#GreatInitiatives in Europe rapport

Stora initiativ i Europa

Rapport från evenemanget #GreatInitiatives in Europe Conference i Bryssel, Belgien, 9 och 10 maj 2022.

EU för trisomi 21 i Europaparlamentet

Slutligen, efter två års distansarbete, kunde EU för Trisomi 21 samlas personligen för första gången i Bryssel.

De #Greatinitiativ i Europa konferensen gav EU för Trisomi 21-nätverket möjlighet att träffa sina EU-representanter, utbyta god praxis och slutligen träffas personligen för första gången på två år för att sent höja det bokstavliga såväl som figurativa glaset för att hedra World Down Syndrome Day.

67 representanter för vårt nätverk, inklusive representanter för olika icke-statliga organisationer, föräldrar och 17 personer med Downs syndrom kom till Europaparlamentet för att delta i tematiska seminarier om sysselsättning och arbetsmöjligheter, synlighet och icke-diskriminering, samt föräldraskap och familjeliv. Totalt representerade 12 europeiska länder, deltagarna kunde sitta ner i personliga möten med över 30 ledamöter av Europaparlamentet.

Bland deltagarna fanns också representanter för de otroliga gräsrotsinitiativ som EU för Trisomi 21 kunde lyfta fram under #GreatInitiatives-kampanjen under årets World Down Syndrome Day.

Välkomnande cocktail

Evenemanget startade måndagen den 9th maj på kvällen med en välkomnande cocktail och en prisceremoni för #GreatInitiatives-kampanjen. Troféer gavs till de tre mest röstade initiativen i kampanjen #GreatInitiatives: Santhe Fitoceainarie från Rumänien, La Ruche – Hantverksverkstad från Frankrike och Vävning liv från Spanien.

Två specialpriser delades ut till initiativen Von Mutter zu Mutter (Från mamma till mamma) från Tyskland och till Úsmev prosím projekt (Smile please project) från Slovakien för deras inspirerande arbete under det senaste året. Resten av #GreatInitiatives från EU för Trisomi 21:s World Down Syndrome Campaign kan hittas här.

I harmoni med #GreatInitiatives-kampanjen gjorde EU för Trisomy 21 ett försök att inkludera lokala #GreatInitiatives under hela konferensen. Välkomstcocktailens cateringservice tillhandahölls Cap Events, en lokal cateringtjänst som exklusivt anställer personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att arbeta som servicepersonal.

Bilder och filmer på cocktailen finns i galleriet nedan.

Tematiska seminarier i Europaparlamentet:

Följande dag, tisdagen den 10th I maj bjöds deltagarna in av MEP Anne-Sophie Pelletier att komma in i Europaparlamentet och hålla morgonworkshoparna, vilket markerar denna konferens som en av de första externa evenemangen som arrangerats i parlamentet sedan början av Covid-19-pandemin.

Deltagarna kunde välja mellan tre huvudworkshops om följande ämnen: Sysselsättning och jobbmöjligheter, Synlighet och icke-diskriminering samt föräldraskap och familjeliv. Dessa workshops, ledda av nätverks- och projektledare Elisabeth Gudenus, gav deltagarna möjlighet att träffas i små grupper om 5-7 personer och diskutera de olika situationerna för dessa frågor i sina respektive europeiska länder, utbyta goda och dåliga metoder och konferera med var och en andra om hur man gör skillnad. Varje grupps slutsatser skrevs i post-its för att sammanställas i en allmän poster som du kan se här.

Under de kommande veckorna kommer EU för Trisomi 21 att publicera slutsatserna från var och en av grupperna av föräldrar och personer med Downs syndrom.

Efter en första omgång av utbyten erbjöds en fjärde workshop för deltagare som ville engagera sig mer kreativt i konferensen. Leds av Stana Schenck, medinitiator till de inkluderande Erasmusprojekten WirfürVielfalt och Jag och dina berättelser, såväl som medgrundare av inclution.org, leddes denna workshop på ett icke-verbalt sätt, vilket gav särskilt deltagarna med Downs syndrom möjligheten att engagera sig med varandra även utan att tala ett gemensamt språk.

Avslutningsceremoni:

Avslutningsceremonin stod som värd av Europaparlamentets ledamot Miriam Lexmann, som bjöd in hela deltagargruppen till en stående lunch, som gav en liten presentation om vikten av att människor med funktionsnedsättning inkluderas i EU-diskursen.

Efter ett kort tal från Antonio Rosique, samordnaren för EU för Trisomi 21, höll Natalie Dedreux, en aktivist och journalist med Downs syndrom från Tyskland, ett tal om sina personliga upplevelser. Bara 23 år gammal har Natalie outtröttligt arbetat under de senaste åren för att öka medvetenheten om några av de problem som människor med Downs syndrom står inför dagligen. Detta inkluderar diskriminering på arbetsmarknaden utan tillgång till lika lön, bristen på representation av personer med Downs syndrom i det allmänna landskapet som leder till missuppfattningar om hela samhället, och hennes oro över att det prenatala blodprovet ska betalas av den allmänna sjukförsäkringen och dess effekt av att allt färre personer med Downs syndrom föds. Här är hela texten av hennes tal.

 

Möten med ledamöter av Europaparlamentet:

Under hela eftermiddagen deltog alla nationella delegationer från EU för Trisomi 21 i politiska möten med ledamöter av Europaparlamentet från alla politiska partier. Mer än trettio deputerade från de tolv representerade europeiska länderna var närvarande.

Under dessa möten kunde de nationella delegationerna för EU för Trisomi 21 presentera några av de otroliga projekten från kampanjen #GreatInitiatives under World Down Syndrome Day som kan hittas här. Efter att ha ägnat morgonen åt att gå igenom några av de mest akuta problemen som människor med Downs syndrom står inför i Europa, och särskilt i deras land, kunde de ge en förstahandsredovisning.

Sammantaget kan dessa problem, även om de skiljer sig i grad och detaljer i varje respektive europeiskt land, delas upp i tre huvudkategorier:

  • Diskriminering: inte behandlats lika i många (om inte alla) aspekter av deras liv i utbildning inom hälsosektorn om forskning eller ens för tjänsteleverantörerna
  • Sysselsättning: Människor med Downs syndrom lider hårt av arbetslöshet och inte mycket statligt stöd är inriktat på att hjälpa dem ur arbetslösheten. Europeiska unionen har befogenhet att stödja särskilda program för att främja sysselsättning av personer med intellektuella funktionsnedsättningar och de bör prioritera detta.
  • Lätt språk: för att få tillgång till alla offentliga eller privata tjänster i Europeiska unionen och för att delta i det allmänna samhället behöver människor med Downs syndrom spridning av användningen av lätt språk. Denna typ av språk skulle kunna underlätta förståelsen av politiska debatter och det sociala livet och är en förutsättning för en fullständig integrering av personer med Downs syndrom i samhället.

EU för Trisomi 21 kunde också sitta ner mer än 1 timme med Europaparlamentets ordförande Roberta Metsola. Hon välkomnade deltagarna från EU för Trsiomy 21:s samordnare Antonio Rosique, såväl som konferensens maltesiska delegation till hennes kontor och lyssnade på deras krav.

CITAT

Logo_EUforTrisomy21

Om Eufortrisomy21.eu

En plattform för samarbete mellan föreningar, medborgare och politiker som arbetar tillsammans för att fira World Down Syndomsdag, för att synliggöra den intellektuella funktionshinder i allmänhet och personer med trisomi 21 i synnerhet (vanligaste intellektuella funktionshinder av genetiskt ursprung, även kallat Downs syndrom ).

Behövs hjälp? tvivel? mer information?

  Översätt den här sidan
[översätta]