21 mars 2020

Den 21 mars, även mitt i hälsokrisen, kan vi hedra World Down Syndrome Day med ledamöter av Europaparlamentet och forskare

Med anledning av World Down Syndrome Day den 21 marsst, många evenemang planerades i Europaparlamentet, inställda på grund av covid-19 hälsokrisen.

Ändå, mer än 100 ledamöter av Europaparlamentet (parlamentsledamöter) – villiga att hedra personer med Downs syndrom på denna speciella dag – har undertecknat en deklaration bekräftar värdigheten och de oförytterliga rättigheterna för våra nära och kära med Downs syndrom. Alla politiska grupper är representerade (GUE, S&D, De gröna, Renew, EPP, ECR, ID och NA).

europeiska forskare, som bjöds in av parlamentsledamöter att offentligt presentera sina verk i Europaparlamentet, har skrivit – tillsammans med andra experter – en op-ed:

"Letar efter Downs syndrom behandling:
ett inspirerande vetenskapligt projekt som förtjänar EU:s politiska vilja”

Den kommer att publiceras i europeiska tidningar med anledning av World Downs Syndrome Day. Den här artikeln sammanfattar målen och genombrotten för terapeutisk forskning: att minska funktionshinder och att förbättra livskvaliteten och oberoendet för personer med Downs syndrom. För mer information om de vetenskapliga genombrotten finns tre abstracts bifogade.

Låt oss följa efter Europa för trisomi 21 på sociala medier.