Õiguslik teade

Kirjastaja

Vastavalt 21. juuni 2004. aasta seaduse nr 2004-575 artikli 6 III-1 sätetele digitaalmajanduse vastu usalduse kohta teavitab Antonio Rosique märgise "EU for Trisomy 21" raames teid järgmised elemendid:

Ühenduse nimi: EU for Trisomy 21

Väljaande direktor: Antonio Rosique

RNA: W783005530

Aadress: 13, Clos des Pervenches 1300 - Limal (Belgia)

 

Hosting

OVH

SAS kapitaliga 10 069 020 €

RCS Lille Métropole 424 761 419 00045

Kood APE 2620Z

KMKR NUMBER : FR 22 424 761 419

Peakontor : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Prantsusmaa

 

Intellektuaalomand ja kasutusõigus

Sait ja selle sisu, sealhulgas tekstid ning graafilised, fotograafilised ja videoelemendid, on EU for Trisomy 21 omand "" raames.EL Trisomy 21 jaoks" märgis või mida EL kasutab Trisomy 21 jaoks "EL Trisomy 21 jaoks" märgis õiguste valdajate nõusolekul. Kogu saidi või selle osa reprodutseerimine või kasutamine ilma ELi eelneva kirjaliku loata Trisomy 21 jaoks on keelatud.

Fotod: kõik õigused kaitstud

 

Isikuandmete haldamine

Vaadake meie isikuandmete haldamise poliitikale pühendatud lehte.