Juridische kennisgeving

Uitgeverij

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 6 III-1 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, informeert Antonio Rosique, in het kader van het label "EU for Trisomy 21", u over de volgende elementen:

Naam van de vereniging: EU voor Trisomie 21

Directeur publicatie: Antonio Rosique

RNA: W783005530

Adres: 13, Clos des Pervenches 1300 - Limal (België)

 

Hosting

OVH

SAS met een kapitaal van € 10.069.020

RCS Lille Métropole 424.761 419.00045

Code APE 2620Z

BTW NUMMER : FR 22 424 761 419

Hoofdkantoor : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

 

Intellectuele eigendom en gebruiksrecht

De site en de inhoud ervan, inclusief teksten en grafische, fotografische en video-elementen, zijn eigendom van EU for Trisomy 21, in het kader van de "EU voor trisomie 21" label of gebruikt door de EU voor Trisomie 21 in het kader van de "EU voor trisomie 21" label met instemming van de rechthebbenden. Geen enkele reproductie of gebruik van de hele of een deel van de site zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EU voor Trisomy 21 is toegestaan.

Foto's: alle rechten voorbehouden

 

Beheer van persoonsgegevens

Raadpleeg de pagina gewijd aan ons beleid voor het beheer van persoonsgegevens.