Store initiativer i Europa

Rapport fra begivenheden #GreatInitiatives in Europe Conference i Bruxelles, Belgien, 9. og 10. maj 2022.

EU for Trisomi 21 i Europa-Parlamentet

Endelig, efter to års fjernarbejde, var EU for Trisomi 21 i stand til at samle personligt for første gang i Bruxelles.

Det #Greatinitiativer i Europa konferencen gav EU for Trisomi 21-netværket mulighed for at møde deres EU-repræsentanter, udveksle god praksis og endelig mødes personligt for første gang i to år for for sent at hæve det bogstavelige såvel som figurative glas til ære for World Down Syndrome Day.

67 repræsentanter for vores netværk, herunder repræsentanter for forskellige ngo'er, forældre og 17 personer med Downs syndrom kom til Europa-Parlamentet for at deltage i tematiske seminarer om beskæftigelse og jobmuligheder, synlighed og ikke-diskrimination samt forældreskab og familieliv. Deltagerne repræsenterede i alt 12 europæiske lande og kunne sidde ned til personlige møder med over 30 medlemmer af Europa-Parlamentet.

Blandt deltagerne var også repræsentanter for de utrolige græsrodsinitiativer, som EU for Trisomi 21 var i stand til at fremhæve gennem hele #GreatInitiatives-kampagnen på dette års World Down Syndrome Day.

Indbydende cocktail

Arrangementet startede mandag den 9th maj om aftenen med en velkomstcocktail og en prisuddeling af #GreatInitiatives-kampagnen. Der blev givet trofæer til de tre mest stemte initiativer i #GreatInitiatives-kampagnen: Santhe Fitoceainarie fra Rumænien, La Ruche – Håndværksværksted fra Frankrig og Væveliv fra Spanien.

To særpriser blev tildelt initiativerne Von Mutter zu Mutter (Fra mor til mor) fra Tyskland og til Úsmev prosím projekt (Smil venligst projekt) fra Slovakiet for deres inspirerende arbejde i det forløbne år. Resten af #GreatInitiatives fra EU for Trisomi 21's World Down Syndrome Campaign kan findes her.

I harmoni med #GreatInitiatives-kampagnen gjorde EU for Trisomi 21 en indsats for at inkludere lokale #GreatInitiatives under hele konferencen. Velkomstcocktailens cateringservice blev leveret igennem Cap Events, en lokal cateringtjeneste, der udelukkende ansætter mennesker med intellektuelle handicap til at arbejde som servicepersonale.

Billeder og videoer af cocktailen kan findes i galleriet nedenfor.

Tematiske seminarer i Europa-Parlamentet:

Dagen efter, tirsdag den 10th maj blev deltagerne inviteret af MEP Anne-Sophie Pelletier til at komme ind i Europa-Parlamentet og afholde morgenworkshops, hvilket markerer denne konference som en af de første eksterne begivenheder, der har været vært i Parlamentet siden begyndelsen af Covid-19-pandemien.

Deltagerne kunne vælge mellem tre hovedworkshops om følgende emner: Beskæftigelse og jobmuligheder, Synlighed og ikke-diskrimination samt forældreskab og familieliv. Disse workshops, ledet af netværks- og projektleder Elisabeth Gudenus, gav deltagerne mulighed for at forbinde i små grupper på 5-7 personer og debattere om de forskellige situationer for disse spørgsmål i deres respektive europæiske lande, udveksle god og dårlig praksis og konferere med hver andet om, hvordan man gør en forskel. Hver gruppes konklusioner blev skrevet i post-its for at blive sat sammen i en generel plakat, som du kan se her.

I løbet af de næste uger vil EU for Trisomi 21 offentliggøre konklusionerne fra hver af grupperne af forældre og personer med Downs Syndrom.

Efter en første udvekslingsrunde blev der tilbudt en fjerde workshop for deltagere, der ønskede at engagere sig mere kreativt i konferencen. Ledet af Stana Schenck, medinitiativtager til de inkluderende Erasmus-projekter WirfürVielfalt og Mig og dine historier, såvel som medstifter af inclution.org, blev denne workshop ledet på en non-verbal måde, hvilket gav især deltagere med Downs syndrom mulighed for at engagere sig med hinanden, selv uden at tale et fælles sprog.

Afslutningsceremoni:

Afslutningsceremonien var vært ved medlem af Europa-Parlamentet Miriam Lexmann, som inviterede hele deltagergruppen til en stående frokost med et lille oplæg om vigtigheden af inklusion af mennesker med handicap i EU-diskursen.

Efter en kort tale fra Antonio Rosique, koordinator for EU for Trisomi 21, holdt Natalie Dedreux, en aktivist og journalist med Downs Syndrom fra Tyskland, en tale om sine personlige oplevelser. Kun 23 år gammel har Natalie arbejdet utrætteligt i løbet af de sidste par år for at øge bevidstheden om nogle af de problemer, mennesker med Downs Syndrom står over for dagligt. Dette omfatter forskelsbehandling på arbejdsmarkedet uden adgang til ligeløn, den manglende repræsentation af mennesker med Downs syndrom i det brede offentlige landskab, der fører til misforståelser om hele samfundet, og hendes bekymringer om, at den prænatale blodprøve bliver betalt af den generelle sygesikring og dens effekt af, at færre og færre mennesker med Downs Syndrom bliver født. Her er hele teksten af hendes tale.

 

Møder med medlemmer af Europa-Parlamentet:

Hele eftermiddagen deltog alle de nationale delegationer fra EU for Trisomi 21 i politiske møder med medlemmer af Europa-Parlamentet fra alle politiske partier. Mere end tredive deputerede fra de tolv repræsenterede europæiske lande var til stede.

Under disse møder var de nationale delegationer fra EU for Trisomi 21 i stand til at præsentere nogle af de utrolige projekter fra kampagnen #GreatInitiatives på World Down Syndrome Day, som kan findes her. Efter at have brugt formiddagen på at gennemgå nogle af de mest presserende problemer, som mennesker med Downs Syndrom står over for i hele Europa, og især i deres land, var de i stand til at give en førstehåndsberetning.

Overordnet set kan disse bekymringer, selvom de er forskellige i grad og detaljer i hvert respektive europæisk land, opdeles i tre hovedkategorier:

  • Forskelsbehandling: ikke blevet behandlet ens i mange (hvis ikke alle) aspekter af deres liv i uddannelse i sundhedssektoren om forskning eller endda for tjenesteyderne
  • Beskæftigelse: Mennesker med Downs Syndrom lider hårdt af arbejdsløshed, og ikke megen statsstøtte er fokuseret på at hjælpe dem ud af arbejdsløshed. Den Europæiske Union har beføjelse til at støtte særlige programmer til fremme af beskæftigelsen af mennesker med intellektuelle handicap, og de bør prioritere dette.
  • Let sprog: For at få adgang til enhver offentlig eller privat tjeneste i Den Europæiske Union og for at deltage i det generelle samfund har mennesker med Downs Syndrom brug for udbredelse af brugen af let sprog. Denne type sprog kunne lette forståelsen af politiske debatter og det sociale liv og er en forudsætning for fuld integration af mennesker med Downs syndrom i samfundet.

EU for Trisomi 21 var også i stand til at sidde ned mere end 1 time med formanden for Europa-Parlamentet Roberta Metsola. Hun bød velkommen til deltagerne fra EU for Trsiomy 21's koordinator Antonio Rosique, såvel som konferencens maltesiske delegation på hendes kontor og lyttede til deres krav.

CITATER

Logo_EUforTrisomy21

Om Eufortrisomy21.eu

En platform til samarbejde mellem foreninger, borgere og politikere, der arbejder sammen for at fejre World Down syndromedag for at synliggøre det intellektuelle handicap generelt og personer med trisomi 21 i særdeleshed (mest almindelige intellektuelle handicap af genetisk oprindelse, også kaldet Downs syndrom ).

Brug for hjælp? tvivl? mere information?

  Oversæt denne side
[gtranslate]