Erklæring

World Down Syndrome Day-erklæring i Europa-Parlamentet

I anledning af World Down Syndrome Day den 21. marts mener vi - medlemmer af Europa-Parlamentet og civilsamfundet - at ”anerkendelsen af den iboende værdighed og de lige og umistelige rettigheder for alle medlemmer af den menneskelige familie er grundlaget af frihed, retfærdighed og fred ”, grundlæggende principper for Den Europæiske Union. Vi ønsker at skabe et inkluderende samfund, hvor værdighed og menneskerettigheder for mennesker med handicap værdsættes af alle, beskyttes ved lov og omsættes i konkrete handlinger overalt i Europa.

Som medlem af FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap (konventionen) har EU og medlemsstaterne en klar forpligtelse til at opretholde rettighederne for alle personer med handicap, der er nedfældet i konventionen i hele Unionen.

Personer med handicap, herunder personer med intellektuelt handicap, har ret til at være fuldt ud inkluderet og til at deltage på lige fod med andre i samfundet. Handicappede og deres repræsentative organisationer skal høres og involveres i al beslutningstagning i EU.

Handicappede i Den Europæiske Union har en høj risiko for social udstødelse, da deres ledighed er dobbelt så stor som borgerne uden handicap og endda fire gange højere for mennesker med intellektuelle handicap.

Vi kræver, at handicappedes rettigheder og konventionen integreres i alle EU-politikker og -programmer, herunder sundhed, beskæftigelse og inkluderende uddannelse.

Vi opfordrer de europæiske institutioner og medlemsstaterne til at respektere, beskytte og fremme den individuelle autonomi for mennesker med handicap og intellektuelle handicap, herunder friheden til at træffe egne valg. Vi minder om vigtigheden af at støtte autonomistigende projekter som inkluderende uddannelsesprogrammer, uafhængige levende projekter samt sundhedsforskningsprogrammer med terapeutiske mål.

Som forståelse for underrepræsentation af mennesker med handicap i politiske institutioner såvel som i medierne og den samlede politiske usynlighed for mennesker med intellektuelle handicap, vil vi arbejde for at repræsentere dem for at sætte deres behov og deres krav i centrum for den politiske dagsorden.

Pressemeddelelse

UNDERSKRIFTER AF EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER

Bettina Vollath Østrig S&D
Lukas Mandl Østrig EPP
Monika Vana Østrig Grønne
Cindy Franssen Belgien EPP
Olivier Chastel Belgien Forny
Hilde Vautmans Belgien Forny
Petra De Sutter Belgien Grønne
Karlo Ressler Kroatien EPP
Tomislav Sokol Kroatien EPP
Costas Mavrides Cypern S&D
Lefteris Christoforou Cypern EPP
Radka Maxová Tjekkiet Forny
Tomáš Zdechovský Tjekkiet EPP
Michaela Šojdrová Tjekkiet EPP
Marianne Vind Danmark S&D
Riho Terras Estland EPP
Laura Huhtasaari Finland ID
Nils Torvalds Finland Forny
Sirpa Pietikäinen Finland EPP
François-Xavier Bellamy Frankrig EPP
Anne-Sophie Pelletier Frankrig GUE
Pascal Durand Frankrig Forny
Helmut Scholz Tyskland GUE
Marlene Mortler Tyskland EPP
Christine Schneider Tyskland EPP
Andreas Glück Tyskland Forny
Svenja Hahn Tyskland Forny
Jan-Christoph Oetjen Tyskland Forny
Pierrette Herzberger-Fofana Tyskland Grønne
Jutta Paulus Tyskland Grønne
Katrin Langensiepen Tyskland Grønne
Terry Reintke Tyskland Grønne
Patrick Breyer Tyskland Grønne
Eva Kaili Grækenland S&D
Klara Dobrev Ungarn S&D
Attila Ara-Kovács Ungarn S&D
István Ujhelyi Ungarn S&D
Edina Toth Ungarn EPP
Enikő Győri Ungarn EPP
Anna Júlia Donáth Ungarn Forny
Clare Daly Irland GUE
Frankrig Fitzgerald Irland EPP
Sean Kelly Irland EPP
nåde O´Sullivan Irland Grønne
Ciarán Manchet Irland Grønne
Elisabetta Gualmini Italien S&D
Andrea Cozzolino Italien S&D
Brando Benifei Italien S&D
Salvatore de Meo Italien EPP
Elena Lizzi Italien ID
Gianna Gancia Italien ID
Simona Baldassarre Italien ID
Antonio Maria Rinaldi Italien ID
Mara Bizzotto Italien ID
Marco Campomenosi Italien ID
Matteo Adinolfi Italien ID
Massimo Casanova Italien ID
Paolo Borchia Italien ID
Chiara Gemma Italien NA
Marco Zullo Italien NA
Tatjana Ždanoka Letland Grønne
Juozas Olekas Litauen S&D
Petras Auštrevičius Litauen Forny
Christophe Hansen Luxembourg EPP
Isabel Wiseler-Lima Luxembourg EPP
Tilly Metz Luxembourg Grønne
Miriam Dalli Malta S&D
Alex Agius Saliba Malta S&D
Roberta Metsola Malta EPP
Bert-Jan Ruissen Holland ECR
Derk Jan Eppink Holland ECR
Kim van Sparrentak Holland Grønne
Anna Fotyga Polen ECR
Izabela Kloc Polen ECR
Elzbieta Rafalska Polen ECR
Robert Biedron Polen S&D
Łukasz Kohut Polen S&D
Jerzy Buzek Polen EPP
Magdalena Adamowicz Polen EPP
Jaroslaw Duda Polen EPP
Elżbieta Łukacijewska Polen EPP
Maria da Graça Carvalho Portugal EPP
José Gusmao Portugal GUE
Marisa Matias Portugal GUE
Isabel Carvalhais Portugal S&D
Victor Negrescu Rumænien S&D
Clotilde Armand Rumænien Forny
Vlad-Marius Botos Rumænien Forny
Tudor Ciuhodaru Rumænien S&D
Ivan Štefanec Slovakiet EPP
Miriam Lexmann Slovakiet EPP
Peter Pollák Slovakiet EPP
Vladimír Bilčík Slovakiet EPP
Lucia Ďuriš Nicholsonová Slovakiet ECR
Milano Brglez Slovenien S&D
Milano Zver Slovenien EPP
Tanja Fajon Slovenien Forny
Irena Joveva Slovenien Forny
Jorge Buxadé Spanien ECR
Herman Tertsch Spanien ECR
Mazaly Aguilar Spanien ECR
Antoni Comín i Oliveres Spanien NA
Lina Galvez Spanien S&D
Estrella Dura Ferrandis Spanien S&D
Alícia Homs Ginel Spanien S&D
Inmaculada Rodríguez-Piñero Spanien S&D
Javier Moreno Sánchez Spanien S&D
Mónica Silvana González Spanien S&D
Rosa Estaràs Ferragut Spanien EPP
Maria Soraya Rodriguez Ramos Spanien Forny
Izaskun Bilbao Barandica Spanien Forny
Jordi Canas Spanien Forny
Adrián Vásquez Lázara Spanien Forny
Frederik Federley Sverige Forny
Abir Al-Sahlani Sverige Forny
Alice Kuhnke Sverige Grønne
Jakop Dalunde Sverige Grønne
Pär Holmgren Sverige Grønne
Evin Incir Sverige S&D
Heléne Fritzon Sverige S&D
Johan Danielsson Sverige S&D
Erik Bergkvist Sverige S&D
Jytte Guteland Sverige S&D