Rättsligt meddelande

Utgivare

I enlighet med bestämmelserna i artikel 6 III-1 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 för förtroende för den digitala ekonomin, informerar Tombée du Nid-föreningen inom ramen för etiketten "EU för Trisomy 21" du av följande element:

Föreningens namn: Tombée du Nid

Publikationsdirektör: Clotilde Noël

RNA: W783005530

Adress: 4, Impasse Germaine 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE

 

Hosting

OVH

SAS med ett kapital på 10 069 020 euro

RCS Lille Métropole 424.761 419.00045

Kod APE 2620Z

MOMSNUMMER: FR 22 424 761 419

Huvudkontor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrike

 

Immateriell äganderätt och användningsrätt

Webbplatsen liksom dess innehåll, inklusive texter och grafiska, fotografiska och videoelement, tillhör Tombée du Nid, inom ramen för "EU för trisomi 21"etikett eller används av Tombée du Nid inom ramen för"EU för trisomi 21"etikett med rättighetshavarnas samtycke. Ingen reproduktion eller användning av hela eller delar av webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Tombée du Nid är tillåtet.

Fotografier: med ensamrätt

 

Hantering av personuppgifter

Se sidan som är dedikerad till vår policy för hantering av personuppgifter.