Rättsligt meddelande

Utgivare

I enlighet med bestämmelserna i artikel 6 III-1 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 för förtroende för den digitala ekonomin, informerar Antonio Rosique, inom ramen för märkningen "EU for Trisomy 21" dig om följande element:

Föreningens namn: EU för Trisomi 21

Publikationschef: Antonio Rosique

RNA: W783005530

Adress: 13, Clos des Pervenches 1300 - Limal (Belgien)

 

Hosting

OVH

SAS med ett kapital på 10 069 020 euro

RCS Lille Métropole 424.761 419.00045

Kod APE 2620Z

MOMSNUMMER: FR 22 424 761 419

Huvudkontor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrike

 

Immateriell äganderätt och användningsrätt

Webbplatsen såväl som dess innehåll, inklusive texter och grafiska, fotografiska och videoelement, tillhör EU för Trisomi 21, inom ramen för "EU för trisomi 21"etikett eller används av EU för Trisomi 21 inom ramen för "EU för trisomi 21" etikett med överenskommelse med rättighetsinnehavarna. Ingen reproduktion eller användning av hela eller delar av webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från EU för Trisomi 21 är tillåten.

Fotografier: med ensamrätt

 

Hantering av personuppgifter

Se sidan som är dedikerad till vår policy för hantering av personuppgifter.