21 maart 2020

Op 21 maart, zelfs midden in de gezondheidscrisis, kunnen we Wereld Downsyndroomdag eren met leden van het Europees Parlement en onderzoekers

Ter gelegenheid van Wereld Downsyndroomdag op 21 maartstwaren er veel evenementen gepland in het Europees Parlement, die waren afgelast vanwege de gezondheidscrisis van Covid-19.

Niettemin, meer dan 100 leden van het Europees Parlement (EP-leden) - bereid om personen met het syndroom van Down op deze speciale dag te eren - hebben een verklaring ondertekend bevestiging van de waardigheid en de onvervreemdbare rechten van onze dierbaren met het syndroom van Down. Alle fracties zijn vertegenwoordigd (GUE, S&D, Groenen, Renew, EVP, ECR, ID en NA).

Europese onderzoekers, die door EP-leden waren uitgenodigd om hun werken publiekelijk in het Europees Parlement te presenteren, hebben samen met andere experts geschreven een opiniestuk:

"Op zoek naar een behandeling met het syndroom van Down:
een inspirerend wetenschappelijk project dat de politieke wil van de EU verdient ”

Het zal ter gelegenheid van Wereld Downsyndroomdag in Europese kranten worden gepubliceerd. Dit artikel vat de doelen en de doorbraken van therapeutisch onderzoek samen: beperking van handicaps en verbetering van de kwaliteit van leven en zelfstandigheid van personen met het syndroom van Down. Voor meer informatie over de wetenschappelijke doorbraken zijn drie abstracts bijgevoegd.

Laten we volgen Europa voor trisomie 21 op sociale media.