EuforTrisomy21_Home

Mis on EL 21. trisoomia puhul?

Platvorm ühingute, kodanike ja poliitikute koostööks ülemaailmse Downi sündroomi päeva tähistamiseks, et teha nähtavaks intellektipuue üldiselt ja eelkõige Trisoomiaga 21 (kõige tavalisem geneetilise päritoluga intellektipuue, mida nimetatakse ka Downi sündroomiks) ).

EU for Trisomy 21 edendab koostööd ja teabe jagamist, et tõsta teadlikkust ja suurendada osalust ülemaailmse Downi sündroomi päeva tähistamisel (21. märts).st) ELi institutsioonides. Meil on partnereid üle Euroopa, nii kohalikke valitsusväliseid organisatsioone kui ka lapsevanemate algatatud algatusi ning ühendades nad ELi Trisomy 21 vihmavarju alla, saame ühiselt Trisomy 21 eest ELi institutsioonides sõna võtta.

Euroopa Liidul on juriidiline pädevus koostada õigusakte puuetega inimeste probleemide lahendamiseks: Tervishoid, Tööhõive, Diskrimineerimine, Haridus, Inimõigused… Sellegipoolest vähenevad aasta-aastalt eelarved ja intellektipuudega inimesi puudutavad Euroopa projektid.

Meie liit on ideaalne viis suurendada kogu ühiskonnas nähtavust vaimupuudega inimeste vajaduste kohta ja sundida ELi institutsioone tegutsema, et toetada meie seas kõige haavatavamaid.

Mis teeb EL Trisomy 21 jaoks tahan?

Soovime, et vaimse puudega inimeste vajadustest saaks Euroopa päevakorras prioriteet, et tagada kodanike tõeline võrdsus.

Nähtavus

Puuetega inimesi pole poliitilises keskkonnas, tööturul ega meedias. Kui puuetega inimesi pole ühiskonnas näha, on vajalike muudatuste loomine võimatu.  

Mittediskrimineerimine

ELi diskrimineerimisvastased õigusaktid on viimastel aastatel erinevate vähemusrühmade jaoks, välja arvatud puuetega inimesed, teinud pika tee. Vaimupuudega inimesed vajavad spetsiaalseid majutusvõimalusi tagamaks, et need seadused ja kohtupraktika kaitseksid neid ja mitte ainult teoreetiliselt.

icons8-stethoscope-50

Tervis

Euroopa Liit peab tegutsema intellektipuudega inimeste huvides, et tagada nende õigus Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud inimtervishoiu kõrgetasemelisele kaitsele.             

Autonoomia

Vaimupuudega inimeste iseseisvuse ja valikuvabaduse tagamiseks peame edendama nende autonoomiat. Selleks peab EL julgustama meditsiiniliste uuringute programmi, millel on terapeutilised eesmärgid ja kaasavad uuenduslikud sotsiaalsed projektid, mis integreerivad ühiskonda nende mitmekesisuse.