Prohlášení

Deklarace Světového dne Downova syndromu v Evropském parlamentu

U příležitosti Světového dne Downova syndromu 21. března se my - členové Evropského parlamentu a občanské společnosti - domníváme, že „uznání přirozené důstojnosti a stejných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru “, zakládající principy Evropské unie. Chceme vytvořit společnost podporující začlenění, kde si všichni budou ctít důstojnost a lidská práva osob se zdravotním postižením, budou chráněni zákonem a budou realizována v konkrétních opatřeních po celé Evropě.

Jako člen Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „úmluva“) mají EU a členské státy jasnou povinnost dodržovat práva všech osob se zdravotním postižením zakotvená v úmluvě v celé Unii.

Osoby se zdravotním postižením, včetně osob s mentálním postižením, mají právo na úplné začlenění a účast na rovnoprávném základě s ostatními ve společnosti. S osobami se zdravotním postižením a jejich zastupujícími organizacemi je třeba konzultovat a být zapojeny do veškerého rozhodování v EU.

Osoby se zdravotním postižením v Evropské unii jsou vystaveny vysokému riziku sociálního vyloučení, protože jejich míra nezaměstnanosti je dvojnásobná u občanů bez zdravotního postižení a dokonce čtyřikrát vyšší u osob s mentálním postižením.

Požadujeme, aby byla práva osob se zdravotním postižením a úmluva začleněna do všech politik a programů Evropské unie, včetně politik v oblasti zdraví, zaměstnanosti a inkluzivního vzdělávání.

Vyzýváme evropské instituce a členské státy, aby respektovaly, chránily a podporovaly individuální autonomii osob se zdravotním postižením a mentálním postižením, včetně svobody vlastního výběru. Připomínáme, že je důležité podporovat rostoucí projekty autonomie, jako jsou inkluzivní vzdělávací programy, projekty nezávislého života i programy výzkumu zdraví s terapeutickými cíli.

Pochopení nedostatečného zastoupení osob se zdravotním postižením v politických institucích i v médiích a celkové politické neviditelnosti osob s mentálním postižením se budeme snažit je zastupovat, aby se jejich potřeby a jejich nároky staly středem politické agendy.

tisková zpráva

PODPISY ČLENŮ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Bettina Vollath Rakousko S&D
Lukáš Mandl Rakousko EPP
Monika Vana Rakousko Zelenina
Cindy Franssen Belgie EPP
Olivier Chastel Belgie Obnovit
Hilde Vautmans Belgie Obnovit
Petra De Sutter Belgie Zelenina
Karlo Ressler Chorvatsko EPP
Tomislav Sokol Chorvatsko EPP
Costas Mavrides Kypr S&D
Lefteris Christoforou Kypr EPP
Radka Maxová Česko Obnovit
Tomáši Zdechovský Česko EPP
Michaela Šojdrová Česko EPP
Marianne Vind Dánsko S&D
Riho Terasy Estonsko EPP
Laura Huhtasaari Finsko ID
Nils Torvalds Finsko Obnovit
Sirpa Pietikäinen Finsko EPP
François-Xavier Bellamy Francie EPP
Anne-Sophie Pelletier Francie GUE
Pascal Durande Francie Obnovit
Helmut Scholz Německo GUE
Marlene Mortler Německo EPP
Christine Schneider Německo EPP
Andreasi Glück Německo Obnovit
Svenja Hahn Německo Obnovit
Jan-Christoph Oetjen Německo Obnovit
Pierrette Herzberger-Fofana Německo Zelenina
Jutta Paulus Německo Zelenina
Katrin Langensiepen Německo Zelenina
Terry Reintke Německo Zelenina
Patrick Breyer Německo Zelenina
Eva Kaili Řecko S&D
Klara Dobrev Maďarsko S&D
Attila Ara-Kovács Maďarsko S&D
István Ujhelyi Maďarsko S&D
Edina Toth Maďarsko EPP
Enikő Győri Maďarsko EPP
Anna Júlia Donáth Maďarsko Obnovit
Clare Daly Irsko GUE
Francie Fitzgerald Irsko EPP
Sean Kelly Irsko EPP
Milost O´Sullivan Irsko Zelenina
Ciarán Manžeta Irsko Zelenina
Elisabetta Gualmini Itálie S&D
Andrea Cozzolino Itálie S&D
Brando Benifei Itálie S&D
Salvatore de Meo Itálie EPP
Elena Lizzi Itálie ID
Gianna Gancia Itálie ID
Simona Baldassarre Itálie ID
Antonio Maria Rinaldi Itálie ID
Mara Bizzotto Itálie ID
Marco Campomenosi Itálie ID
Matteo Adinolfi Itálie ID
Massimo Casanova Itálie ID
Paolo Borchia Itálie ID
Chiara Gemma Itálie NA
Marco Zullo Itálie NA
Tatjana Ždanoka Lotyšsko Zelenina
Juozas Olekas Litva S&D
Petras Auštrevičius Litva Obnovit
Christophe Hansen Lucembursko EPP
Isabel Wiseler-Lima Lucembursko EPP
Tilly Metz Lucembursko Zelenina
Miriam Dalli Malta S&D
Alexi Agius Saliba Malta S&D
Roberta Metsola Malta EPP
Bert-Jan Ruissen Holandsko Pokladna
Derk Jan Eppink Holandsko Pokladna
Kim van Sparrentak Holandsko Zelenina
Anna Fotyga Polsko Pokladna
Izabela Kloc Polsko Pokladna
Elzbieta Rafalska Polsko Pokladna
Robert Biedron Polsko S&D
Łukasz Kohut Polsko S&D
Jerzy Buzek Polsko EPP
Magdaléna Adamowicz Polsko EPP
Jaroslaw Duda Polsko EPP
Elżbieta Lukacijewska Polsko EPP
Maria da Graça Carvalho Portugalsko EPP
José Gusmao Portugalsko GUE
Marisa Matias Portugalsko GUE
Isabel Carvalhais Portugalsko S&D
Vítěz Negrescu Rumunsko S&D
Clotilde Armand Rumunsko Obnovit
Vlad-Marius Botos Rumunsko Obnovit
Tudor Ciuhodaru Rumunsko S&D
Ivan Štefanec Slovensko EPP
Miriam Lexmann Slovensko EPP
Petr Pollák Slovensko EPP
Vladimír Bilčík Slovensko EPP
Lucia Ďuriš Nicholsonová Slovensko Pokladna
Milán Brglez Slovinsko S&D
Milán Zver Slovinsko EPP
Tanja Fajon Slovinsko Obnovit
Irena Joveva Slovinsko Obnovit
Jorge Buxadé Španělsko Pokladna
Herman Tertsch Španělsko Pokladna
Mazaly Aguilar Španělsko Pokladna
Antoni Comin i Oliveres Španělsko NA
Lina Galvez Španělsko S&D
Estrella Dura Ferrandis Španělsko S&D
Alícia Homs Ginel Španělsko S&D
Inmaculada Rodríguez-Piñero Španělsko S&D
Javier Moreno Sánchez Španělsko S&D
Mónica Silvana González Španělsko S&D
Rosa Estaràs Ferragut Španělsko EPP
Maria Soraya Rodriguez Ramos Španělsko Obnovit
Izaskun Bilbao Barandica Španělsko Obnovit
Jordi Canas Španělsko Obnovit
Adrián Vásquez Lázara Španělsko Obnovit
Frederick Federley Švédsko Obnovit
Abir Al-Sahlani Švédsko Obnovit
Alice Kuhnke Švédsko Zelenina
Jakop Dalunde Švédsko Zelenina
Pär Holmgren Švédsko Zelenina
Evin Incir Švédsko S&D
Heléne Fritzon Švédsko S&D
Johan Danielsson Švédsko S&D
Eriku Bergkvist Švédsko S&D
Jytte Guteland Švédsko S&D