Νομική ειδοποίηση

Εκδότης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΙΙΙ-1 του νόμου αριθ. εσείς από τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνομα της ένωσης: Tombée du Nid

Διευθυντής έκδοσης: Clotilde Noël

RNA: W783005530

Διεύθυνση: 4, Impasse Germaine 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE

 

Φιλοξενία

OVH

SAS με κεφάλαιο 10.069.020 €

RCS Lille Métropole 424.761 419.00045

Κωδικός ΑΠΕ 2620Ζ

ΑΦΜ: 22 424 761 419 FR

Κεντρικά γραφεία : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France

 

Διανοητική ιδιοκτησία και δικαίωμα χρήσης

Ο ιστότοπος καθώς και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων κειμένων και γραφικών, φωτογραφικών και βίντεο, αποτελούν ιδιοκτησία της Tombée du Nid, στο πλαίσιο του "ΕΕ για την τρισωμία 21" ετικέτα ή χρησιμοποιείται από την Tombée du Nid στο πλαίσιο της "ΕΕ για την τρισωμία 21" ετικέτα με τη συμφωνία των κατόχων δικαιωμάτων. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή χρήση του συνόλου ή μέρους του ιστότοπου χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Tombée du Nid.

Φωτογραφίες: με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

 

Διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Συμβουλευτείτε τη σελίδα που είναι αφιερωμένη στην πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων μας.