Verklaring

Verklaring van de Wereld Downsyndroomdag in het Europees Parlement

Ter gelegenheid van de Werelddag van het Downsyndroom op 21 maart zijn wij - leden van het Europees Parlement en het maatschappelijk middenveld - van mening dat de ‘erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de menselijke familie de basis is van vrijheid, gerechtigheid en vrede ”, de grondbeginselen van de Europese Unie. We willen een inclusieve samenleving creëren waarin de waardigheid en mensenrechten van mensen met een handicap door iedereen worden gekoesterd, door de wet worden beschermd en in concrete acties in heel Europa in de praktijk worden gebracht.

Als lid van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (het Verdrag), hebben de EU en de lidstaten de duidelijke verplichting om de rechten van alle personen met een handicap die in het verdrag zijn verankerd in de hele Unie te handhaven.

Personen met een handicap, inclusief personen met een verstandelijke beperking, hebben het recht om volledig te worden opgenomen in en deel te nemen op voet van gelijkheid met anderen in de samenleving. Personen met een handicap en hun vertegenwoordigende organisaties moeten worden geraadpleegd en betrokken bij alle besluitvorming in de EU.

Personen met een handicap in de Europese Unie lopen een hoog risico op sociale uitsluiting, aangezien hun werkloosheidscijfers het dubbele zijn van dat van burgers zonder handicap en zelfs vier keer zo hoog voor mensen met een verstandelijke handicap.

We eisen dat de rechten van mensen met een handicap en de Conventie worden geïntegreerd in alle beleidsmaatregelen en programma's van de Europese Unie, ook op het gebied van gezondheid, werkgelegenheid en inclusief onderwijs.

We roepen de Europese instellingen en de lidstaten op om de individuele autonomie van mensen met een handicap en verstandelijke handicap te respecteren, te beschermen en te bevorderen, inclusief de vrijheid om eigen keuzes te maken. We herinneren aan het belang van het ondersteunen van projecten die autonomie vergroten, zoals inclusieve onderwijsprogramma's, projecten voor zelfstandig wonen en gezondheidsonderzoeksprogramma's met therapeutische doelen.

Inzicht in de ondervertegenwoordiging van mensen met een handicap in politieke instellingen en in de media en de totale politieke onzichtbaarheid van mensen met een verstandelijke handicap, zullen we eraan werken om hen te vertegenwoordigen om hun behoeften en hun claims centraal te stellen op de politieke agenda.

persbericht

HANDTEKENINGEN VAN DE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Bettina Vollath Oostenrijk S&D
Lukas Mandl Oostenrijk EPP
Monika Vana Oostenrijk Groenen
Cindy Franssen Belgie EPP
Olivier Chastel Belgie Vernieuwen
Hilde Vautmans Belgie Vernieuwen
Petra De Sutter Belgie Groenen
Karlo Ressler Kroatië EPP
Tomislav Sokol Kroatië EPP
Costas Mavrides Cyprus S&D
Lefteris Christoforou Cyprus EPP
Radka Maxová Tsjechië Vernieuwen
Tomáš Zdechovský Tsjechië EPP
Michaela Šojdrová Tsjechië EPP
Marianne Vind Denemarken S&D
Riho Terras Estland EPP
Laura Huhtasaari Finland ID kaart
Nils Torvalds Finland Vernieuwen
Sirpa Pietikäinen Finland EPP
François-Xavier Bellamy Frankrijk EPP
Anne-Sophie Pelletier Frankrijk GUE
Pascal Durand Frankrijk Vernieuwen
Helmut Scholz Duitsland GUE
Marlene Mortler Duitsland EPP
Christine Schneider Duitsland EPP
Andreas Glück Duitsland Vernieuwen
Svenja Hahn Duitsland Vernieuwen
Jan-Christoph Oetjen Duitsland Vernieuwen
Pierrette Herzberger-Fofana Duitsland Groenen
Jutta Paulus Duitsland Groenen
Katrin Langensiepen Duitsland Groenen
Terry Reintke Duitsland Groenen
Patrick Breyer Duitsland Groenen
Eva Kaili Griekenland S&D
Klara Dobrev Hongarije S&D
Attila Ara-Kovács Hongarije S&D
István Ujhelyi Hongarije S&D
Edina Toth Hongarije EPP
Enikő Győri Hongarije EPP
Anna Júlia Donáth Hongarije Vernieuwen
Clare Daly Ierland GUE
Frankrijk Fitzgerald Ierland EPP
Sean Kelly Ierland EPP
Genade O´Sullivan Ierland Groenen
Ciarán Manchet Ierland Groenen
Elisabetta Gualmini Italië S&D
Andrea Cozzolino Italië S&D
Brando Benifei Italië S&D
Salvatore de Meo Italië EPP
Elena Lizzi Italië ID kaart
Gianna Gancia Italië ID kaart
Simona Baldassarre Italië ID kaart
Antonio Maria Rinaldi Italië ID kaart
Mara Bizzotto Italië ID kaart
Marco Campomenosi Italië ID kaart
Matteo Adinolfi Italië ID kaart
Massimo Casanova Italië ID kaart
Paolo Borchia Italië ID kaart
Chiara Gemma Italië NA
Marco Zullo Italië NA
Tatjana Ždanoka Letland Groenen
Juozas Olekas Litouwen S&D
Petras Auštrevičius Litouwen Vernieuwen
Christophe Hansen Luxemburg EPP
Isabel Wiseler-Lima Luxemburg EPP
Tilly Metz Luxemburg Groenen
Miriam Dalli Malta S&D
Alex Agius Saliba Malta S&D
Roberta Metsola Malta EPP
Bert-Jan Ruissen Nederland ECR
Derk Jan Eppink Nederland ECR
Kim van Sparrentak Nederland Groenen
Anna Fotyga Polen ECR
Izabela Kloc Polen ECR
Elzbieta Rafalska Polen ECR
Robert Biedron Polen S&D
Łukasz Kohut Polen S&D
Jerzy Buzek Polen EPP
Magdalena Adamowicz Polen EPP
Jaroslaw Duda Polen EPP
Elżbieta Łukacijewska Polen EPP
Maria da Graça Carvalho Portugal EPP
José Gusmao Portugal GUE
Marisa Matias Portugal GUE
Isabel Carvalhais Portugal S&D
Victor Negrescu Roemenië S&D
Clotilde Armand Roemenië Vernieuwen
Vlad-Marius Botos Roemenië Vernieuwen
Tudor Ciuhodaru Roemenië S&D
Ivan Štefanec Slowakije EPP
Miriam Lexmann Slowakije EPP
Peter Pollák Slowakije EPP
Vladimír Bilčík Slowakije EPP
Lucia Ďuriš Nicholsonová Slowakije ECR
Milaan Brglez Slovenië S&D
Milaan Zver Slovenië EPP
Tanja Fajon Slovenië Vernieuwen
Irena Joveva Slovenië Vernieuwen
Jorge Buxadé Spanje ECR
Herman Tertsch Spanje ECR
Mazaly Aguilar Spanje ECR
Antoni Comín i Oliveres Spanje NA
Lina Galvez Spanje S&D
Estrella Dura Ferrandis Spanje S&D
Alícia Homs Ginel Spanje S&D
Inmaculada Rodríguez-Piñero Spanje S&D
Javier Moreno Sánchez Spanje S&D
Mónica Silvana González Spanje S&D
Rosa Estaràs Ferragut Spanje EPP
Maria Soraya Rodriguez Ramos Spanje Vernieuwen
Izaskun Bilbao Barandica Spanje Vernieuwen
Jordi Canas Spanje Vernieuwen
Adrián Vásquez Lázara Spanje Vernieuwen
Frederick Federley Zweden Vernieuwen
Abir Al-Sahlani Zweden Vernieuwen
Alice Kuhnke Zweden Groenen
Jakop Dalunde Zweden Groenen
Par Holmgren Zweden Groenen
Evin Incir Zweden S&D
Heléne Fritzon Zweden S&D
Johan Danielsson Zweden S&D
Erik Bergkvist Zweden S&D
Jytte Guteland Zweden S&D