MEP

JA-WYBIERAM. Stowarzyszenie na rzecz osób wyjątkowych

POLAND

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie warunków stymulujących proces rozwoju samodzielności i niezależności życiowej osobom zagrożonym negatywnymi zjawiskami społecznymi, w tym także bezrobociem, bezdomnością i ubóstwem, w szczególności osobom z niepełnosprawnościami.

 

Need help? doubts? more information?

  Translate this page
[gtranslate]