Deklarācija

Pasaules Downa sindroma dienas deklarācija Eiropas Parlamentā

Par godu Pasaules Dauna sindroma dienai 21. martā mēs - Eiropas Parlamenta un pilsoniskās sabiedrības locekļi - uzskatām, ka “visu cilvēku ģimenes locekļu raksturīgās cieņas un vienlīdzīgu un neatsavināmu tiesību atzīšana ir pamats brīvību, taisnīgumu un mieru ”, kas ir Eiropas Savienības pamatprincipi. Mēs vēlamies izveidot iekļaujošu sabiedrību, kurā visi lolotu cilvēku ar invaliditāti cieņu un cilvēktiesības, aizsargātu likumus un īstenotu konkrētās darbībās visā Eiropā.

ES un dalībvalstīm kā ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (Konvencija) dalībniecēm ir skaidrs pienākums visā Savienībā ievērot Konvencijā nostiprinātās visu personu ar invaliditāti tiesības.

Personām ar invaliditāti, tostarp personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, ir tiesības būt pilnībā iekļautām sabiedrībā un piedalīties vienlīdzīgi ar citiem sabiedrībā. Ir jākonsultējas un jāiesaista personas ar invaliditāti un viņu pārstāvošās organizācijas visos lēmumu pieņemšanas procesos ES.

Personām ar invaliditāti Eiropas Savienībā ir augsts sociālās atstumtības risks, jo viņu bezdarba līmenis ir divreiz lielāks nekā pilsoņiem bez invaliditātes un pat četras reizes augstāks cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem.

Mēs pieprasām, lai cilvēku ar invaliditāti tiesības un Konvencija tiktu integrētas visās Eiropas Savienības politikas jomās un programmās, tostarp veselības, nodarbinātības un iekļaujošās izglītības jomā.

Mēs aicinām Eiropas iestādes un dalībvalstis ievērot, aizsargāt un veicināt cilvēku ar invaliditāti un intelektuālās attīstības traucējumiem individuālo autonomiju, tostarp brīvību izdarīt savu izvēli. Mēs atgādinām, cik svarīgi ir atbalstīt autonomijas pieaugošos projektus, piemēram, iekļaujošas izglītības programmas, neatkarīgas dzīves projektus, kā arī veselības pētījumu programmas ar terapeitiskiem mērķiem.

Izprotot cilvēku ar invaliditāti nepietiekamo pārstāvību politiskajās institūcijās, kā arī plašsaziņas līdzekļos un cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem pilnīgu politisko neredzamību, mēs strādāsim, lai pārstāvētu viņus, lai viņu vajadzības un viņu prasības izvirzītu politiskās dienas kārtības centrā.

preses relīze

EIROPAS PARLAMENTA DALĪBNIEKU PARAKSTI

Betina Vollath Austrija S&D
Lukas Mandl Austrija EPP
Monika Vana Austrija Zaļie
Sindija Franssens Beļģija EPP
Olivjē Chastel Beļģija Atjaunot
Hilde Vautmans Beļģija Atjaunot
Petra De Sutter Beļģija Zaļie
Karlo Reslers Horvātija EPP
Tomislavs Sokol Horvātija EPP
Kostas Mavrides Kipra S&D
Lefteris Kristoforū Kipra EPP
Radka Maksova Čehija Atjaunot
Tomašs Zdechovský Čehija EPP
Miķela Šojdrova Čehija EPP
Marianne Vind Dānija S&D
Riho Terras Igaunija EPP
Laura Huhtasaari Somija ID
Nils Torvalds Somija Atjaunot
Sirpa Pietikäinen Somija EPP
Fransuā-Ksavjē Bellamy Francija EPP
Anne-Sophie Pelletier Francija GUE
Paskāls Durands Francija Atjaunot
Helmuts Šolcs Vācija GUE
Marlēna Mortlers Vācija EPP
Kristīne Šneiders Vācija EPP
Andreas Gluks Vācija Atjaunot
Svenja Hāns Vācija Atjaunot
Jan-Christoph Oetjen Vācija Atjaunot
Pjerete Hercbergers-Fofana Vācija Zaļie
Jutta Paulus Vācija Zaļie
Katrīna Langensiepen Vācija Zaļie
Terijs Reintke Vācija Zaļie
Patriks Breyer Vācija Zaļie
Eva Kaili Grieķija S&D
Klāra Dobrev Ungārija S&D
Atila Ara-Kovāčs Ungārija S&D
István Ujhelyi Ungārija S&D
Edīna Toth Ungārija EPP
Enikő Győri Ungārija EPP
Anna Júlia Donāts Ungārija Atjaunot
Klāra Deilijs Īrija GUE
Francija Ficdžeralds Īrija EPP
Šons Kellija Īrija EPP
Greisa O'Salivans Īrija Zaļie
Ciarán Manšete Īrija Zaļie
Elisabetta Gualmini Itālija S&D
Andrea Kozolīno Itālija S&D
Brando Benifei Itālija S&D
Salvatore de Meo Itālija EPP
Elena Lizzi Itālija ID
Džianna Gancia Itālija ID
Simona Baldassarre Itālija ID
Antonio Marija Rinaldi Itālija ID
Māra Bizzotto Itālija ID
Marko Kampomenosi Itālija ID
Matteo Adinolfi Itālija ID
Massimo Kazanova Itālija ID
Paolo Borchia Itālija ID
Šiāra Džemma Itālija NA
Marko Zullo Itālija NA
Tatjana Ždanoka Latvija Zaļie
Juozas Olekas Lietuva S&D
Petras Auštrevičius Lietuva Atjaunot
Kristofs Hansens Luksemburga EPP
Izabela Wiseler-Lima Luksemburga EPP
Tilly Metz Luksemburga Zaļie
Mirjama Dalli Malta S&D
Alekss Agius Saliba Malta S&D
Roberta Metsola Malta EPP
Bērts-Jans Ruissen Nīderlande ECR
Derk Jan Eppink Nīderlande ECR
Kima van Sparrentaks Nīderlande Zaļie
Anna Fotyga Polija ECR
Izabela Kloc Polija ECR
Elzbieta Rafalska Polija ECR
Roberts Biedrons Polija S&D
Lukašs Kohuts Polija S&D
Jerzy Buzeks Polija EPP
Magdalēna Adamovičs Polija EPP
Jaroslavs Duda Polija EPP
Elžbieta Lukačijevska Polija EPP
Marija da Grača Karvalju Portugāle EPP
Hosē Gusmao Portugāle GUE
Marisa Matiass Portugāle GUE
Izabela Carvalhais Portugāle S&D
Viktors Negrescu Rumānija S&D
Klotilde Armands Rumānija Atjaunot
Vlad-Marius Botos Rumānija Atjaunot
Tjūdors Ciuhodaru Rumānija S&D
Ivans Štefanec Slovākija EPP
Mirjama Leksmans Slovākija EPP
Pēteris Pollák Slovākija EPP
Vladimír Bilčík Slovākija EPP
Lūcija Ďuriš Nicholsonová Slovākija ECR
Milāna Brglez Slovēnija S&D
Milāna Zver Slovēnija EPP
Tanja Fajons Slovēnija Atjaunot
Irēna Joveva Slovēnija Atjaunot
Horhe Buxadé Spānija ECR
Hermans Tertsch Spānija ECR
Mazālija Aguilar Spānija ECR
Antoni Comín i Oliveres Spānija NA
Līna Galvezs Spānija S&D
Estrella Dura Ferrandis Spānija S&D
Alícia Homs Ginel Spānija S&D
Inmaculada Rodrigess-Piñero Spānija S&D
Havjers Moreno Sančess Spānija S&D
Monika Silvana González Spānija S&D
Rosa Estaràs Ferragut Spānija EPP
Marija Soraja Rodrigess Ramoss Spānija Atjaunot
Izaskun Bilbao Barandica Spānija Atjaunot
Džordi Kanasa Spānija Atjaunot
Adriāns Vaskess Lázara Spānija Atjaunot
Frederiks Federlijs Zviedrija Atjaunot
Abir Al-Sahlani Zviedrija Atjaunot
Alise Kuhnke Zviedrija Zaļie
Jakops Dalunde Zviedrija Zaļie
Pēr Holmgrēns Zviedrija Zaļie
Evins Iekļaut Zviedrija S&D
Helēna Fricons Zviedrija S&D
Johans Danielsson Zviedrija S&D
Ēriks Bergkvists Zviedrija S&D
Jytte Guteland Zviedrija S&D