Νομική ειδοποίηση

Εκδότης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 III-1 του νόμου αριθ. τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνομα της ένωσης: EU for Trisomy 21

Διευθυντής έκδοσης: Antonio Rosique

RNA: W783005530

Διεύθυνση: 13, Clos des Pervenches 1300 - Limal (Βέλγιο)

 

Φιλοξενία

OVH

SAS με κεφάλαιο 10.069.020 €

RCS Lille Métropole 424.761 419.00045

Κωδικός ΑΠΕ 2620Ζ

ΑΦΜ: 22 424 761 419 FR

Κεντρικά γραφεία : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France

 

Διανοητική ιδιοκτησία και δικαίωμα χρήσης

Ο ιστότοπος καθώς και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων κειμένων και γραφικών, φωτογραφικών και βίντεο, αποτελούν ιδιοκτησία της ΕΕ για την Τρισωμία 21, στο πλαίσιο του "ΕΕ για την τρισωμία 21" ετικέτα ή χρησιμοποιείται από την ΕΕ για την τρισωμία 21 στο πλαίσιο της "ΕΕ για την τρισωμία 21" ετικέτα με τη συμφωνία των κατόχων δικαιωμάτων. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή χρήση του συνόλου ή μέρους του ιστότοπου χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της ΕΕ για το Trisomy 21.

Φωτογραφίες: με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

 

Διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Συμβουλευτείτε τη σελίδα που είναι αφιερωμένη στην πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων μας.