Julistus

Maailman Downin oireyhtymäpäivän julistus Euroopan parlamentissa

Downin oireyhtymän päivänä 21. maaliskuuta me - Euroopan parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan jäsenet - uskomme, että "ihmisperheen kaikkien jäsenten luontaisen arvokkuuden ja yhtäläisten ja luovuttamattomien oikeuksien tunnustaminen on perusta. vapauden, oikeuden ja rauhan periaatteet ”, Euroopan unionin perusperiaatteet. Haluamme luoda osallistavan yhteiskunnan, jossa kaikki vaalivat vammaisten ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia, suojelevat niitä lailla ja pannaan käytäntöön konkreettisissa toimissa kaikkialla Euroopassa.

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK: n yleissopimuksen (yleissopimus) jäsenenä EU: lla ja jäsenvaltioilla on selkeä velvollisuus puolustaa kaikkien yleissopimuksessa vahvistettujen vammaisten henkilöiden oikeuksia kaikkialla unionissa.

Vammaisilla, myös älyllisesti vammaisilla, on oikeus olla täysin mukana ja osallistua yhteiskuntaan tasavertaisesti muiden kanssa. Vammaisia henkilöitä ja heidän edustajaorganisaatioitaan on kuultava ja heidän on osallistuttava kaikkeen päätöksentekoon EU: ssa.

Vammaisilla on Euroopan unionissa suuri sosiaalisen syrjäytymisen riski, koska heidän työttömyysaste on kaksinkertainen vammaisiin verrattuna ja jopa neljä kertaa korkeampi älyvammaisille.

Vaadimme, että vammaisten oikeudet ja valmistelukunta otetaan huomioon kaikissa Euroopan unionin politiikoissa ja ohjelmissa, mukaan lukien terveys, työllisyys ja osallistava koulutus.

Kehotamme EU: n toimielimiä ja jäsenvaltioita kunnioittamaan, suojelemaan ja edistämään vammaisten ja älyvammaisten henkilöiden yksilöllistä autonomiaa, mukaan lukien vapautta tehdä omia valintojaan. Muistamme, kuinka tärkeää on tukea autonomian nousevia hankkeita, kuten osallistavat koulutusohjelmat, itsenäisen elämän hankkeet sekä terveystutkimusohjelmat, joilla on terapeuttisia tavoitteita.

Ymmärrämme vammaisten aliedustuksen poliittisissa instituutioissa ja tiedotusvälineissä ja kehitysvammaisten ihmisten täydellisen poliittisen näkymättömyyden, pyrimme edustamaan heitä asettamaan heidän tarpeet ja väitteet poliittisen asialistan keskipisteeseen.

Lehdistötiedote

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENIEN ALLEKIRJOITUKSET

Bettina Vollath Itävalta S&D
Lukas Mandl Itävalta EPP
Monika Vana Itävalta Vihreät
Cindy Franssen Belgia EPP
Olivier Chastel Belgia Uusi
Hilde Vautmans Belgia Uusi
Petra De Sutter Belgia Vihreät
Karlo Ressler Kroatia EPP
Tomislav Sokol Kroatia EPP
Costas Mavrides Kypros S&D
Lefteris Christoforou Kypros EPP
Radka Maxová Tšekki Uusi
Tomáš Zdechovský Tšekki EPP
Michaela Šojdrová Tšekki EPP
Marianne Vind Tanska S&D
Riho Terras Viro EPP
Laura Huhtasaari Suomi Henkilötunnus
Nils Torvalds Suomi Uusi
Sirpa Pietikäinen Suomi EPP
François-Xavier Bellamy Ranska EPP
Anne-Sophie Pelletier Ranska GUE
Pascal Durand Ranska Uusi
Helmut Scholz Saksa GUE
Marlene Mortler Saksa EPP
Christine Schneider Saksa EPP
Andreas Glück Saksa Uusi
Svenja Hahn Saksa Uusi
Jan-Christoph Oetjen Saksa Uusi
Pierrette Herzberger-Fofana Saksa Vihreät
Jutta Paulus Saksa Vihreät
Katrin Langensiepen Saksa Vihreät
Terry Reintke Saksa Vihreät
Patrick Breyer Saksa Vihreät
Eva Kaili Kreikka S&D
Klara Dobrev Unkari S&D
Attila Ara-Kovács Unkari S&D
István Ujhelyi Unkari S&D
Edina Toth Unkari EPP
Enikő Győri Unkari EPP
Anna Júlia Donáth Unkari Uusi
Clare Daly Irlanti GUE
Ranska Fitzgerald Irlanti EPP
Sean Kelly Irlanti EPP
armo O´Sullivan Irlanti Vihreät
Ciarán Cuffe Irlanti Vihreät
Elisabetta Gualmini Italia S&D
Andrea Cozzolino Italia S&D
Brando Benifei Italia S&D
Salvatore de Meo Italia EPP
Elena Lizzi Italia Henkilötunnus
Gianna Gancia Italia Henkilötunnus
Simona Baldassarre Italia Henkilötunnus
Antonio Maria Rinaldi Italia Henkilötunnus
Mara Bizzotto Italia Henkilötunnus
Marco Campomenosi Italia Henkilötunnus
Matteo Adinolfi Italia Henkilötunnus
Massimo Casanova Italia Henkilötunnus
Paolo Borchia Italia Henkilötunnus
Chiara Gemma Italia NA
Marco Zullo Italia NA
Tatjana Ždanoka Latvia Vihreät
Juozas Olekas Liettua S&D
Petras Auštrevičius Liettua Uusi
Christophe Hansen Luxemburg EPP
Isabel Wiseler-Lima Luxemburg EPP
Tilly Metz Luxemburg Vihreät
Miriam Dalli Malta S&D
Alex Agius Saliba Malta S&D
Roberta Metsola Malta EPP
Bert-Jan Ruissen Alankomaat ECR
Derk Jan Eppink Alankomaat ECR
Kim van Sparrentak Alankomaat Vihreät
Anna Fotyga Puola ECR
Izabela Kloc Puola ECR
Elzbieta Rafalska Puola ECR
Robert Biedron Puola S&D
Łukasz Kohut Puola S&D
Jerzy Buzek Puola EPP
Magdalena Adamowicz Puola EPP
Jaroslaw Duda Puola EPP
Elżbieta Łukacijewska Puola EPP
Maria da Graça Carvalho Portugali EPP
José Gusmao Portugali GUE
Marisa Matias Portugali GUE
Isabel Carvalhais Portugali S&D
Victor Negrescu Romania S&D
Clotilde Armand Romania Uusi
Vlad-Marius Botos Romania Uusi
Tudor Ciuhodaru Romania S&D
Ivan Štefanec Slovakia EPP
Miriam Lexmann Slovakia EPP
Peter Pollák Slovakia EPP
Vladimír Bilčík Slovakia EPP
Lucia Ďuriš Nicholsonová Slovakia ECR
Milano Brglez Slovenia S&D
Milano Zver Slovenia EPP
Tanja Fajon Slovenia Uusi
Irena Joveva Slovenia Uusi
Jorge Buxadé Espanja ECR
Herman Tertsch Espanja ECR
Mazaly Aguilar Espanja ECR
Antoni Comín ja Oliveres Espanja NA
Lina Galvez Espanja S&D
Estrella Dura Ferrandis Espanja S&D
Alícia Homs Ginel Espanja S&D
Inmaculada Rodríguez-Piñero Espanja S&D
Javier Moreno Sánchez Espanja S&D
Mónica Silvana González Espanja S&D
Rosa Estaràs Ferragut Espanja EPP
Maria Soraya Rodriguez Ramos Espanja Uusi
Izaskun Bilbao Barandica Espanja Uusi
Jordi Canas Espanja Uusi
Adrián Vásquez Lázara Espanja Uusi
Frederick Federley Ruotsi Uusi
Abir Al-Sahlani Ruotsi Uusi
Alice Kuhnke Ruotsi Vihreät
Jakop Dalunde Ruotsi Vihreät
Par Holmgren Ruotsi Vihreät
Evin Sis Ruotsi S&D
Heléne Fritzon Ruotsi S&D
Johan Danielsson Ruotsi S&D
Erik Bergkvist Ruotsi S&D
Jytte Guteland Ruotsi S&D