Pravna obavijest

Izdavač

U skladu s odredbama članka 6. III-1 Zakona br. 2004-575 od 21. lipnja 2004. o povjerenju u digitalnu ekonomiju, Antonio Rosique, u okviru oznake „EU za trisomiju 21“, obavještava vas o sljedeće elemente:

Naziv udruge: EU za trisomiju 21

Direktor izdanja: Antonio Rosique

RNA: W783005530

Adresa: 13, Clos des Pervenches 1300 - Limal (Belgija)

 

Usluge poslužitelja

OVH

SAS s kapitalom od 10.069.020 €

RCS Lille Métropole 424.761 419.00045

Šifra APE 2620Z

PDV BROJ: FR 22 424 761 419

Sjedište: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francuska

 

Intelektualno vlasništvo i pravo korištenja

Stranica kao i njezin sadržaj, uključujući tekstove te grafičke, fotografske i video elemente, vlasništvo su EU za Trisomy 21, u okviru "EU za Trisomiju 21" oznaka ili koju koristi EU za trisomiju 21 u okviru "EU za Trisomiju 21" uz suglasnost nositelja prava. Nije dopušteno umnožavanje ili korištenje cijelog ili dijela stranice bez prethodnog pisanog odobrenja EU-a za Trisomiju 21.

Fotografije: sva prava pridržana

 

Upravljanje osobnim podacima

Molimo pogledajte stranicu posvećenu našoj politici upravljanja osobnim podacima.