Политика за поверителност и управление на лични данни

Целта на тази политика за поверителност е да определи принципите и насоките, прилагани от Tombée du Nid в рамките на "ЕС за тризомия 21" етикет и да потвърди своя ангажимент да запази, доколкото е възможно, поверителността, целостта и сигурността на данните, които събираме в контекста на нашите дейности и мисии.

Целта на тази политика е да ви информира за начина, по който събираме и обработваме вашите лични данни в съответствие с разпоредбите.

Каним ви редовно да преглеждате тази политика, която може да бъде актуализирана и допълвана. Tombée du Nid, в рамките на етикета „ЕС за тризомия 21“, ще представи всяка нова версия на вашето внимание по всякакъв начин по свой избор, включително онлайн или по имейл.

 

Кой събира вашите данни?

Настоящата политика се отнася изключително до обработването, осъществявано от Асоциацията Tombée du Nid, в рамките на "ЕС за тризомия 21" етикет. Асоциацията Tombée du Nid, представлявана от своя законен представител, 4, Impasse Germaine 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE, носи отговорност за обработката.

 

Какви данни събираме?

Ние събираме данните, необходими за осъществяването на събитието "2021 г. за тризомия 21". Информацията се съобщава чрез изпращане на онлайн формуляри за регистрация, директно достъпни на нашия уебсайт. Може да бъде съобщена и непряко от трети страни, които са свързани или са в контакт с нас. В този случай заинтересованите лица ще бъдат информирани по имейл на събраните за тях данни Те ще имат възможност да имат достъп до тях и да им се противопоставят.

По този начин може да бъдем накарани да събираме различни данни според разглежданите цели, като например:

  • Идентификационни данни: фамилия, собствено име, пощенски и имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане, пощенски код, държава...
  • Данни от личния живот: семейно положение, описание (какво харесвате, вашите хобита...), снимка...
  • Данни за НПО: уебсайт, социални мрежи, цел на вашата асоциация...

 

На какво основание и защо използваме вашите данни?

Цялата обработка, извършена от асоциацията Tombée du Nid, в рамките на "ЕС за тризомия 21", има правно основание в съответствие с член 6 от RGPD и се основава главно на нашия легитимен интерес и вашето съгласие. Те обаче могат да се основават и на някое от другите правни основания, предвидени в член 6.

По този начин данните се събират основно за:

  • Позволете реализирането на събития, свързани с честването на тризомия 21 през 2021 г.,
  • Комуникирайте и информирайте участниците за дейностите, организирани на тези събития,
  • Улесняване на отношенията с евродепутати, граждани и неправителствени организации,
  • Спазвайте законовите задължения.

 

Колко дълго съхраняваме вашите данни?

В рамките на „ЕС за тризомия 21", сдружението Tombée du nid съхранява вашите лични данни за времето, необходимо за операциите, за които са били събрани и в съответствие с действащите разпоредби, като се уточнява, че:

  • Личните данни могат да се съхраняват за период от две (2) години от края на събитията, свързани с честването на Тризомия 21 през 2021 г., т.е. след 31 декември 2021 г.
  • Бисквитките, депозирани на терминала на интернет потребителя, се съхраняват за период от тринадесет (13) месеца от първото им депозиране в терминалното оборудване на потребителя.
  • Когато има жалба срещу трета страна или спор, вашите лични данни могат да се съхраняват до изтичане на всички възможности за обжалване.

 

Не се извършва трансфер на данни. В случай на незадоволителен отговор, можете да подадете жалба до Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés), френския орган, отговорен за гарантиране на защитата на личните данни.

 

Кой има достъп до вашите данни?

Данните се съобщават само на асоциацията "Tombée du Nid" в рамките на етикета "ЕС за тризомия 21", на нашите доброволци и на нашите доставчици на услуги. Ние полагаме всички усилия да гарантираме, че само упълномощени лица в рамките на стриктното изпълнение на преследваната цел и нашите законови задължения могат да имат достъп до данните, които обработваме.

За да гарантираме ефективността и сигурността на нашата обработка, можем да ги съобщаваме на външни получатели, доставчици на услуги и професионални съвети, например за поддръжка и сигурност на компютъра, хостинг, управление и поддръжка на нашите уебсайтове, имейл, организация и управление на комуникацията кампании и др.

 

Къде се съхраняват вашите данни?

Вашите лични данни се съхраняват на нашите вътрешни сървъри във Франция.

Какви са последствията, ако определена информация не бъде съобщена?

Посочваме в нашите формуляри задължителната информация по отношение на основната цел, преследвана от поставянето на звездичка.

 

Какви мерки за сигурност прилагаме?

Tombée du Nid, в рамките на етикета „ЕС за тризомия 21“, се ангажира да третира личните данни, които събира с най-голяма грижа и внимание, и прилага технически, физически и организационни мерки, за да предотврати, доколкото е възможно, всяко разкриване , промяна или неналичност. Ние също така прилагаме политика на минимизиране, като намаляваме обхвата на събиране на данни до това, което е строго необходимо.

 

Какви са вашите права?

В съответствие с Общите разпоредби за защита на данните 2016/679 имате право на информация, достъп и копиране, коригиране и актуализиране, изтриване, преносимост на данните, отнасящи се до вас, при условие че са изпълнени условията за прилагане на тези права.

При същите условия вие също имате, в зависимост от правното основание на обработването, правото да ограничите и да се противопоставите на обработването на данни, които се отнасят за вас. Можете също така да оттеглите съгласието си за обработване по всяко време, ако обработването се извършва на това правно основание и при условие, че обработването не се основава и на друго правно основание.

В съответствие с член 40-1 от френския Закон за защита на данните вие също имате възможността да давате инструкции относно съхранението, изтриването и съобщаването на вашите лични данни след вашата смърт.

Информираме ви, че имате право да подадете жалба до CNIL, ако считате, че след като се свържете с нас, вашите права, свързани със защитата на данните, не са спазени.

 

Към кого да се свържете за повече информация или за упражняване на правата си?

Можете, при представяне на валидно доказателство за самоличност, да упражните правата си, като се свържете с нас:

o По пощата: Association Tombée du Nid - 4, Impasse Germaine 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE

o By e-mail: contact@eufortrisomy21.eu

 

Относно бисквитките

За да ви гарантира по-добро изживяване, този сайт използва само бисквитки за наблюдение на трафика и плавността на навигацията (Google Analytics). Тези бисквитки не се използват за рекламни или търговски цели. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие приемате това използване.

 

Какво е „бисквитка“?

„Бисквитка“ е файл с ограничен размер, обикновено състоящ се от букви и цифри, изпратен от уеб сървъра до файла с бисквитки на браузъра, разположен на твърдия диск на вашия компютър. Тези функции използват бисквитки на трети страни, директно депозирани от тези услуги.

Можете по всяко време да се информирате и да настроите вашите бисквитки да ги приемат или отхвърлят във вашия уеб браузър. Ще можете да посочите предпочитанията си или глобално за сайта, или по страница.

Тези бисквитки се генерират автоматично от операционната платформа, Асоциацията Tombée du Nid няма действие в тяхното генериране.

Въпреки това, в зависимост от използваните платформи, имате възможност да им се противопоставите, да ги изтриете с помощта на параметрите на вашия браузър или дори да ги блокирате.

 

Права за поверителност и изображения

В нашите регистрационни форми може да бъдете помолени да предоставите снимка (не е задължителна), която ще бъде публикувана на този уебсайт и/или в социалните мрежи на „ЕС за тризомия 21“. Те се разпространяват със съгласието на заинтересованите лица, които имат право да оттеглят съгласието си по всяко време.

The procedures for exercising this right are identical to those relating to the processing of personal data, i.e. by writing to the personal data protection manager of the Tombée du Nid association by post at the following postal address: Association Tombée du Nid - 4, Impasse Germaine - 78480 VERNEUIL SUR SEINE or by e-mail at the following address: contact@eufortrisomy21.eu accompanied by a copy of a valid identity card.