EU for Trisomy 21 reageert op EHRM-uitspraak over de video "Dear Future Mom"

15 september 2022

In maart 2014 heeft de "Lieve toekomstige moeder" campagnevideo, ondersteund door zeven Europese verenigingen, werd over de hele wereld uitgezonden voor Wereld Downsyndroomdag.

Dear Future Mom

Lieve toekomstige mama

In deze video spraken mensen met trisomie 21 uit heel Europa met een moeder die net heeft vernomen dat het kind dat ze verwacht drager is van trisomie 21, met de boodschap "Mensen met het syndroom van Down kunnen een gelukkig leven leiden, het hangt van iedereen af". van ons".

Deze video werd in Frankrijk gecensureerd door de CSA (de Franse omroepautoriteit) met als reden dat de boodschap "verontrustend was voor het geweten van vrouwen die, in overeenstemming met de wet, andere persoonlijke levenskeuzes hadden gemaakt"

Ines De Pracomtal (een meisje met Trisomie 21 dat te zien was in de video) en de Jérôme Lejeune Foundation hebben beroep aangetekend tegen de CSA-beslissing, voor de Raad van State en na de afwijzing bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 2017, om erkenning te vragen van de aanval op de vrijheid van meningsuiting van mensen met het syndroom van Down.

In 2020 stemde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ermee in de zaak te onderzoeken waarin het recht van Inés en ieder mens op een rechtvaardige kans om zich uit te drukken wordt erkend. Na twee jaar onderzoek heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 1 september 2022 eindelijk een oordeel geveld over de zaak van de video 'Dear Future Mom'. “Onontvankelijk”, oordeelt het EHRM.

Deze beslissing is teleurstellend omdat het de stemmen van mensen met het syndroom van Down censureert. Door deze zaak af te wijzen, suggereert het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat regeringen druk kunnen uitoefenen om de stemmen van mensen met het syndroom van Down in de publieke sfeer het zwijgen op te leggen zonder een

y repercussies of kritiek.

EU for Trisomy 21 gelooft dat vrijheid van meningsuiting de basis is van elke vrije en democratische samenleving. Het is gebaseerd op internationale mensenrechtenwetgeving en wij geloven dat elke stem een kans verdient om gehoord te worden. We zullen doorgaan met pleiten, campagne voeren en werken om de stem van mensen met het syndroom van Down te laten horen in Europa en daarbuiten.

Je kunt de video van Dear Future Mom hier bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=Ju-q4OnBtNU

Ander nieuws

Tijd voor meer gezondheid

The Future Is Ours: een doorslaand succes in Brussel Brussel, 12 mei 2023 Het Future is Ours-project heeft een doorslaand succes geboekt met zijn recente persoonlijke evenement, #TheFutureIsOurs, gehouden in...

Wereld Downsyndroom 2023 – Tijd voor meer zichtbaarheid

Op 21 maart 2023 is het de officiële 16e Wereld Downsyndroomdag en het EU for Trisomy 21-netwerk organiseert natuurlijk ons eigen unieke feest. Online evenement Dit...

De toekomst is van ons – tijd voor meer autonomie

YouTube-link: Magyar (Hongaars), Român (Roemeens), Français (Frans), Deutsch (Duits), Polski (Polski), ελληνικά (Grieks) Op 7 december 2022 organiseerde EU for Trisomy 21 het eerste evenement van onze .. .

EU for Trisomy 21 reageert op EHRM-uitspraak over de video "Dear Future Mom"

In maart 2014 werd de campagnevideo 'Dear Future Mom', ondersteund door zeven Europese verenigingen, over de hele wereld uitgezonden voor Wereld Downsyndroomdag. Beste...

EU voor Trisomie 21-verklaring over conflict in Oekraïne

Brussel, 26 februari 2022 - EU voor Trisomie 21 is solidair met het volk van Oekraïne, met het verdriet, het verdriet en de verwoesting van elk slachtoffer van dit conflict. In elke...

Internationale dag van de rechten van mensen met een handicap

Op 3 december 2021, de internationale dag van de rechten van mensen met een handicap, vierde EU for Trisomie 21 de rechten van mensen met het syndroom van Down. Tijdens deze belangrijke...