ΝΕΑ

Όλες οι δημοσιεύσεις
  • Όλες οι δημοσιεύσεις
  • 21 Μαρτίου 21

Η ΕΕ για την τρισωμία 21 συμμετέχει στη διαβούλευση των πολιτών για το μέλλον της Ευρώπης

Μετά την ηλεκτρονική διάσκεψη στις 8 Ιουλίου 2021 για τη βελτίωση της ορατότητας των ατόμων με σύνδρομο Down, η ΕΕ για την Τρισωμία 21 είναι πρόθυμη να συμβάλει στις διαδικτυακές συζητήσεις της διαβούλευσης των πολιτών σχετικά με το «Μέλλον της Ευρώπης» (COFUE) σχετικά με αυτό το σχετικό θέμα .

Διαδικτυακό συνέδριο - 8 Ιουλίου 2021 - Βελτίωση της ορατότητας των ατόμων με σύνδρομο Down

Η βελτίωση της ορατότητας των ατόμων με σύνδρομο Down στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι μια σημαντική συζήτηση στη διαβούλευση των πολιτών για το μέλλον της Ευρώπης. Εγγραφείτε εδώ για να συμμετάσχετε στο συνέδριο EUfortrisomy21 στις 8 Ιουλίου στις 6 μ.μ. (ώρα Βρυξελλών).

Δελτίο τύπου: Στις 21 Μαρτίου, η Ευρώπη τιμά τα άτομα με σύνδρομο Down

 Για να γιορτάσει τη Διεθνή Ημέρα Τρισωμίας 21, η EUfortrisomy21 διοργανώνει συνέδριο
Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 από τις 2 έως τις 3:30 μ.μ.
(Ζώνη ώρας των Βρυξελλών)

Εμπειρογνώμονες, ένα άτομο με σύνδρομο Down και ευρωβουλευτές (κα Estrella Dura (S&D), κα Katrin Langensiepen (Πράσινοι), κα Radka Maxova (Ανανέωση), κ. François-Xavier Bellamy (PPE), κ. Patrick Ο Jaki (ECR)) θα μιλήσει για σημαντικά ζητήματα για άτομα με σύνδρομο Down: ορατότητα, αυτονομία, ένταξη, μη διάκριση και αξιοπρέπεια.

Σχετικά με το Eufortrisomy21.eu

Μια πλατφόρμα για τη συνεργασία ενώσεων, πολιτών και πολιτικών που συνεργάζονται για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για το σύνδρομο Down, για να γίνει ορατή η διανοητική αναπηρία γενικά και τα άτομα με τρισωμία 21 ειδικότερα (η πιο κοινή πνευματική αναπηρία γενετικής προέλευσης, που ονομάζεται επίσης σύνδρομο Down ).