Verklaring

Verklaring Wereld Downsyndroom Dag in het Europees Parlement

Ter gelegenheid van Wereld Downsyndroomdag op 21 maart zijn wij - leden van het Europees Parlement en het maatschappelijk middenveld - van mening dat de “erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de menselijke familie de basis is van vrijheid, gerechtigheid en vrede”, grondbeginselen van de Europese Unie. We willen een inclusieve samenleving creëren waar de waardigheid en mensenrechten van mensen met een handicap door iedereen worden gekoesterd, beschermd door de wet en in de praktijk worden gebracht in concrete acties in heel Europa.

Als lid van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (het verdrag) hebben de EU en de lidstaten een duidelijke verplichting om de rechten van alle personen met een handicap die in het verdrag zijn vastgelegd in de hele Unie te handhaven.

Personen met een handicap, met inbegrip van personen met een verstandelijke handicap, hebben het recht volledig te worden opgenomen in en op voet van gelijkheid met anderen deel te nemen aan de samenleving. Personen met een handicap en hun representatieve organisaties moeten worden geraadpleegd en betrokken bij alle besluitvorming in de EU.

Personen met een handicap in de Europese Unie lopen een hoog risico op sociale uitsluiting, aangezien hun werkloosheidspercentage het dubbele is van dat van burgers zonder handicap en zelfs vier keer zo hoog voor mensen met een verstandelijke handicap.

We eisen dat de rechten van mensen met een handicap en het Verdrag worden geïntegreerd in alle beleidslijnen en programma's van de Europese Unie, ook op het gebied van gezondheid, werkgelegenheid en inclusief onderwijs.

We roepen de Europese instellingen en de lidstaten op om de individuele autonomie van mensen met een handicap en een verstandelijke handicap te respecteren, beschermen en bevorderen, met inbegrip van de vrijheid om eigen keuzes te maken. We herinneren ons hoe belangrijk het is om projecten te ondersteunen die de autonomie vergroten, zoals inclusieve onderwijsprogramma's, projecten voor zelfstandig wonen en gezondheidsonderzoeksprogramma's met therapeutische doelen.

Inzicht in de ondervertegenwoordiging van mensen met een handicap in politieke instellingen en in de media en in de totale politieke onzichtbaarheid van mensen met een verstandelijke handicap, zullen we ons inspannen om hen te vertegenwoordigen om hun behoeften en hun claims centraal te stellen op de politieke agenda.

persbericht

HANDTEKENINGEN VAN LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Bettina Vollath Oostenrijk S&D
Lukas Mandli Oostenrijk EPP
Monika Vana Oostenrijk Groenen
Cindy Franssen België EPP
Olivier Chastel België Vernieuwen
Hilde Vautmans België Vernieuwen
Petra De Sutter België Groenen
Karlo Ressler Kroatië EPP
Tomislav Sokol Kroatië EPP
Costa's Mavrides Cyprus S&D
Lefteris Christoforou Cyprus EPP
Radka Maxová Tsjechië Vernieuwen
Tomáš Zdechovský Tsjechië EPP
Michaela ojdrová Tsjechië EPP
Marianne Vind Denemarken S&D
Riho Terras Estland EPP
Laura Huhtasaari Finland ID kaart
Nils Torvalds Finland Vernieuwen
Sirpa Pietikäinen Finland EPP
François-Xavier Bellamy Frankrijk EPP
Anne-Sophie Pelletier Frankrijk GUE
Pascal Durand Frankrijk Vernieuwen
Helmut Scholz Duitsland GUE
Marlene Mortler Duitsland EPP
Christine Schneider Duitsland EPP
Andreas Glück Duitsland Vernieuwen
Svenja Hahn Duitsland Vernieuwen
Jan-Christoph Oetjen Duitsland Vernieuwen
Pierrette Herzberger-Fofana Duitsland Groenen
Jutta Paulus Duitsland Groenen
Katrin Langensiepen Duitsland Groenen
Terry Reintke Duitsland Groenen
Patrick Breyer Duitsland Groenen
Eva Kaili Griekenland S&D
Klara Dobrev Hongarije S&D
Attila Ara-Kovacs Hongarije S&D
István Ujhelyi Hongarije S&D
Edina Toth Hongarije EPP
Enikő Gyori Hongarije EPP
Anna Julia Donáth Hongarije Vernieuwen
Clara Daly Ierland GUE
Frankrijk Fitzgerald Ierland EPP
Sean Kelly Ierland EPP
elegantie O´Sullivan Ierland Groenen
Ciarán manchet Ierland Groenen
Elisabetta Gualmini Italië S&D
Andrea Cozzolino Italië S&D
Brando Benifei Italië S&D
Salvatore de Meo Italië EPP
Elena Lizzi Italië ID kaart
Gianna Gancia Italië ID kaart
Simona Baldassarre Italië ID kaart
Antonio Maria Rinaldi Italië ID kaart
Mara Bizzotto Italië ID kaart
Marco Campomenosi Italië ID kaart
Matteo Adinolfi Italië ID kaart
Massimo Casanova Italië ID kaart
Paolo Borchia Italië ID kaart
Chiara Gemma Italië NA
Marco Zulló Italië NA
Tatjana danoka Letland Groenen
Juozas Oleka Litouwen S&D
Petras Auštrevičius Litouwen Vernieuwen
Christoffel Hansen Luxemburg EPP
Isabel Wiseler-Lima Luxemburg EPP
Tilly Metz Luxemburg Groenen
Mirjam Dalli Malta S&D
Alex Agius Saliba Malta S&D
Roberta Metsola Malta EPP
Bert-Jan Ruissen Nederland ECR
Derk Jan Eppink Nederland ECR
Kim van Sparentak Nederland Groenen
Anna Fotyga Polen ECR
Izabela Kloc Polen ECR
Elzbieta Rafalska Polen ECR
Robert Biedron Polen S&D
ukasz Kohut Polen S&D
Jerzy Buzek Polen EPP
Magdalena Adamowicz Polen EPP
Jaros .aw Duda Polen EPP
Elżbieta ukacijewska Polen EPP
Maria da Graça Carvalho Portugal EPP
José Gusmao Portugal GUE
Marisa Matias Portugal GUE
Isabel Carvalhais Portugal S&D
Victor Negrescu Roemenië S&D
Clotilde Armand Roemenië Vernieuwen
Vlad-Marius Botos Roemenië Vernieuwen
Tudor Ciuhodoru Roemenië S&D
Ivan tefanec Slowakije EPP
Mirjam Lexmann Slowakije EPP
Peter Pollak Slowakije EPP
Vladimir Bilčík Slowakije EPP
Lucia Ďuriš Nicholsonová Slowakije ECR
Milaan Brglez Slovenië S&D
Milaan Zver Slovenië EPP
Tanja Fajon Slovenië Vernieuwen
Irena Joveva Slovenië Vernieuwen
Jorge Buxadé Spanje ECR
Herman Tertsch Spanje ECR
Mazaly Aguilar Spanje ECR
Antoni Comín i Oliveres Spanje NA
Lina Galvez Spanje S&D
Estrella Dura Ferrandis Spanje S&D
Alicia Homs Ginel Spanje S&D
Inmaculada Rodríguez-Piñero Spanje S&D
Javier Moreno Sanchez Spanje S&D
Monica Silvana Gonzalez Spanje S&D
Rosa Estaràs Ferragut Spanje EPP
Maria Soraya Rodriguez Ramos Spanje Vernieuwen
Izaskun Bilbao Barandica Spanje Vernieuwen
Jordi Canas Spanje Vernieuwen
Adrian Vasquez Lázara Spanje Vernieuwen
Frederik Federley Zweden Vernieuwen
Abir Al-Sahlani Zweden Vernieuwen
Alice Kuhnke Zweden Groenen
Jakop Dalunde Zweden Groenen
Par Holmgren Zweden Groenen
Evin Incir Zweden S&D
Helene Fritzon Zweden S&D
Johan Danielsson Zweden S&D
Erik Bergkvist Zweden S&D
Jytte Guteland Zweden S&D