Novinky

Naše posledné príspevky

Press release : 3 projects to celebrate the 21st of March 2021

Press release Brussels February 26th 2021   3 projects to celebrate the 21st of March 2021 Focus on the sponsorship project from Members of the European Parliament: an invitation to meet persons with Down’s Syndrome The World Down Syndrome Day will take place in three weeks: Sunday 21st March 2021. To celebrate this emblematic date…

Tlačová správa: Zamerajte sa na 21. marca 2021. Oslávme v Európe Svetový deň Downovho syndrómu!

Nasledujúce vydanie Svetového dňa Downovho syndrómu (21. marca, podľa rozhodnutia Organizácie Spojených národov) si vyžaduje osobitnú dynamiku, pretože sa koná v roku 2021 a Downov syndróm je medicínsky známy ako trizómia 21! V tejto perspektíve sa komunita rodičov detí s Downovým syndrómom z celej Európy spojila pod…