Policy för sekretess och personuppgiftshantering

Syftet med denna sekretesspolicy är att definiera de principer och riktlinjer som implementerats av EU för Trisomi 21 inom ramen för "EU för trisomi 21" märka och att bekräfta sitt åtagande att så långt som möjligt bevara konfidentialitet, integritet och säkerhet för de data vi samlar in i samband med våra aktiviteter och uppdrag.

Syftet med denna policy är att informera dig om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med regelverk.

Vi inbjuder dig att regelbundet granska denna policy, som kan uppdateras och kompletteras. EU for Trisomy 21 , inom ramen för etiketten "EU for Trisomy 21", kommer att göra dig uppmärksam på alla nya versioner på valfritt sätt, inklusive online eller via e-post.

 

Vem samlar in dina uppgifter?

Den nuvarande policyn gäller uteslutande den bearbetning som genomförts av EU för Trisomi 21, inom ramen för "EU för trisomi 21" etikett. EU för Trisomi 21, representerat av dess juridiska ombud, Antonio Rosique 13, Clos des Pervenches 1300 - Limal (Belgien), är ansvarig för behandlingen.

 

Vilken data samlar vi in?

Vi samlar in de uppgifter som behövs för att genomföra evenemanget "2021 för Trisomi 21". Informationen kommuniceras genom att skicka online-registreringsformulär, direkt tillgängliga på vår webbplats. Den kan också kommuniceras indirekt av tredje part som är länkad eller i kontakt med oss. I detta fall kommer de berörda personerna att informeras via e-post av de uppgifter som samlas in om dem. De kommer att ha möjlighet att få tillgång till det och att motsätta sig det.

Vi kan därför ledas till att samla in olika uppgifter i enlighet med de syften som anses vara:

  • Identifieringsuppgifter: efternamn, förnamn, postadress och e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, postnummer, land ...
  • Personliga livsuppgifter: familjesituation, beskrivning (vad du gillar, dina hobbyer...), foto...
  • NGO-data: webbplats, sociala nätverk, syftet med din förening...

 

På vilken grund och varför använder vi dina uppgifter?

All behandling utförd av EU för Trisomi 21, inom ramen för "EU för trisomi 21" etikett, har en rättslig grund i enlighet med artikel 6 i RGPD, och är huvudsakligen baserad på vårt berättigade intresse och ditt samtycke. De kan dock också baseras på någon av de andra rättsliga grunderna som anges i artikel 6.

Data samlas därför huvudsakligen in för:

  • Tillåt förverkligandet av händelser relaterade till firandet av trisomi 21 2021,
  • Kommunicera och informera deltagarna om de aktiviteter som anordnas vid dessa evenemang,
  • Underlätta förbindelserna med parlamentsledamöter, medborgare och icke-statliga organisationer,
  • Följ rättsliga skyldigheter.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Inom ramen för "EU för Trisomi 21" etikett, EU för Trisomy 21-föreningen behåller dina personuppgifter under den tid som krävs för de operationer för vilka de samlades in och i enlighet med gällande bestämmelser, varvid det anges att:

  • Personuppgifter kan bevaras under en period av två (2) år från slutet av händelserna relaterade till firandet av Trisomi 21 2021, dvs efter den 31 december 2021.
  • Cookies som deponeras på internetanvändarens terminal sparas under en period av tretton (13) månader från deras första insättning i användarens terminalutrustning.
  • När det finns ett överklagande mot en tredje part eller en tvist kan dina personuppgifter sparas tills alla överklagandevägar löper ut.

 

Ingen dataöverföring görs. I händelse av ett otillfredsställande svar kan du lämna in ett klagomål till Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés), det franska organ som ansvarar för att säkerställa skyddet av personuppgifter.

 

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Uppgifterna kommuniceras endast till föreningen EU för Trisomy 21 inom ramen för märkningen "EU for Trisomy 21", till våra volontärer och till våra tjänsteleverantörer. Vi gör allt för att säkerställa att endast auktoriserade personer inom ramen för det strikta uppfyllandet av det eftersträvade syftet och våra rättsliga skyldigheter kan få tillgång till de uppgifter vi behandlar.

För att säkerställa effektiviteten och säkerheten i vår behandling kan vi komma att kommunicera dem till externa mottagare, tjänsteleverantörer och professionell rådgivning, till exempel för datorunderhåll och säkerhet, hosting, hantering och underhåll av våra webbplatser, e-post, organisation och hantering av kommunikation kampanjer osv.

 

Var lagras din data?

Dina personuppgifter lagras på våra interna servrar i Frankrike.

Vilka är konsekvenserna om viss information inte kommuniceras?

Vi anger i våra formulär den obligatoriska informationen med avseende på det huvudsakliga syftet som eftersträvas med anbringandet av en asterisk.

 

Vilka säkerhetsåtgärder genomför vi?

EU for Trisomy 21, inom ramen för märkningen "EU for Trisomy 21", har åtagit sig att behandla de personuppgifter som samlas in med största omsorg och uppmärksamhet och vidtar tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att så långt det är möjligt förhindra ev. avslöjande, ändring eller otillgänglighet. Vi implementerar också en policy för minimering genom att minska omfattningen av datainsamlingen till vad som är absolut nödvändigt.

 

Vilka är dina rättigheter?

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 har du rätt till information, tillgång till och kopiering, korrigering och uppdatering, radering, portabilitet av uppgifter som rör dig under förutsättning att villkoren för tillämpningen av dessa rättigheter är uppfyllda.

Under samma förutsättningar har du också, beroende på den rättsliga grunden för behandlingen, rätt att begränsa och motsätta dig behandlingen av uppgifter som rör dig. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen om behandlingen utförs på denna rättsliga grund och förutsatt att behandlingen inte också grundar sig på annan rättslig grund.

I enlighet med artikel 40-1 i den franska dataskyddslagen har du även möjlighet att ge instruktioner om lagring, radering och kommunikation av dina personuppgifter efter din död.

Vi informerar dig om att du har rätt att lämna in ett klagomål till CNIL om du, efter att ha kontaktat oss, anser att dina rättigheter avseende dataskydd inte respekteras.

 

Vem ska du kontakta för mer information eller för att utöva dina rättigheter?

Du kan, under förutsättning att ett giltigt identitetsbevis uppvisas, utöva dina rättigheter genom att kontakta oss:

o Per post: Association EU for Trisomy 21 - 13, Clos des Pervenches 1300 - Limal (Belgien)

o By e-mail: contact@eufortrisomy21.eu

 

Om cookies

För att garantera dig en bättre upplevelse använder den här webbplatsen endast cookies för att övervaka trafik och navigering (Google Analytics). Dessa cookies används inte för reklam eller kommersiella ändamål. Genom att fortsätta att surfa på denna sida accepterar du denna användning.

 

Vad är en "kaka"?

En "cookie" är en fil av begränsad storlek, vanligtvis bestående av bokstäver och siffror, som skickas av webbservern till cookiefilen för webbläsaren som finns på din dators hårddisk. Dessa funktioner använder cookies från tredje part som deponeras direkt av dessa tjänster.

Du kan när som helst informera dig själv och ställa in dina cookies för att acceptera eller neka dem i din webbläsare. Du kommer att kunna ange dina preferenser antingen globalt för webbplatsen eller per sida.

Dessa cookies genereras automatiskt av driftplattformen, Association EU for Trisomy 21 har ingen åtgärd i sin generation.

Men beroende på vilka plattformar som används har du möjlighet att motsätta dig dem, ta bort dem med hjälp av parametrarna i din webbläsare eller till och med blockera dem.

 

Integritet och bildrättigheter

I våra registreringsformulär kan du bli ombedd att tillhandahålla ett fotografi (ej obligatoriskt), som kommer att publiceras på denna webbplats och/eller de sociala nätverken av "EU för Trisomi 21". Dessa distribueras med berörda personers samtycke, som har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke.

The procedures for exercising this right are identical to those relating to the processing of personal data, i.e. by writing to the personal data protection manager of the EU for Trisomy 21 association by post at the following postal address: Association EU for Trisomy 21 - 13, Clos des Pervenches 1300 - Limal (Belgium)  or by e-mail at the following address: contact@eufortrisomy21.eu accompanied by a copy of a valid identity card.