21 maart 2020

Op 21 maart kunnen we, zelfs midden in de gezondheidscrisis, Wereld Downsyndroomdag vieren met leden van het Europees Parlement en onderzoekers

Ter gelegenheid van Wereld Downsyndroomdag op 21 maartst, waren er veel evenementen gepland in het Europees Parlement, geannuleerd vanwege de gezondheidscrisis van Covid-19.

Niettemin, meer dan 100 leden van het Europees Parlement (Europarlementariërs) – bereid om op deze speciale dag personen met het syndroom van Down te eren – een verklaring hebben ondertekend het bevestigen van de waardigheid en de onvervreemdbare rechten van onze dierbaren met het syndroom van Down. Alle fracties zijn vertegenwoordigd (GUE, S&D, Groenen, Renew, EPP, ECR, ID en NA).

Europese onderzoekers, die door Europarlementariërs waren uitgenodigd om hun werken publiekelijk in het Europees Parlement te presenteren, hebben – samen met andere deskundigen – een opiniestuk:

"Op zoek naar behandeling voor het syndroom van Down:
een inspirerend wetenschappelijk project dat de politieke wil van de EU verdient”

Het zal in Europese kranten worden gepubliceerd ter gelegenheid van Wereld Downsyndroomdag. Dit artikel vat de doelen en doorbraken van therapeutisch onderzoek samen: het verminderen van handicaps en het verbeteren van de kwaliteit van leven en de zelfstandigheid van personen met het syndroom van Down. Voor meer informatie over de wetenschappelijke doorbraken zijn bijgevoegd drie abstracts beschikbaar.

Laten we volgen Europa voor Trisomie 21 op sociale media.