EuforTrisomy21_Home

Wat is de EU voor trisomie 21?

Een platform voor de samenwerking van verenigingen, burgers en politici die samenwerken voor de viering van Wereld Downsyndroomdag, om de verstandelijke beperking in het algemeen en personen met trisomie 21 in het bijzonder (meest voorkomende verstandelijke beperking van genetische oorsprong, ook wel Downsyndroom genoemd) zichtbaar te maken. ).

EU for Trisomy 21 promoot de samenwerking en het delen van informatie om het bewustzijn te vergroten en de deelname aan de viering van Werelddag van het Downsyndroom (21 maartst) in het Europees Parlement en in Europa. Ons platform start zijn activiteiten voor de internationale viering van 2020, maar wil vooral van 2021 een centraal jaar maken voor mensen met trisomie 21.

De Europese Unie heeft de wettelijke bevoegdheid om wetgeving op te stellen die de problemen met betrekking tot mensen met een handicap aanpakt: gezondheid, werkgelegenheid, discriminatie, onderwijs, mensenrechten… Niettemin nemen de begrotingen en de Europese projecten betreffende mensen met een verstandelijke handicap jaar na jaar af of stagneren ze. Er is een alliantie nodig om de aspiraties van mensen met een verstandelijke handicap in de samenleving zichtbaar te maken en de EU-instellingen ertoe aan te zetten maatregelen te nemen ten gunste van de meest kwetsbaren. De Werelddag van het Downsyndroom is het perfecte moment voor zo'n alliantie.

Wat doet EU voor trisomie 21 willen ?

We willen dat de behoeften van mensen met een verstandelijke handicap een prioriteit worden op de Europese agenda om echte gelijkheid tussen burgers te garanderen.

Zichtbaarheid

Mensen met een handicap zijn niet aanwezig in de politieke omgeving, zijn niet aanwezig op de arbeidsmarkt en ook niet in de media. Als mensen met een handicap niet zichtbaar zijn in de samenleving, is het onmogelijk om de nodige veranderingen aan te brengen.  

Non-discriminatie

De antidiscriminatiewetgeving van de EU heeft de afgelopen jaren een lange weg afgelegd voor de verschillende minderheidsgroepen, behalve voor mensen met een handicap. Mensen met een verstandelijke beperking hebben speciale voorzieningen nodig om ervoor te zorgen dat die wetten en jurisprudentie hen beschermen, en niet alleen in theorie.

icons8-stethoscope-50

Gezondheid

De Europese Unie moet handelen in het beste belang van mensen met een verstandelijke handicap om hun recht op een "hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid", zoals vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, te waarborgen.             

Autonomie

Om onafhankelijkheid en keuzevrijheid voor mensen met een verstandelijke beperking te garanderen, moeten we hun autonomie bevorderen. Daartoe moet de EU medische onderzoeksprogramma's met therapeutische doelen en inclusieve innovatieve sociale projecten aanmoedigen die hun diversiteit in de samenleving integreren.