Declaraţie

Declarația Zilei Mondiale a Sindromului Down în Parlamentul European

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sindromului Down din 21 martie, noi - membri ai Parlamentului European și ai societății civile - credem că „recunoașterea demnității inerente și a drepturilor egale și inalienabile ale tuturor membrilor familiei umane este fundamentul de libertate, dreptate și pace ”, principiile fondatoare ale Uniunii Europene. Vrem să creăm o societate incluzivă în care Demnitatea și drepturile omului persoanelor cu dizabilități să fie prețuite de toți, protejate prin lege și puse în practică în acțiuni concrete în toată Europa.

În calitate de membru al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (Convenția), UE și statele membre au o obligație clară de a respecta drepturile pentru toate persoanele cu dizabilități consacrate în convenție în întreaga Uniune.

Persoanele cu dizabilități, inclusiv persoanele cu dizabilități intelectuale, au dreptul de a fi pe deplin incluse și de a participa în mod egal cu ceilalți din societate. Persoanele cu dizabilități și organizațiile lor reprezentative trebuie consultate și implicate în toate procesele decizionale din UE.

Persoanele cu dizabilități din Uniunea Europeană prezintă un risc ridicat de excluziune socială, deoarece rata șomajului este dublă față de cetățenii fără dizabilități și chiar de patru ori mai mare pentru persoanele cu dizabilități intelectuale.

Cerem ca drepturile persoanelor cu dizabilități și Convenția să fie integrate în toate politicile și programele Uniunii Europene, inclusiv în domeniul sănătății, al ocupării forței de muncă și al educației incluzive.

Facem apel la instituțiile europene și statele membre să respecte, să protejeze și să promoveze autonomia individuală a persoanelor cu dizabilități și cu dizabilități intelectuale, inclusiv libertatea de a face propriile alegeri. Ne reamintim importanța sprijinirii proiectelor de creștere a autonomiei, cum ar fi programele educaționale incluzive, proiectele de viață independentă, precum și programele de cercetare în domeniul sănătății cu obiective terapeutice.

Înțelegând subreprezentarea persoanelor cu dizabilități în instituțiile politice, precum și în mass-media și invizibilitatea politică totală a persoanelor cu dizabilități intelectuale, vom lucra pentru a le reprezenta pentru a pune nevoile și revendicările lor în centrul agendei politice.

Comunicat de presă

SEMNATURILE MEMBRILOR PARLAMENTULUI EUROPEAN

Bettina Vollath Austria S&D
Lukas Mandl Austria PPE
Monika Vana Austria Verdeaţă
Cindy Franssen Belgia PPE
Olivier Chastel Belgia Reînnoi
Hilde Vautmans Belgia Reînnoi
Petra De Sutter Belgia Verdeaţă
Karlo Ressler Croaţia PPE
Tomislav Sokol Croaţia PPE
Costas Mavrides Cipru S&D
Lefteris Christoforou Cipru PPE
Radka Maxová Cehia Reînnoi
Tomáš Zdechovský Cehia PPE
Michaela Šojdrová Cehia PPE
Marianne Vind Danemarca S&D
Riho Terras Estonia PPE
Laura Huhtasaari Finlanda ID
Nils Torvalds Finlanda Reînnoi
Sirpa Pietikäinen Finlanda PPE
François-Xavier Bellamy Franţa PPE
Anne-Sophie Pelletier Franţa GUE
Pascal Durand Franţa Reînnoi
Helmut Scholz Germania GUE
Marlene Mortler Germania PPE
Christine Schneider Germania PPE
Andreas Glück Germania Reînnoi
Svenja Hahn Germania Reînnoi
Jan-Christoph Oetjen Germania Reînnoi
Pierrette Herzberger-Fofana Germania Verdeaţă
Jutta Paulus Germania Verdeaţă
Katrin Langensiepen Germania Verdeaţă
Terry Reintke Germania Verdeaţă
Patrick Breyer Germania Verdeaţă
Eva Kaili Grecia S&D
Klara Dobrev Ungaria S&D
Attila Ara-Kovács Ungaria S&D
István Ujhelyi Ungaria S&D
Edina Toth Ungaria PPE
Enikő Győri Ungaria PPE
Anna Júlia Donáth Ungaria Reînnoi
Clare Daly Irlanda GUE
Franţa Fitzgerald Irlanda PPE
Sean Kelly Irlanda PPE
Graţie O´Sullivan Irlanda Verdeaţă
Ciarán Manșetă Irlanda Verdeaţă
Elisabetta Gualmini Italia S&D
Andrea Cozzolino Italia S&D
Brando Benifei Italia S&D
Salvatore de Meo Italia PPE
Elena Lizzi Italia ID
Gianna Gancia Italia ID
Simona Baldassarre Italia ID
Antonio Maria Rinaldi Italia ID
Mara Bizzotto Italia ID
Marco Campomenosi Italia ID
Matteo Adinolfi Italia ID
Massimo Casanova Italia ID
Paolo Borchia Italia ID
Chiara Gemma Italia N / A
Marco Zullo Italia N / A
Tatjana Ždanoka Letonia Verdeaţă
Juozas Olekas Lituania S&D
Petras Auštrevičius Lituania Reînnoi
Christophe Hansen Luxemburg PPE
Isabel Wiseler-Lima Luxemburg PPE
Tilly Metz Luxemburg Verdeaţă
Miriam Dalli Malta S&D
Alex Agius Saliba Malta S&D
Roberta Metsola Malta PPE
Bert-Jan Ruissen Olanda ECR
Derk Jan. Eppink Olanda ECR
Kim van Sparrentak Olanda Verdeaţă
Anna Fotyga Polonia ECR
Izabela Kloc Polonia ECR
Elzbieta Rafalska Polonia ECR
Robert Biedron Polonia S&D
Łukasz Kohut Polonia S&D
Jerzy Buzek Polonia PPE
Magdalena Adamowicz Polonia PPE
Jaroslaw Duda Polonia PPE
Elżbieta Łukacijewska Polonia PPE
Maria da Graça Carvalho Portugalia PPE
José Gusmao Portugalia GUE
Marisa Matias Portugalia GUE
Isabel Carvalhais Portugalia S&D
Victor Negrescu România S&D
Clotilde Armand România Reînnoi
Vlad-Marius Botos România Reînnoi
Tudor Ciuhodaru România S&D
Ivan Štefanec Slovacia PPE
Miriam Lexmann Slovacia PPE
Petru Pollák Slovacia PPE
Vladimír Bilčík Slovacia PPE
Lucia Ďuriš Nicholsonová Slovacia ECR
Milano Brglez Slovenia S&D
Milano Zver Slovenia PPE
Tanja Fajon Slovenia Reînnoi
Irena Joveva Slovenia Reînnoi
Jorge Buxadé Spania ECR
Herman Tertsch Spania ECR
Mazaly Aguilar Spania ECR
Antoni Comín i Oliveres Spania N / A
Lina Galvez Spania S&D
Estrella Dura Ferrandis Spania S&D
Alícia Homs Ginel Spania S&D
Inmaculada Rodríguez-Piñero Spania S&D
Javier Moreno Sánchez Spania S&D
Mónica Silvana González Spania S&D
Rosa Estaràs Ferragut Spania PPE
Maria Soraya Rodriguez Ramos Spania Reînnoi
Izaskun Bilbao Barandica Spania Reînnoi
Jordi Canas Spania Reînnoi
Adrián Vásquez Lázara Spania Reînnoi
Frederick Federley Suedia Reînnoi
Abir Al-Sahlani Suedia Reînnoi
Alice Kuhnke Suedia Verdeaţă
Jakop Dalunde Suedia Verdeaţă
Pär Holmgren Suedia Verdeaţă
Evin Incir Suedia S&D
Heléne Fritzon Suedia S&D
Johan Danielsson Suedia S&D
Erik Bergkvist Suedia S&D
Jytte Guteland Suedia S&D