EuforTrisomy21_Home

Kas ir ES attiecībā uz 21. trisomiju?

Platforma tādu asociāciju, pilsoņu un politiķu sadarbībai, kas kopīgi strādā, lai atzīmētu Pasaules Dauna sindroma dienu, lai padarītu redzamu intelektuālo invaliditāti kopumā un personas, kurām ir īpaši 21. trisomija (visbiežāk sastopamā ģenētiskās izcelsmes intelektuālā invaliditāte, ko sauc arī par Dauna sindromu ).

EU for 21 Trisomy veicina sadarbību un informācijas koplietošanu, lai palielinātu informētību un palielinātu dalību Pasaules Down's sindroma dienas svinībās (21. marts).sv) Eiropas Parlamentā un Eiropā. Mūsu platforma sāk savas darbības 2020. gada starptautiskajos svētkos, taču tās mērķis galvenokārt ir padarīt 2021. gadu par centrālo gadu cilvēkiem ar 21. trisomiju.

Eiropas Savienībai ir juridiskā kompetence izstrādāt tiesību aktus, kas risinātu problēmas ar cilvēkiem ar invaliditāti: veselība, nodarbinātība, diskriminācija, izglītība, cilvēktiesības ... Tomēr gadu no gada budžeti un Eiropas projekti, kas attiecas uz cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, samazinās vai stagnē. Ir vajadzīga alianse, lai sabiedrībā padarītu redzamas cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem vēlmes un mudinātu ES iestādes rīkoties visneaizsargātāko cilvēku labā. Pasaules Dauna sindroma diena ir ideāls brīdis šādai aliansei.

Ko dara ES Trisomy 21 gribi?

Mēs vēlamies, lai cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem vajadzības kļūtu par Eiropas darba kārtības prioritāti, lai garantētu reālu līdztiesību starp pilsoņiem.

Redzamība

Cilvēki ar invaliditāti nav politiskajā vidē, nav darba tirgū ne plašsaziņas līdzekļos. Ja cilvēki ar invaliditāti nav redzami sabiedrībā, nav iespējams izveidot nepieciešamās izmaiņas.  

Nediskriminācija

ES diskriminācijas novēršanas tiesību akti pēdējos gados ir gājuši tālu uz priekšu dažādām minoritāšu grupām, izņemot cilvēkus ar invaliditāti. Cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem ir nepieciešamas īpašas telpas, lai nodrošinātu, ka šie likumi un jurisprudence viņus aizsargā, un ne tikai teorētiski.

icons8-stethoscope-50

Veselība

Eiropas Savienībai ir jārīkojas cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem interesēs, lai nodrošinātu viņu tiesības uz “augstu cilvēku veselības aizsardzības līmeni”, kā noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.             

Autonomija

Lai garantētu neatkarību un izvēles brīvību cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, mums jāveicina viņu autonomija. Šim nolūkam ES ir jāveicina medicīniskās izpētes programma ar terapeitiskiem mērķiem un iekļaujošiem novatoriskiem sociāliem projektiem, kas sabiedrībā integrē to dažādību.