MEP

TRISO OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DZUECI Z TRISOMIĄ 21

POLAND

Wspieramy osoby z Trisomią 21 i ich rodziny. Prowadzimy terapie indywidualne i grupowe, wyjeżdżamy na turnusy i wycieczki. Budujemy Dom - Centrum Aktywności i Rehabilitacji. Organizujemy spotkania integracyjne.

 

Need help? doubts? more information?

  Translate this page
[gtranslate]