Nyilatkozat

A Down-szindróma világnapjának nyilatkozata az Európai Parlamentben

A március 21-i Down-szindróma világnapja alkalmából mi - az Európai Parlament és a civil társadalom tagjai - úgy gondoljuk, hogy „az emberi család minden tagjának eredendő méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése az alapja. a szabadság, az igazságosság és a béke ”, az Európai Unió alapelvei. Olyan befogadó társadalmat akarunk létrehozni, ahol a fogyatékossággal élő emberek méltóságát és emberi jogait mindenki ápolja, törvény védi, és a gyakorlatban Európa-szerte konkrét akciókban alkalmazzák.

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (az egyezmény) tagjaként az EU-nak és a tagállamoknak egyértelmű kötelességük, hogy az egész Unióban fenntartsák az egyezményben rögzített valamennyi fogyatékossággal élő személy jogait.

A fogyatékossággal élő személyeknek, ideértve az értelmi fogyatékossággal élő személyeket is, joguk van a társadalom teljes körű bevonására és másokkal egyenlő részvételre. A fogyatékossággal élő személyekkel és őket képviselő szervezetekkel konzultálni kell, és be kell vonni őket az EU minden döntéshozatalába.

Az Európai Unióban a fogyatékossággal élő személyek számára nagy a társadalmi kirekesztés veszélye, mivel munkanélküliségi rátájuk kétszerese a fogyatékossággal élő állampolgároknak, sőt az értelmi fogyatékossággal élők esetében is négyszerese.

Követeljük, hogy a fogyatékossággal élők jogait és az egyezményt érvényesítsék az Európai Unió valamennyi politikájában és programjában, ideértve az egészségügyet, a foglalkoztatást és az inkluzív oktatást is.

Felszólítjuk az európai intézményeket és a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben, védjék és mozdítsák elő a fogyatékossággal élő és értelmi fogyatékossággal élő emberek egyéni autonómiáját, ideértve a saját döntéseik szabadságát is. Emlékeztetünk az önállóságot növelő projektek, például az inkluzív oktatási programok, az önálló életvitelre irányuló projektek, valamint a terápiás célokat szolgáló egészségügyi kutatási programok fontosságára.

Megértve a fogyatékkal élők politikai intézményekben, valamint a médiában való alulreprezentáltságát és az értelmi fogyatékossággal élő emberek teljes politikai láthatatlanságát, azon fogunk dolgozni, hogy képviseljük őket, hogy szükségleteiket és követeléseiket a politikai napirend középpontjába állítsák.

sajtóközlemény

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJÁNAK ALÁÍRÁSAI

Bettina Vollath Ausztria SD
Lukas Mandl Ausztria EPP
Monika Vana Ausztria Zöldek
Cindy Franssen Belgium EPP
Olivier Chastel Belgium Megújítás
Hilde Vautmans Belgium Megújítás
Petra De Sutter Belgium Zöldek
Karlo Ressler Horvátország EPP
Tomislav Sokol Horvátország EPP
Costas Mavrides Ciprus SD
Lefteris Christoforou Ciprus EPP
Radka Maxová Csehország Megújítás
Tomáš Zdechovský Csehország EPP
Michaela Šojdrová Csehország EPP
Marianne Vind Dánia SD
Riho Terras Észtország EPP
Laura Huhtasaari Finnország ID
Nils Torvalds Finnország Megújítás
Sirpa Pietikäinen Finnország EPP
François-Xavier Bellamy Franciaország EPP
Anne-Sophie Pelletier Franciaország GUE
Pascal Durand Franciaország Megújítás
Helmut Scholz Németország GUE
Marlene Mortler Németország EPP
Christine Schneider Németország EPP
Andreas Glück Németország Megújítás
Svenja Hahn Németország Megújítás
Jan-Christoph Oetjen Németország Megújítás
Pierrette Herzberger-Fofana Németország Zöldek
Jutta Paulus Németország Zöldek
Katrin Langensiepen Németország Zöldek
Terry Reintke Németország Zöldek
Patrick Breyer Németország Zöldek
Éva Kaili Görögország SD
Klára Dobrev Magyarország SD
Attila Ara-Kovács Magyarország SD
István Ujhelyi Magyarország SD
Edina Tóth Magyarország EPP
Enikő Győri Magyarország EPP
Anna Júlia Donáth Magyarország Megújítás
Clare Daly Írország GUE
Franciaország Fitzgerald Írország EPP
Sean Kelly Írország EPP
Kegyelem O´Sullivan Írország Zöldek
Ciarán Cuffe Írország Zöldek
Elisabetta Gualmini Olaszország SD
Andrea Cozzolino Olaszország SD
Brando Benifei Olaszország SD
Salvatore de Meo Olaszország EPP
Elena Lizzi Olaszország ID
Gianna Gancia Olaszország ID
Simona Baldassarre Olaszország ID
Antonio Maria Rinaldi Olaszország ID
Mara Bizzotto Olaszország ID
Marco Campomenosi Olaszország ID
Matteo Adinolfi Olaszország ID
Massimo Casanova Olaszország ID
Paolo Borchia Olaszország ID
Chiara Levélrügy Olaszország NA
Marco Zullo Olaszország NA
Tatjana Ždanoka Lettország Zöldek
Juozas Olekas Litvánia SD
Petras Auštrevičius Litvánia Megújítás
Christophe Hansen Luxemburg EPP
Isabel Wiseler-Lima Luxemburg EPP
Tilly Metz Luxemburg Zöldek
Miriam Dalli Málta SD
Alex Agius Saliba Málta SD
Roberta Metsola Málta EPP
Bert-Jan Ruissen Hollandia ECR
Derk Jan Eppink Hollandia ECR
Kim van Sparrentak Hollandia Zöldek
Anna Fotyga Lengyelország ECR
Izabela Kloc Lengyelország ECR
Elzbieta Rafalska Lengyelország ECR
Robert Biedron Lengyelország SD
Łukasz Kohut Lengyelország SD
Jerzy Buzek Lengyelország EPP
Magdalena Adamowicz Lengyelország EPP
Jaroslaw Duda Lengyelország EPP
Elżbieta Łukacijewska Lengyelország EPP
Maria da Graça Carvalho Portugália EPP
José Gusmao Portugália GUE
Marisa Matias Portugália GUE
Isabel Carvalhais Portugália SD
Győztes Negrescu Románia SD
Clotilde Armand Románia Megújítás
Vlad-Marius Botos Románia Megújítás
Tudor Ciuhodaru Románia SD
Iván Štefanec Szlovákia EPP
Miriam Lexmann Szlovákia EPP
Péter Pollák Szlovákia EPP
Vladimír Bilčík Szlovákia EPP
Lucia Ďuriš Nicholsonová Szlovákia ECR
Milánó Brglez Szlovénia SD
Milánó Zver Szlovénia EPP
Tanja Fajon Szlovénia Megújítás
Irena Joveva Szlovénia Megújítás
Jorge Buxadé Spanyolország ECR
Herman Tertsch Spanyolország ECR
Mazaly Aguilar Spanyolország ECR
Antoni Comín i Oliveres Spanyolország NA
Lina Galvez Spanyolország SD
Estrella Dura Ferrandis Spanyolország SD
Alícia Homs Ginel Spanyolország SD
Inmaculada Rodríguez-Piñero Spanyolország SD
Javier Moreno Sánchez Spanyolország SD
Mónica Silvana González Spanyolország SD
Rosa Estaràs Ferragut Spanyolország EPP
Maria Soraya Rodriguez Ramos Spanyolország Megújítás
Izaskun Bilbao Barandica Spanyolország Megújítás
Jordi Canas Spanyolország Megújítás
Adrián Vásquez Lázara Spanyolország Megújítás
Frederick Federley Svédország Megújítás
Abir Al-Sahlani Svédország Megújítás
Alice Kuhnke Svédország Zöldek
Jakop Dalunde Svédország Zöldek
Par Holmgren Svédország Zöldek
Evin Incir Svédország SD
Heléne Fritzon Svédország SD
Johan Danielsson Svédország SD
Erik Bergkvist Svédország SD
Jytte Guteland Svédország SD