Chceme další kampaň:

15 Listopad 2021

V průběhu listopadu vedla Eu pro trisomii 21 kampaň na podporu účasti lidí s Downovým syndromem na konferenci pro budoucnost Evropy, která byla velkým úspěchem a krásnou kampaní ve prospěch zviditelnění lidí s Downovým syndromem. Syndrom.

Co je Konference pro budoucnost Evropy?

EU požádala své občany, aby jim pomohli tím, že jim sdělí, co by si přáli jako budoucí politiky Evropské unie. Zapojujeme se do této platformy, takže lidé s Downovým syndromem mohou mít také slovo v budoucnosti Evropské unie.

Kampaň EU for Trisomy 21 měla velký úspěch a stala se třetí nejoblíbenější kampaní na celé online platformě: https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/134773?locale=fr&order=most_commented

Podařilo se nám promluvit o důležitosti práce Evropské unie v oblasti zaměstnanosti, autonomie, zdravotní péče a nediskriminace lidí s Downovým syndromem. Vyzýváme Evropskou komisi, aby vyslyšela naše tvrzení a postavila se za práva lidí s Downovým syndromem.

Proč se účastníme Konference pro budoucnost Evropy:

V EU není dostatečné zastoupení lidí s mentálním postižením.

Například do psaní nové „Strategie pro práva osob se zdravotním postižením 2021–2030“ EU se nezapojili žádní lidé s mentálním postižením. Ve strategii nejsou téměř vůbec zmíněny. Neexistence zastoupení měla hrozný dopad na lidi s mentálním a neurologickým postižením, zejména na komunitu s Downovým syndromem.

Potřebujeme více lidí, kteří znají obavy a potřeby těchto komunit na základě osobních zkušeností, aby pomohli EU sestavit tyto politiky. Chceme větší zastoupení! Proto jsme vytvořili kampaň #WeWantMore.

My, EU pro trisomii 21, jsme zahájili debatu o otázce zastoupení. Skutečná evropská demokracie funguje pouze tehdy, pokud skutečně zastupuje všechny své občany.

Jsme přesvědčeni, že EU selhává lidem s trizomií 21 tím, že nebere v úvahu jejich zvláštní potřeby, pokud jde o viditelnost, zdraví, autonomii a nediskriminaci. Požadujeme, aby se do vytváření těchto zásad osobně zapojilo více lidí, kteří mají bezprostřední zkušenost s obavami a potřebami lidí s Downovým syndromem. Chceme větší zastoupení! #WeWantMore

Všechny informace o naší kampani #Wewantmore můžete vidět na našich sociálních sítích a na této webové stránce: https://eufortrisomy21.eu/wewantmore/

Další novinky

Světový Downův syndrom 2023 – čas pro větší viditelnost

21. březen 2023 je oficiálním 16. Světovým dnem Downova syndromu a síť EU pro trisomii 21 bude samozřejmě hostit naši vlastní jedinečnou oslavu. Online událost Tato...

Budoucnost je naše – čas na větší autonomii

Odkaz na YouTube: Magyar (Maďarsko), Român (Rumunsko), Français (Francouzština), Deutsch (Němčina), Polski (Polski), ελληνικά (Řečtina) Dne 7. prosince 2022 hostila EU pro Trisomy 21 první akci našeho... .

EU pro trisomii 21 reaguje na verdikt ESLP ohledně videa „Drahá budoucí máma“

V březnu 2014 bylo u příležitosti Světového dne Downova syndromu po celém světě odvysíláno video kampaně „Drahá budoucí máma“, podporované sedmi evropskými asociacemi. Milý...

Prohlášení EU pro trisomii 21 ke konfliktu na Ukrajině

Brusel, 26. února 2022 – EU pro trisomii 21 vyjadřuje solidaritu s ukrajinským lidem, se smutkem, smutkem a devastací každé oběti tohoto konfliktu. V jakékoli...

Mezinárodní den práv osob se zdravotním postižením

Dne 3. prosince 2021, na Mezinárodní den práv lidí se zdravotním postižením, oslavila EU pro trisomii 21 práva lidí s Downovým syndromem. Během této důležité...

Chceme další kampaň:

V průběhu listopadu vedl Eu pro trisomii 21 kampaň na podporu účasti lidí s Downovým syndromem na konferenci pro budoucnost Evropy...