Právne upozornenie

Vydavateľ

V súlade s ustanoveniami článku 6 III-1 zákona č. 2004-575 z 21. júna 2004 o dôvere v digitálnu ekonomiku vás Antonio Rosique v rámci označenia „EÚ pre trizómiu 21“ informuje o nasledujúce prvky:

Názov združenia: EU for Trisomy 21

Riaditeľ publikácie: Antonio Rosique

RNA: W783005530

Adresa: 13, Clos des Pervenches 1300 - Limal (Belgicko)

 

Hosting

OVH

SAV s kapitálom 10 069 020 €

RCS Lille Métropole 424,761 419,00045

Kód APE 2620Z

IČ DPH : FR 22 424 761 419

Sídlo spoločnosti: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francúzsko

 

Duševné vlastníctvo a právo na používanie

Stránka ako aj jej obsah, vrátane textov a grafických, fotografických a video prvkov, sú vlastníctvom EU pre Trisomy 21 v rámci „EÚ pre trizómiu 21"označenie alebo používané EÚ pre trizómiu 21 v rámci "EÚ pre trizómiu 21" so súhlasom držiteľov práv. Nie je povolené žiadne reprodukovanie alebo používanie celej stránky alebo jej časti bez predchádzajúceho písomného súhlasu EU pre Trisomy 21.

Fotografie: všetky práva vyhradené

 

Správa osobných údajov

Pozrite si prosím stránku venovanú našim zásadám správy osobných údajov.