Deklaratsioon

Ülemaailmne Downi sündroomi päeva deklaratsioon Euroopa Parlamendis

21. märtsil toimuva ülemaailmse Downi sündroomi päeva puhul usume meie - Euroopa Parlamendi ja kodanikuühiskonna liikmed -, et „inimkonna kõigi liikmete omase väärikuse ning võrdsete ja võõrandamatute õiguste tunnustamine on aluseks vabaduse, õiguse ja rahu põhimõtet “, mis on Euroopa Liidu aluspõhimõtted Tahame luua kaasava ühiskonna, kus puuetega inimeste väärikust ja inimõigusi austavad kõik inimesed, seadused kaitsevad ja rakendavad konkreetsetes tegevustes kogu Euroopas.

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (konventsioon) liikmena on ELil ja liikmesriikidel selge kohustus kaitsta kõigi konventsioonis sätestatud puuetega inimeste õigusi kogu liidus.

Puuetega inimestel, sealhulgas intellektipuudega inimestel, on õigus ühiskonda täielikult kaasata ja teistega võrdsetel alustel osaleda. Puuetega inimestega ja neid esindavate organisatsioonidega tuleb nõu pidada ja nad peavad olema kaasatud kogu EL-i otsuste tegemisse.

Puuetega inimestel on Euroopa Liidus suur sotsiaalse tõrjutuse oht, kuna nende töötuse määr on puuetega kodanike omast kaks korda suurem ja vaimupuudega inimeste puhul isegi neli korda kõrgem.

Nõuame puuetega inimeste õiguste ja konventsiooni süvalaiendamist kõikidesse Euroopa Liidu poliitikatesse ja programmidesse, sealhulgas tervishoiu, tööhõive ja kaasava hariduse valdkonnas.

Kutsume Euroopa institutsioone ja liikmesriike üles austama, kaitsma ja edendama puuetega inimeste ja intellektipuudega inimeste individuaalset autonoomiat, sealhulgas vabadust ise valida. Tuletame meelde, kui oluline on toetada autonoomia tõusvaid projekte nagu kaasavad haridusprogrammid, iseseisva elu projektid ning terapeutiliste eesmärkidega terviseuuringute programmid.

Mõistes puuetega inimeste alaesindatust nii poliitilistes institutsioonides kui ka meedias ja vaimupuudega inimeste täielikku poliitilist nähtamatust, töötame selle nimel, et esindada neid nii, et nende vajadused ja nõuded oleksid poliitilise tegevuskava keskmes.

Pressiteade

EUROOPA PARLAMENDI LIIKMETE ALLKIRJAD

Bettina Vollath Austria S&D
Lukas Mandl Austria EPP
Monika Vana Austria Rohelised
Cindy Franssen Belgia EPP
Olivier Chastel Belgia Uuenda
Hilde Vautmans Belgia Uuenda
Petra De Sutter Belgia Rohelised
Karlo Ressler Horvaatia EPP
Tomislav Sokol Horvaatia EPP
Costas Mavrides Küpros S&D
Lefteris Christoforou Küpros EPP
Radka Maxová Tšehhi Uuenda
Tomáš Zdechovský Tšehhi EPP
Michaela Šojdrová Tšehhi EPP
Marianne Vind Taani S&D
Riho Terras Eesti EPP
Laura Huhtasaari Soome ID
Nils Torvalds Soome Uuenda
Sirpa Pietikäinen Soome EPP
François-Xavier Bellamy Prantsusmaa EPP
Anne-Sophie Pelletier Prantsusmaa GUE
Pascal Durand Prantsusmaa Uuenda
Helmut Scholz Saksamaa GUE
Marlene Mortler Saksamaa EPP
Christine Schneider Saksamaa EPP
Andreas Glück Saksamaa Uuenda
Svenja Hahn Saksamaa Uuenda
Jan-Christoph Oetjen Saksamaa Uuenda
Pierrette Herzberger-Fofana Saksamaa Rohelised
Jutta Paulus Saksamaa Rohelised
Katrin Langensiepen Saksamaa Rohelised
Terry Reintke Saksamaa Rohelised
Patrick Breyer Saksamaa Rohelised
Eva Kaili Kreeka S&D
Klara Dobrev Ungari S&D
Attila Ara-Kovács Ungari S&D
István Ujhelyi Ungari S&D
Edina Toth Ungari EPP
Enikő Győri Ungari EPP
Anna Júlia Donáth Ungari Uuenda
Clare Daly Iirimaa GUE
Prantsusmaa Fitzgerald Iirimaa EPP
Sean Kelly Iirimaa EPP
Armu O´Sullivan Iirimaa Rohelised
Ciarán Mansett Iirimaa Rohelised
Elisabetta Gualmini Itaalia S&D
Andrea Cozzolino Itaalia S&D
Brando Benifei Itaalia S&D
Salvatore de Meo Itaalia EPP
Elena Lizzi Itaalia ID
Gianna Gancia Itaalia ID
Simona Baldassarre Itaalia ID
Antonio Maria Rinaldi Itaalia ID
Mara Bizzotto Itaalia ID
Marco Campomenosi Itaalia ID
Matteo Adinolfi Itaalia ID
Massimo Casanova Itaalia ID
Paolo Borchia Itaalia ID
Chiara Gemma Itaalia NA
Marco Zullo Itaalia NA
Tatjana Ždanoka Läti Rohelised
Juozas Olekas Leedu S&D
Petras Auštrevičius Leedu Uuenda
Christophe Hansen Luksemburg EPP
Isabel Wiseler-Lima Luksemburg EPP
Tilly Metz Luksemburg Rohelised
Mirjam Dalli Malta S&D
Alex Agius Saliba Malta S&D
Roberta Metsola Malta EPP
Bert-Jan Ruissen Holland ECR
Derk jaan Eppink Holland ECR
Kim van Sparrentak Holland Rohelised
Anna Fotyga Poola ECR
Izabela Kloc Poola ECR
Elzbieta Rafalska Poola ECR
Robert Biedron Poola S&D
Łukasz Kohut Poola S&D
Jerzy Buzek Poola EPP
Magdalena Adamowicz Poola EPP
Jaroslaw Duda Poola EPP
Elżbieta Łukacijevska Poola EPP
Maria da Graça Carvalho Portugal EPP
José Gusmao Portugal GUE
Marisa Matias Portugal GUE
Isabel Carvalhais Portugal S&D
Victor Negrescu Rumeenia S&D
Klotilde Armand Rumeenia Uuenda
Vlad-Marius Botos Rumeenia Uuenda
Tudor Ciuhodaru Rumeenia S&D
Ivan Štefanec Slovakkia EPP
Mirjam Lexmann Slovakkia EPP
Peeter Pollák Slovakkia EPP
Vladimir Bilčík Slovakkia EPP
Lucia Ďuriš Nicholsonová Slovakkia ECR
Milano Brglez Sloveenia S&D
Milano Zver Sloveenia EPP
Tanja Fajon Sloveenia Uuenda
Irena Joveva Sloveenia Uuenda
Jorge Buxadé Hispaania ECR
Herman Tertsch Hispaania ECR
Mazaly Aguilar Hispaania ECR
Antoni Comín i Oliveres Hispaania NA
Lina Galvez Hispaania S&D
Estrella Dura Ferrandis Hispaania S&D
Alícia Homs Ginel Hispaania S&D
Inmaculada Rodríguez-Piñero Hispaania S&D
Javier Moreno Sánchez Hispaania S&D
Mónica Silvana González Hispaania S&D
Rosa Estaràs Ferragut Hispaania EPP
Maria Soraya Rodriguez Ramos Hispaania Uuenda
Izaskun Bilbao Barandica Hispaania Uuenda
Jordi Canas Hispaania Uuenda
Adrián Vásquez Lázara Hispaania Uuenda
Frederick Federley Rootsi Uuenda
Abir Al-Sahlani Rootsi Uuenda
Alice Kuhnke Rootsi Rohelised
Jakop Dalunde Rootsi Rohelised
Pär Holmgren Rootsi Rohelised
Evin Incir Rootsi S&D
Heléne Fritzon Rootsi S&D
Johan Danielsson Rootsi S&D
Erik Bergkvist Rootsi S&D
Jytte Guteland Rootsi S&D