Wielkie Inicjatywy w Europie

Relacja z wydarzenia Konferencja #GreatInitiatives in Europe w Brukseli, Belgia, 9-10 maja 2022.

UE dla Trisomii 21 w Parlamencie Europejskim

Wreszcie, po dwóch latach pracy zdalnej, EU for Trisomia 21 mogła po raz pierwszy spotkać się osobiście w Brukseli.

Plik #Wielkie inicjatywy w Europie konferencja dała sieci EU for Trisomy 21 możliwość spotkania się z przedstawicielami UE, wymiany dobrych praktyk i wreszcie osobistego spotkania po raz pierwszy od dwóch lat, aby z opóźnieniem wznieść dosłownie i w przenośni kieliszek na cześć Światowego Dnia Zespołu Downa.

67 przedstawicieli naszej sieci, w tym przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych, rodziców i 17 osób z zespołem Downa przybyło do Parlamentu Europejskiego, aby wziąć udział w seminariach tematycznych na temat zatrudnienia i możliwości zatrudnienia, widoczności i niedyskryminacji oraz rodzicielstwa i życia rodzinnego. Łącznie reprezentując 12 krajów europejskich, uczestnicy mogli zasiąść do osobistych spotkań z ponad 30 posłami do Parlamentu Europejskiego.

Wśród uczestników znaleźli się również przedstawiciele niesamowitych inicjatyw oddolnych, które EU for Trisomy 21 udało się wyróżnić w ramach kampanii #GreatInitiatives tegorocznego Światowego Dnia Zespołu Downa.

Powitalny Koktajl

Wydarzenie rozpoczęło się w poniedziałek 9th maja wieczorem powitalnym koktajlem i wręczeniem nagród Kampanii #GreatInitiatives. Trofea przyznano trzem inicjatywom z największą liczbą głosów oddanych w ramach kampanii #GreatInitiatives: Santhe Fitoceainarie z Rumunii, La Ruche – warsztat rzemieślniczy z Francji i Tkanie życia z Hiszpanii.

Inicjatywom przyznano dwie nagrody specjalne Von Mutter zu Mutter (Od mamy do mamy) z Niemiec i do Úsmev prosím projekt (Uśmiechnij się proszę projekt) ze Słowacji za ich inspirującą pracę w ubiegłym roku. Resztę #GreatInitiatives z UE na rzecz Światowej Kampanii Zespołu Downa Trisomii 21 można znaleźć tutaj.

Zgodnie z kampanią #GreatInitiatives, EU for Trisomia 21 podjęła wysiłek włączenia lokalnych #GreatInitiatives w całą konferencję. Usługa cateringowa Koktajlu Powitalnego została zrealizowana za pośrednictwem Wydarzenie Caps, lokalna firma cateringowa, która zatrudnia wyłącznie osoby z niepełnosprawnością intelektualną do pracy jako personel obsługi.

Zdjęcia i filmy z koktajlu można znaleźć w galerii poniżej.

Seminaria tematyczne w Parlamencie Europejskim:

Następnego dnia, we wtorek, 10th W maju uczestnicy zostali zaproszeni przez posłankę do Parlamentu Europejskiego Anne-Sophie Pelletier do wejścia do Parlamentu Europejskiego i przeprowadzenia porannych warsztatów, co oznacza, że ta konferencja jest jednym z pierwszych wydarzeń plenerowych organizowanych w Parlamencie od początku pandemii Covid-19.

Uczestnicy mieli do wyboru trzy główne warsztaty na następujące tematy: Zatrudnienie i możliwości zatrudnienia, Widoczność i niedyskryminacja oraz Rodzicielstwo i życie rodzinne. Warsztaty te, prowadzone przez kierownika sieci i projektu, Elisabeth Gudenus, dały uczestnikom możliwość połączenia się w małych grupach po 5-7 osób i debaty na temat różnych sytuacji w tych kwestiach w poszczególnych krajach europejskich, wymiany dobrych i złych praktyk oraz narad z każdym inne o tym, jak coś zmienić. Wnioski każdej grupy zostały zapisane na karteczkach samoprzylepnych, które można połączyć w ogólny plakat, który można zobaczyć tutaj.

W ciągu najbliższych tygodni EU for Trisomy 21 opublikuje wnioski każdej z grup rodziców i osób z zespołem Downa.

Po pierwszej rundzie wymian zorganizowano czwarte warsztaty dla uczestników, którzy chcieli bardziej kreatywnie zaangażować się w konferencję. Prowadzi Stana Schenck, współinicjatorka inkluzyjnych projektów Erasmus WirfürVielfalt i Ja i Twoje historie, a także współzałożyciel inclution.org, warsztat ten był prowadzony w sposób niewerbalny, dając zwłaszcza uczestnikom z zespołem Downa możliwość zaangażowania się ze sobą nawet bez mówienia wspólnym językiem.

Ceremonia zakończenia:

Ceremonię zakończenia poprowadziła posłanka do Parlamentu Europejskiego Miriam Lexmann, która zaprosiła całą grupę uczestników na obiad na stojąco, wygłaszając krótką prezentację na temat znaczenia włączenia osób niepełnosprawnych do dyskursu UE.

Po krótkim przemówieniu Antonio Rosique, koordynatora EU ds. Trisomii 21, Natalie Dedreux, aktywistka i dziennikarka z zespołem Downa z Niemiec, wygłosiła przemówienie na temat swoich osobistych doświadczeń. Natalie, mając zaledwie 23 lata, przez ostatnie kilka lat niestrudzenie pracowała, aby podnieść świadomość niektórych problemów, z jakimi borykają się na co dzień osoby z zespołem Downa. Obejmuje to dyskryminację na rynku pracy bez dostępu do równej płacy, brak reprezentacji osób z zespołem Downa w społeczeństwie, co prowadzi do błędnych wyobrażeń o całej społeczności, a także jej obawy, że badania prenatalne krwi są opłacane przez powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i jego skutkiem, jakim jest coraz mniej urodzeń osób z zespołem Downa. Tutaj jest cały tekst jej wypowiedzi.

 

Spotkania z posłami do Parlamentu Europejskiego:

Przez całe popołudnie wszystkie delegacje narodowe z UE ds. Trisomii 21 uczestniczyły w spotkaniach politycznych z posłami do Parlamentu Europejskiego ze wszystkich partii politycznych. Obecnych było ponad trzydziestu posłów z dwunastu reprezentowanych krajów europejskich.

Podczas tych spotkań delegacje krajowe UE ds. Trisomii 21 miały okazję zaprezentować niektóre z niesamowitych projektów z kampanii #GreatInitiatives Światowego Dnia Zespołu Downa, które można znaleźć tutaj. Ponadto, po spędzeniu poranka na przeglądzie najpilniejszych problemów, z jakimi borykają się osoby z zespołem Downa w całej Europie, a zwłaszcza w swoim kraju, mogli opowiedzieć o tym z pierwszej ręki.

Ogólnie rzecz biorąc, obawy te, choć różnią się stopniem i szczegółami w poszczególnych krajach europejskich, można podzielić na trzy główne kategorie:

  • Dyskryminacja: nie byli traktowani równo w wielu (jeśli nie we wszystkich) aspektach ich życia w edukacji w sektorze zdrowia w zakresie badań lub nawet dla usługodawców
  • Zatrudnienie: Osoby z zespołem Downa bardzo cierpią z powodu bezrobocia i niewiele wsparcia rządowego koncentruje się na pomocy im w wyjściu z bezrobocia. Unia Europejska ma uprawnienia do wspierania specjalnych programów promujących zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną i powinna to traktować priorytetowo.
  • Łatwy język: aby uzyskać dostęp do wszelkich publicznych lub prywatnych usług w Unii Europejskiej i uczestniczyć w życiu społecznym, osoby z zespołem Downa potrzebują rozpowszechniania łatwego języka. Ten rodzaj języka mógłby ułatwić zrozumienie debat politycznych i życia społecznego oraz jest warunkiem wstępnym pełnej integracji osób z zespołem Downa ze społeczeństwem.

EU for Trisomy 21 miała również możliwość ponad 1-godzinnej rozmowy z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą. Przywitała uczestników z EU for Trsiomy 21, koordynatora Trsiomy 21, Antonio Rosique, a także maltańską delegację Konferencji w swoim biurze i wysłuchała ich żądań.

CYTATY

Logo_EUforTrisomy21

O Eufortrisomy21.eu

Platforma do współpracy stowarzyszeń, obywateli i polityków pracujących razem przy obchodach Światowego Dnia Zespołu Downa, aby uwidocznić niepełnosprawność intelektualną w ogóle, aw szczególności osoby z trisomią 21 (najczęstsza niepełnosprawność intelektualna pochodzenia genetycznego, zwana także zespołem Downa ).

Potrzebuję pomocy? wątpienie? więcej informacji?

  Przetłumacz tę stronę
[gtranslate]