Õiguslik teade

Kirjastaja

Vastavalt 21. juuni 2004. aasta seaduse nr 2004-575 artikli 6 III-1 sätetele digitaalmajanduse vastu usalduse kohta teatab ühendus Tombée du Nid märgise "EU for Trisomy 21" raames. teile järgmistest elementidest:

Ühingu nimi: Tombée du Nid

Väljaande direktor: Clotilde Noël

RNA: W783005530

Aadress: 4, Impasse Germaine 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE

 

Hosting

OVH

SAS kapitaliga 10 069 020 €

RCS Lille Métropole 424 761 419 00045

Kood APE 2620Z

KMKR NUMBER : FR 22 424 761 419

Peakontor : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Prantsusmaa

 

Intellektuaalomand ja kasutusõigus

Sait ja selle sisu, sealhulgas tekstid ning graafilised, fotograafilised ja videoelemendid, on Tombée du Nidi omand, mis on seotud "EL Trisomy 21 jaoks" märgis või mida Tombée du Nid kasutab "EL Trisomy 21 jaoks" märgis õiguste valdaja nõusolekul. Kogu saidi või selle osa reprodutseerimine või kasutamine ilma Tombée du Nidi eelneva kirjaliku loata on keelatud.

Fotod: kõik õigused kaitstud

 

Isikuandmete haldamine

Vaadake meie isikuandmete haldamise poliitikale pühendatud lehte.