Deklaration

World Down Syndrome Day Declaration in the European Parliament

Vid anledningen av World Down Syndrome Day den 21 mars tror vi - ledamöter av Europaparlamentet och det civila samhället - att ”erkännandet av den inneboende värdigheten och de lika och omöjliga rättigheterna för alla medlemmar i den mänskliga familjen är grunden frihet, rättvisa och fred ”, grundläggande principer för Europeiska unionen. Vi vill skapa ett inkluderande samhälle där värdighet och mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning värdesätts av alla, skyddas av lag och genomförs i konkreta åtgärder över hela Europa.

Som medlem i FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (konventionen) har EU och medlemsstaterna en tydlig skyldighet att upprätthålla rättigheterna för alla personer med funktionsnedsättningar som anges i konventionen i hela unionen.

Personer med funktionshinder, inklusive personer med intellektuell funktionsnedsättning, har rätt att inkluderas fullt ut och att delta på lika villkor med andra i samhället. Personer med funktionsnedsättning och deras representativa organisationer måste konsulteras och involveras i alla beslutsfattande i EU.

Personer med funktionshinder i Europeiska unionen löper stor risk för social utslagning eftersom deras arbetslöshet är dubbelt så stor som medborgare utan funktionshinder och till och med fyra gånger högre för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Vi kräver att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och konventionen integreras i all EU: s politik och program, inklusive hälsa, sysselsättning och inkluderande utbildning.

Vi uppmanar de europeiska institutionerna och medlemsstaterna att respektera, skydda och främja den individuella autonomin hos personer med funktionshinder och intellektuella funktionshinder, inklusive friheten att göra egna val. Vi påminner om vikten av att stödja ökande autonomiprojekt som inkluderande utbildningsprogram, självständiga levande projekt samt hälsoforskningsprogram med terapeutiska mål.

För att förstå underrepresenteringen av personer med funktionsnedsättning på politiska institutioner såväl som i media och den totala politiska osynligheten för personer med intellektuella funktionshinder, kommer vi att arbeta för att representera dem för att sätta deras behov och deras anspråk i centrum för den politiska dagordningen.

pressmeddelande

UNDERSKRIFTER FÖR EUROPAPARLAMENTETS MEDLEMMAR

Bettina Vollath Österrike S&D
Lukas Mandl Österrike EPP
Monika Vana Österrike Gröna
Cindy Franssen Belgien EPP
Olivier Chastel Belgien Förnya
Hilde Vautmans Belgien Förnya
Petra De Sutter Belgien Gröna
Karlo Ressler Kroatien EPP
Tomislav Sokol Kroatien EPP
Costas Mavrides Cypern S&D
Lefteris Christoforou Cypern EPP
Radka Maxová Tjeckien Förnya
Tomáš Zdechovský Tjeckien EPP
Michaela Šojdrová Tjeckien EPP
Marianne Vind Danmark S&D
Riho Terras Estland EPP
Laura Huhtasaari Finland ID
Nils Torvalds Finland Förnya
Sirpa Pietikäinen Finland EPP
François-Xavier Bellamy Frankrike EPP
Anne-Sophie Pelletier Frankrike GUE
Pascal Durand Frankrike Förnya
Helmut Scholz Tyskland GUE
Marlene Mortler Tyskland EPP
Christine Schneider Tyskland EPP
Andreas Glück Tyskland Förnya
Svenja Hahn Tyskland Förnya
Jan-Christoph Oetjen Tyskland Förnya
Pierrette Herzberger-Fofana Tyskland Gröna
Jutta Paulus Tyskland Gröna
Katrin Langensiepen Tyskland Gröna
Terry Reintke Tyskland Gröna
Patrick Breyer Tyskland Gröna
Eva Kaili Grekland S&D
Klara Dobrev Ungern S&D
Attila Ara-Kovács Ungern S&D
István Ujhelyi Ungern S&D
Edina Toth Ungern EPP
Enikő Győri Ungern EPP
Anna Júlia Donáth Ungern Förnya
Clare Daly Irland GUE
Frankrike Fitzgerald Irland EPP
Sean Kelly Irland EPP
Nåd O´Sullivan Irland Gröna
Ciarán Manschett Irland Gröna
Elisabetta Gualmini Italien S&D
Andrea Cozzolino Italien S&D
Brando Benifei Italien S&D
Salvatore de Meo Italien EPP
Elena Lizzi Italien ID
Gianna Gancia Italien ID
Simona Baldassarre Italien ID
Antonio Maria Rinaldi Italien ID
Mara Bizzotto Italien ID
Marco Campomenosi Italien ID
Matteo Adinolfi Italien ID
Massimo kvinnotjusare Italien ID
Paolo Borchia Italien ID
Chiara Gemma Italien NA
Marco Zullo Italien NA
Tatjana Ždanoka Lettland Gröna
Juozas Olekas Litauen S&D
Petras Auštrevičius Litauen Förnya
Christophe Hansen Luxemburg EPP
Isabel Wiseler-Lima Luxemburg EPP
Tilly Metz Luxemburg Gröna
Miriam Dalli Malta S&D
Alex Agius Saliba Malta S&D
Roberta Metsola Malta EPP
Bert-Jan Ruissen Nederländerna ECR
Derk Jan Eppink Nederländerna ECR
Kim van Sparrentak Nederländerna Gröna
Anna Fotyga Polen ECR
Izabela Kloc Polen ECR
Elzbieta Rafalska Polen ECR
Robert Biedron Polen S&D
Łukasz Kohut Polen S&D
Jerzy Buzek Polen EPP
Magdalena Adamowicz Polen EPP
Jaroslaw Duda Polen EPP
Elżbieta Łukacijewska Polen EPP
Maria da Graça Carvalho Portugal EPP
José Gusmao Portugal GUE
Marisa Matias Portugal GUE
Isabel Carvalhais Portugal S&D
Segrare Negrescu Rumänien S&D
Clotilde Armand Rumänien Förnya
Vlad-Marius Botos Rumänien Förnya
Tudor Ciuhodaru Rumänien S&D
Ivan Štefanec Slovakien EPP
Miriam Lexmann Slovakien EPP
Peter Pollák Slovakien EPP
Vladimír Bilčík Slovakien EPP
Lucia Ďuriš Nicholsonová Slovakien ECR
Milano Brglez Slovenien S&D
Milano Zver Slovenien EPP
Tanja Fajon Slovenien Förnya
Irena Joveva Slovenien Förnya
Jorge Buxadé Spanien ECR
Herman Tertsch Spanien ECR
Mazaly Aguilar Spanien ECR
Antoni Comín i Oliveres Spanien NA
Lina Galvez Spanien S&D
Estrella Dura Ferrandis Spanien S&D
Alicia Homs Ginel Spanien S&D
Inmaculada Rodríguez-Piñero Spanien S&D
Javier Moreno Sánchez Spanien S&D
Mónica Silvana González Spanien S&D
Rosa Estaràs Ferragut Spanien EPP
Maria Soraya Rodriguez Ramos Spanien Förnya
Izaskun Bilbao Barandica Spanien Förnya
Jordi Canas Spanien Förnya
Adrián Vásquez Lázara Spanien Förnya
Fredrik Federley Sverige Förnya
Abir Al-Sahlani Sverige Förnya
Alice Kuhnke Sverige Gröna
Jakop Dalunde Sverige Gröna
Pär Holmgren Sverige Gröna
Evin Incir Sverige S&D
Heléne Fritzon Sverige S&D
Johan Danielsson Sverige S&D
Erik Bergkvist Sverige S&D
Jytte Guteland Sverige S&D