EuforTrisomy21_Home

Wat is de EU voor trisomie 21?

Een platform voor de samenwerking van verenigingen, burgers en politici die samenwerken voor de viering van Wereld Downsyndroom Dag, om de verstandelijke beperking in het algemeen en personen met trisomie 21 in het bijzonder zichtbaar te maken (meest voorkomende verstandelijke beperking van genetische oorsprong, ook wel Downsyndroom genoemd) ).

EU for Trisomy 21 is een netwerk van verschillende organisaties en initiatieven van ouders uit heel Europa die werken aan het verbeteren van het leven van mensen met het syndroom van Down op lokaal niveau. We hopen deze organisaties met elkaar te verbinden om samenwerking en uitwisseling van beste praktijken te inspireren, en ze te verenigen onder de paraplu van de EU voor Trisomy 21, zodat we gezamenlijk kunnen opkomen voor Trisomy 21 bij de EU-instellingen.

De Europese Unie heeft de juridische bevoegdheid om wetgeving op te stellen die de problemen met mensen met een handicap aanpakt: gezondheid, werkgelegenheid, discriminatie, onderwijs, mensenrechten… Niettemin nemen de budgetten en de Europese projecten met betrekking tot mensen met een verstandelijke handicap jaar na jaar af of stagneren ze.

Het doel van onze allianties is om de Autonomie, Zichtbaarheid, Gezondheid en Gelijke behandeling van mensen met trisomie 21 in de hele samenleving en de EU-instellingen ertoe aanzetten de meest kwetsbaren onder ons te ondersteunen.

Wat doet EU voor trisomie 21 willen ?

We willen dat de behoeften van mensen met een verstandelijke handicap een prioriteit worden op de Europese agenda om echte gelijkheid tussen burgers te garanderen.

Zichtbaarheid

Mensen met een handicap zijn niet aanwezig in de politieke omgeving, zijn niet aanwezig op de arbeidsmarkt en ook niet in de media. Als mensen met een handicap niet zichtbaar zijn in de samenleving, is het onmogelijk om de nodige veranderingen aan te brengen.  

Non-discriminatie

De antidiscriminatiewetgeving van de EU heeft de afgelopen jaren een lange weg afgelegd voor de verschillende minderheidsgroepen, behalve voor mensen met een handicap. Mensen met een verstandelijke beperking hebben speciale voorzieningen nodig om ervoor te zorgen dat die wetten en jurisprudentie hen beschermen, en niet alleen in theorie.

icons8-stethoscope-50

Gezondheid

De Europese Unie moet handelen in het beste belang van mensen met een verstandelijke handicap om hun recht op een "hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid", zoals vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, te waarborgen.             

Autonomie

Om onafhankelijkheid en keuzevrijheid voor mensen met een verstandelijke beperking te garanderen, moeten we hun autonomie bevorderen. Daartoe moet de EU medische onderzoeksprogramma's met therapeutische doelen en inclusieve innovatieve sociale projecten aanmoedigen die hun diversiteit in de samenleving integreren.