Pravna obavijest

Izdavač

U skladu s odredbama članka 6. III-1 Zakona br. 2004-575 od 21. lipnja 2004. o povjerenju u digitalnu ekonomiju, udruga Tombée du Nid, u okviru oznake "EU za trisomiju 21", obavještava ti od sljedećih elemenata:

Naziv udruge: Tombée du Nid

Direktorica izdanja: Clotilde Noël

RNA: W783005530

Adresa: 4, Impasse Germaine 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE

 

Usluge poslužitelja

OVH

SAS s kapitalom od 10.069.020 €

RCS Lille Métropole 424.761 419.00045

Šifra APE 2620Z

PDV BROJ: FR 22 424 761 419

Sjedište: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francuska

 

Intelektualno vlasništvo i pravo korištenja

Stranica kao i njen sadržaj, uključujući tekstove i grafičke, fotografske i video elemente, vlasništvo su Tombée du Nid, u okviru "EU za Trisomiju 21" oznaka ili koristi Tombée du Nid u okviru "EU za Trisomiju 21" oznaka uz suglasnost nositelja prava. Nije dopušteno umnožavanje ili korištenje cijelog ili dijela stranice bez prethodnog pismenog odobrenja Tombée du Nid.

Fotografije: sva prava pridržana

 

Upravljanje osobnim podacima

Molimo pogledajte stranicu posvećenu našoj politici upravljanja osobnim podacima.