21 a mars 2021

EN MONUMENTAL DATUM!

Nästa World Down Syndrome Day,
kommer att vara symboliskt eftersom det kommer att äga rum 2021.
Downs syndrom är medicinskt känt som Trisomy 21.

2021: ett år tillägnad människor med Trisomy 21.

Var en del av en unik upplevelse under ett speciellt datum

EU för trisomi 21 i samarbete med europeiska civilsamhällsorganisationer har skapat en sponsringsplattform för att fira detta evenemang. Denna plattform underlättar kontakten för ledamöter av Europaparlamentet med personer med Downs syndrom och föräldrar till barn med Downs syndrom.

Jag är ledamot av Europaparlamentet (MEP) och vill delta i nästa World Down Syndrome-firande.

Jag är en europeisk medborgare med Downs syndrom eller jag är förälder / referent till en person med Downs syndrom. Jag vill delta i nästa World Down Syndrome Day-firande.

Jag är medlem i en icke-statlig organisation som är dedikerad till Downs syndrom. Min NGO vill delta i nästa World Down Syndrome Day-firande.

NYHETER

EU for Trisomy 21 deltar i medborgarkonsultationen för Europas framtid

Efter onlinekonferensen den 8 juli 2021 om förbättring av synligheten för personer med Downs syndrom är EU för Trisomi 21 villig att bidra till onlinedebatten om medborgarkonsultationen om "Europas framtid" (COFUE) om detta relevanta ämne .

Onlinekonferens - 8 juli 2021 - Förbättra synligheten för personer med Downs syndrom

Att förbättra synligheten för personer med Downs syndrom i Europa borde vara en stor debatt i medborgarnas samråd för Europas framtid. Registrera dig här för att delta i EUfortrisomy21-konferensen den 8 juli kl 18.00 (Brysseltid).

Pressmeddelande: Den 21 mars hedrar Europa personer med Downs syndrom

 För att fira den internationella dagen för trisomi 21 anordnar EUfortrisomy21 en konferens
Torsdagen den 18 mars 2021 från 14 till 15.30
(Bryssels tidszon)

Expertföräldrar, en person med Downs syndrom och parlamentsledamöter (Estrella Dura (S&D), Katrin Langensiepen (gröna), Radka Maxova (förnya), François-Xavier Bellamy (PPE), Patrick Jaki (ECR) kommer att tala om viktiga frågor för personer med Downs syndrom: synlighet, autonomi, inkludering, icke-diskriminering och värdighet.

Om Eufortrisomy21.eu

En plattform för samarbete mellan föreningar, medborgare och politiker som arbetar tillsammans för att fira World Down Syndomsdag, för att synliggöra den intellektuella funktionshinder i allmänhet och personer med trisomi 21 i synnerhet (vanligaste intellektuella funktionshinder av genetiskt ursprung, även kallat Downs syndrom ).

Behövs hjälp? tvivel? mer information?

  Översätt den här sidan
[översätta]