MEP

TRISO OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DZUECI Z TRISOMIĄ 21

POLEN

Wspieramy osoby z Trisomią 21 en ich rodziny. Prowadzimy therapieën in de groep, die op hun beurt en in de praktijk werken. Budujemy Dom - Centrum Aktywności i Rehabilitacji. Organizujemy spotkania integrcyjne.

 

Hulp nodig? twijfels? meer informatie?

  Vertaal deze pagina
[gtranslate]