Chceme další kampaň:

15 Listopad 2021

V průběhu listopadu vedla Eu pro trisomii 21 kampaň na podporu účasti lidí s Downovým syndromem na konferenci pro budoucnost Evropy, která byla velkým úspěchem a krásnou kampaní ve prospěch zviditelnění lidí s Downovým syndromem. Syndrom.

Co je Konference pro budoucnost Evropy?

EU požádala své občany, aby jim pomohli tím, že jim sdělí, co by si přáli jako budoucí politiky Evropské unie. Zapojujeme se do této platformy, takže lidé s Downovým syndromem mohou mít také slovo v budoucnosti Evropské unie.

Kampaň EU for Trisomy 21 měla velký úspěch a stala se třetí nejoblíbenější kampaní na celé online platformě: https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/134773?locale=fr&order=most_commented

Podařilo se nám promluvit o důležitosti práce Evropské unie v oblasti zaměstnanosti, autonomie, zdravotní péče a nediskriminace lidí s Downovým syndromem. Vyzýváme Evropskou komisi, aby vyslyšela naše tvrzení a postavila se za práva lidí s Downovým syndromem.

Proč se účastníme Konference pro budoucnost Evropy:

V EU není dostatečné zastoupení lidí s mentálním postižením.

Například do psaní nové „Strategie pro práva osob se zdravotním postižením 2021–2030“ EU se nezapojili žádní lidé s mentálním postižením. Ve strategii nejsou téměř vůbec zmíněny. Neexistence zastoupení měla hrozný dopad na lidi s mentálním a neurologickým postižením, zejména na komunitu s Downovým syndromem.

Potřebujeme více lidí, kteří znají obavy a potřeby těchto komunit na základě osobních zkušeností, aby pomohli EU sestavit tyto politiky. Chceme větší zastoupení! Proto jsme vytvořili kampaň #WeWantMore.

My, EU pro trisomii 21, jsme zahájili debatu o otázce zastoupení. Skutečná evropská demokracie funguje pouze tehdy, pokud skutečně zastupuje všechny své občany.

Jsme přesvědčeni, že EU selhává lidem s trizomií 21 tím, že nebere v úvahu jejich zvláštní potřeby, pokud jde o viditelnost, zdraví, autonomii a nediskriminaci. Požadujeme, aby se do vytváření těchto zásad osobně zapojilo více lidí, kteří mají bezprostřední zkušenost s obavami a potřebami lidí s Downovým syndromem. Chceme větší zastoupení! #WeWantMore

Všechny informace o naší kampani #Wewantmore můžete vidět na našich sociálních sítích a na této webové stránce: https://eufortrisomy21.eu/wewantmore/

Další novinky

WDSD 2024 – DEAR DOCTOR CAMPAIGN

In December 2011, the United Nations General Assembly declared 21 March World Down Syndrome Day (WDSD).  On this day, people with Down syndrome and those who live and work with...

Čas na rovné zacházení

Projekt „Budoucnost je naše“: Posílení změny a začlenění 7. července 2023 – Síť EU pro trisomii 21 s potěšením oznamuje úspěšné ukončení své čtvrté akce v...

Čas pro více zdraví

The Future Is Ours: A Resounding Success in Brussels Brusel, 12. května 2023 Oficiální zprávu naleznete zde. Projekt Future is Ours dosáhl obrovského úspěchu s...

Světový Downův syndrom 2023 – čas pro větší viditelnost

21. březen 2023 je oficiálním 16. Světovým dnem Downova syndromu a síť EU pro trisomii 21 bude samozřejmě hostit naši vlastní jedinečnou oslavu. Podívej se...

Budoucnost je naše – čas na větší autonomii

Odkaz na YouTube: Magyar (maďarština), Român (rumunština), Français (francouzština), Deutsch (němčina), Polski (polski), ελληνικά (řecky) Zde se můžete podívat na naši oficiální zprávu. Dne 7.12.2022...

EU pro trisomii 21 reaguje na verdikt ESLP ohledně videa „Drahá budoucí máma“

V březnu 2014 bylo u příležitosti Světového dne Downova syndromu po celém světě odvysíláno video kampaně „Drahá budoucí máma“, podporované sedmi evropskými asociacemi. Milý...