τις άλλες νομικές βάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6.

Έτσι, τα δεδομένα συλλέγονται κυρίως για:

  • Επιτρέψτε την πραγματοποίηση γεγονότων που σχετίζονται με τον εορτασμό της τρισωμίας 21 το 2021,
  • Επικοινωνία και ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις δραστηριότητες που διοργανώνονται σε αυτές τις εκδηλώσεις,
  • Διευκόλυνση των σχέσεων με ευρωβουλευτές, πολίτες και ΜΚΟ,
  • Συμμορφωθείτε με τις νομικές υποχρεώσεις.

 

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Στα πλαίσια του «Η ΕΕ για την Τρισωμία 21" label, η ένωση EU for Trisomy 21 διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρόνο που απαιτείται για τις εργασίες για τις οποίες συλλέχθηκαν και σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς, διευκρινίζοντας ότι:

  • Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν για περίοδο δύο (2) ετών από τη λήξη των εκδηλώσεων που σχετίζονται με τον εορτασμό της Τρισωμίας 21 το 2021, δηλαδή μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
  • Τα cookies που κατατίθενται στο τερματικό του χρήστη του Διαδικτύου διατηρούνται για περίοδο δεκατριών (13) μηνών από την πρώτη τους κατάθεση στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη.
  • Όταν υπάρχει ένσταση κατά τρίτου ή διαφωνία, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν μέχρι τη λήξη όλων των οδών προσφυγής.

 

Δεν γίνεται μεταφορά δεδομένων. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στο Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés), τον γαλλικό φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

 

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα κοινοποιούνται μόνο στον σύνδεσμο EU for Trisomy 21 στο πλαίσιο της ετικέτας "EU for Trisomy 21", στους εθελοντές μας και στους παρόχους υπηρεσιών μας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα στο πλαίσιο της αυστηρής εκπλήρωσης του επιδιωκόμενου σκοπού και των νομικών μας υποχρεώσεων μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας μας, ενδέχεται να τα κοινοποιήσουμε σε εξωτερικούς παραλήπτες, παρόχους υπηρεσιών και επαγγελματικές συμβουλές, για παράδειγμα για συντήρηση και ασφάλεια υπολογιστών, φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση των ιστοσελίδων μας, αποστολή email, οργάνωση και διαχείριση της επικοινωνίας καμπάνιες κ.λπ.

 

Πού είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται στους εσωτερικούς μας διακομιστές στη Γαλλία.

Ποιες είναι οι συνέπειες εάν δεν κοινοποιηθούν ορισμένες πληροφορίες;

Καθορίζουμε στα έντυπά μας τις υποχρεωτικές πληροφορίες σχετικά με τον κύριο σκοπό που επιδιώκεται με την τοποθέτηση αστερίσκου.

 

Τι μέτρα ασφαλείας εφαρμόζουμε;

Η EU for Trisomy 21, στο πλαίσιο της ετικέτας "EU for Trisomy 21", δεσμεύεται να χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει με τη μέγιστη προσοχή και προσοχή και εφαρμόζει τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη, στο μέτρο του δυνατού, αποκάλυψη, τροποποίηση ή μη διαθεσιμότητα. Εφαρμόζουμε επίσης μια πολιτική ελαχιστοποίησης μειώνοντας το εύρος της συλλογής δεδομένων στο απολύτως απαραίτητο.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σύμφωνα με τους Γενικούς Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων 2016/679, έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντιγραφής, διόρθωσης και ενημέρωσης, διαγραφής, φορητότητας των δεδομένων που σας αφορούν υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων.

Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, έχετε επίσης, ανάλογα με τη νομική βάση της επεξεργασίας, το δικαίωμα να περιορίσετε και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν. Μπορείτε επίσης να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε αυτήν τη νομική βάση και υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται επίσης σε άλλη νομική βάση.

Σύμφωνα με το Άρθρο 40-1 του Γαλλικού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων, έχετε επίσης τη δυνατότητα να δώσετε οδηγίες σχετικά με την αποθήκευση, τη διαγραφή και την κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων μετά το θάνατό σας.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο CNIL εάν θεωρείτε, αφού επικοινωνήσετε μαζί μας, ότι τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων δεν γίνονται σεβαστά.

 

Με ποιον να επικοινωνήσετε για περισσότερες πληροφορίες ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Μπορείτε, με την επιφύλαξη της προσκόμισης έγκυρης απόδειξης ταυτότητας, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας:

o Μέσω ταχυδρομείου: Association EU for Trisomy 21 - 13, Clos des Pervenches 1300 - Limal (Βέλγιο)

o By e-mail: contact@eufortrisomy21.eu

 

Σχετικά με τα cookies

Προκειμένου να σας εγγυηθεί μια καλύτερη εμπειρία, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies μόνο για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας και της ρευστότητας πλοήγησης (Google Analytics). Αυτά τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Συνεχίζοντας την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε αυτήν τη χρήση.

 

Τι είναι το «cookie»;

Ένα "cookie" είναι ένα αρχείο περιορισμένου μεγέθους, που συνήθως αποτελείται από γράμματα και αριθμούς, που αποστέλλεται από τον διακομιστή web στο αρχείο cookie του προγράμματος περιήγησης που βρίσκεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Αυτές οι δυνατότητες χρησιμοποιούν cookies τρίτων που κατατίθενται απευθείας από αυτές τις υπηρεσίες.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερώσετε τον εαυτό σας και να ρυθμίσετε τα cookies σας να τα αποδέχονται ή να τα αρνούνται στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Θα μπορείτε να δηλώσετε την προτίμησή σας είτε συνολικά για τον ιστότοπο είτε κατά σελίδα.

Αυτά τα cookies δημιουργούνται αυτόματα από την πλατφόρμα λειτουργίας, η Ένωση ΕΕ για Τρισωμία 21 δεν έχει καμία ενέργεια στη δημιουργία τους.

Ωστόσο, ανάλογα με τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται, έχετε τη δυνατότητα να τις αντιταχθείτε, να τις διαγράψετε χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησής σας ή ακόμα και να τις αποκλείσετε.

 

Απόρρητο και δικαιώματα εικόνας

Στις φόρμες εγγραφής μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παρέχετε μια φωτογραφία (όχι υποχρεωτική), η οποία θα αναρτηθεί σε αυτόν τον ιστότοπο ή/και στα κοινωνικά δίκτυα του «Η ΕΕ για την Τρισωμία 21». Αυτά διανέμονται με τη συμφωνία των ενδιαφερομένων, τα οποία έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή.

The procedures for exercising this right are identical to those relating to the processing of personal data, i.e. by writing to the personal data protection manager of the EU for Trisomy 21 association by post at the following postal address: Association EU for Trisomy 21 - 13, Clos des Pervenches 1300 - Limal (Belgium)  or by e-mail at the following address: contact@eufortrisomy21.eu accompanied by a copy of a valid identity card.