Polityka poufności i zarządzania danymi osobowymi

Celem niniejszej polityki poufności jest określenie zasad i wytycznych wdrożonych przez UE dla Trisomii 21 w ramach „UE dla trisomii 21"i potwierdzić swoje zobowiązanie do zachowania w miarę możliwości poufności, integralności i bezpieczeństwa danych, które zbieramy w kontekście naszych działań i misji.

Celem tej polityki jest poinformowanie Cię o tym, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami.

Zapraszamy do regularnego przeglądania niniejszej polityki, która może być aktualizowana i uzupełniana. EU for Trisomy 21 , w ramach etykiety „EU for Trisomy 21”, poinformuje Państwa o każdej nowej wersji w dowolny wybrany przez siebie sposób, w tym online lub e-mailem.

 

Kto zbiera Twoje dane?

Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie przetwarzania realizowanego przez UE dla Trisomii 21, w ramach „UE dla trisomii 21etykieta EU for Trisomy 21, reprezentowana przez jej przedstawiciela prawnego, Antonio Rosique 13, Clos des Pervenches 1300 - Limal (Belgia), jest odpowiedzialna za przetwarzanie.

 

Jakie dane zbieramy?

Zbieramy dane niezbędne do realizacji wydarzenia ”2021 na Trisomię 21". Informacje są przekazywane poprzez wysyłanie formularzy rejestracyjnych online, dostępnych bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Mogą być również przekazywane pośrednio przez osoby trzecie, które są z nami powiązane lub kontaktują się z nami. W takim przypadku zainteresowane osoby zostaną poinformowane pocztą elektroniczną zgromadzonych na ich temat danych, będą mieli do nich dostęp oraz możliwość wniesienia sprzeciwu.

W związku z tym możemy zostać poproszeni o gromadzenie różnych danych zgodnie z rozważanymi celami, takimi jak:

  • Dane identyfikacyjne: nazwisko, imię, adres pocztowy i e-mail, numer telefonu, data urodzenia, kod pocztowy, kraj ...
  • Dane dotyczące życia osobistego: sytuacja rodzinna, opis (co lubisz, twoje hobby ...), zdjęcie ...
  • Dane organizacji pozarządowej: strona internetowa, sieci społecznościowe, cel Twojego stowarzyszenia ...

 

Na jakiej podstawie i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane?

Wszelkie przetwarzanie przeprowadzone przez UE dla Trisomii 21, w ramach „UE dla trisomii 21„etykieta”, ma podstawę prawną zgodnie z art. 6 RGPD i opiera się głównie na naszym uzasadnionym interesie i Państwa zgodzie. Mogą jednak również opierać się na jednej z innych podstaw prawnych przewidzianych w art. 6.

W związku z tym dane są gromadzone głównie w celu:

  • Pozwól na realizację wydarzeń związanych z obchodami trisomii 21 w 2021 roku,
  • Komunikować i informować uczestników o działaniach organizowanych podczas tych wydarzeń,
  • Ułatwianie relacji z posłami do PE, obywatelami i organizacjami pozarządowymi,
  • Przestrzegaj zobowiązań prawnych.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

W ramach „UE dla trisomii 21", stowarzyszenie EU for Trisomy 21 przechowuje Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do operacji, dla których zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym:

  • Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres dwóch (2) lat od zakończenia wydarzeń związanych z obchodami Trisomii 21 w 2021 roku, czyli po 31 grudnia 2021 roku.
  • Pliki cookie zdeponowane na urządzeniu końcowym internauty są przechowywane przez okres trzynastu (13) miesięcy od ich pierwszego zdeponowania na urządzeniu końcowym użytkownika.
  • W przypadku odwołania od osoby trzeciej lub sporu, Twoje dane osobowe mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia wszystkich możliwości odwołania.

 

Brak transferu danych. W przypadku niezadowalającej odpowiedzi możesz złożyć skargę do Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés), francuskiego organu odpowiedzialnego za zapewnienie ochrony danych osobowych.

 

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Dane są przekazywane wyłącznie stowarzyszeniu EU for Trisomy 21 w ramach etykiety „EU for Trisomy 21”, naszym wolontariuszom i naszym usługodawcom. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do przetwarzanych przez nas danych miały wyłącznie osoby upoważnione w ramach ścisłej realizacji celu i ciążących na nas obowiązków prawnych.

Aby zapewnić wydajność i bezpieczeństwo naszego przetwarzania, możemy przekazywać je zewnętrznym odbiorcom, usługodawcom i profesjonalnym poradom, na przykład w zakresie konserwacji i bezpieczeństwa komputerów, hostingu, zarządzania i utrzymania naszych stron internetowych, wysyłania e-maili, organizacji i zarządzania komunikacją kampanie itp.

 

Gdzie są przechowywane Twoje dane?

Twoje dane osobowe są przechowywane na naszych wewnętrznych serwerach we Francji.

Jakie są konsekwencje, jeśli pewne informacje nie zostaną przekazane?

W naszych formularzach podajemy obowiązkowe informacje dotyczące głównego celu, do którego dąży gwiazdka.

 

Jakie środki bezpieczeństwa wdrażamy?

EU for Trisomy 21, w ramach etykiety „EU for Trisomy 21”, zobowiązuje się do traktowania gromadzonych danych osobowych z najwyższą starannością i uwagą oraz wdraża środki techniczne, fizyczne i organizacyjne, aby w miarę możliwości zapobiegać wszelkim ujawnienie, zmiana lub niedostępność. Wdrażamy również politykę minimalizacji, ograniczając zakres zbierania danych do niezbędnego minimum.

 

Jakie masz prawa?

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 2016/679 masz prawo do informacji, wglądu i kopiowania, sprostowania i aktualizacji, usunięcia, przenoszenia danych, które Cię dotyczą, o ile spełnione są warunki do korzystania z tych praw.

Na tych samych warunkach masz również, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, prawo do ograniczenia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które Cię dotyczą. Możesz również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na tej podstawie prawnej i pod warunkiem, że przetwarzanie nie odbywa się również na innej podstawie prawnej.

Zgodnie z art. 40-1 francuskiej ustawy o ochronie danych masz również możliwość wydania instrukcji dotyczących przechowywania, usuwania i przekazywania Twoich danych osobowych po Twojej śmierci.

Informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do CNIL, jeśli po skontaktowaniu się z nami uznasz, że Twoje prawa związane z ochroną danych nie są przestrzegane.

 

Z kim się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji lub skorzystać ze swoich praw?

Możesz, pod warunkiem przedstawienia ważnego dowodu tożsamości, skorzystać z przysługujących Ci praw kontaktując się z nami:

o Pocztą: Association EU for Trisomy 21 - 13, Clos des Pervenches 1300 - Limal (Belgia)

o By e-mail: contact@eufortrisomy21.eu

 

O plikach cookie

Aby zapewnić lepsze wrażenia, ta strona wykorzystuje pliki cookie wyłącznie do monitorowania ruchu i płynności nawigacji (Google Analytics). Te pliki cookie nie są wykorzystywane do celów reklamowych ani komercyjnych. Kontynuując przeglądanie tej witryny, akceptujesz to użycie.

 

Co to jest plik „cookie”?

Plik „cookie” to plik o ograniczonej wielkości, zazwyczaj składający się z liter i cyfr, wysyłany przez serwer WWW do pliku cookie przeglądarki znajdującego się na dysku twardym Państwa komputera. Funkcje te wykorzystują pliki cookie stron trzecich bezpośrednio zdeponowane przez te usługi.

Możesz w każdej chwili poinformować się i ustawić pliki cookie, aby akceptować lub odrzucać je w swojej przeglądarce internetowej. Będziesz mógł określić swoje preferencje globalnie dla witryny lub według strony.

Te pliki cookie są automatycznie generowane przez platformę operacyjną, Stowarzyszenie EU for Trisomy 21 nie podejmuje żadnych działań w ich generowaniu.

Jednak w zależności od wykorzystywanych platform masz możliwość sprzeciwienia się im, usunięcia za pomocą parametrów swojej przeglądarki lub nawet zablokowania.

 

Prywatność i prawa do wizerunku

W naszych formularzach rejestracyjnych możesz zostać poproszony o dostarczenie zdjęcia (nieobowiązkowe), które zostanie opublikowane na tej stronie internetowej i / lub w sieciach społecznościowych „UE dla Trisomii 21”. Są one rozpowszechniane za zgodą zainteresowanych osób, które mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

The procedures for exercising this right are identical to those relating to the processing of personal data, i.e. by writing to the personal data protection manager of the EU for Trisomy 21 association by post at the following postal address: Association EU for Trisomy 21 - 13, Clos des Pervenches 1300 - Limal (Belgium)  or by e-mail at the following address: contact@eufortrisomy21.eu accompanied by a copy of a valid identity card.