Tlačová správa: Jedna tanečná výzva zapojiť sa do slávnosti!

09 marec 2021

tlačová správa

Brusel

March 3rd 2021

 

Let’s celebrate together the 21st of March

1 Dancing challenge to join in the celebration!

The next Medzinárodný deň trizómie 21 will take place on Sunday 21st March 2021. In order to celebrate this emblematic date for persons with Down’s syndrome (also called Trisomy 21), EUforTrisomy21 proposes three projects. Focus on the dancing challenge to put in the light persons with Down’s syndrome : a choreography to dance in order to rejoice, to celebrate together with persons with Down’s syndrome.

1. The choreography

It has been imagined by a choreographer who used to work in a dedicated center for persons with Down’s syndrome. The music is an extract from the last single of the french artist Kimberose : « Back on my feet ».

2. The challenge « Dance for the 21st of March – International Day of Trisomy 21 »

It has been launched on social media on the 3rd of March 2021.

It is addressed to citizens of European countries; everyone is invited to participate in the challenge:

  • To express the joy and to honour our close ones with Down’s syndrome;
  • To get to know persons with Down’s syndrome in our community;
  • To express a collective gratitude for the special position of people with Down’s syndrome in our society, which has to be emphasized : an essential part of our society.

Concretely :

  • Everyone learns the choreography, registers himself/herself, posts it on social media and spreads the posts of EUforTrisomy21.
  • Using the following hashtags : #EUfortrisomy21 #challenge  #downsyndrome

3. Dress code (if possible)

Up : white / Down : blue / Mismatched socks or shoes

4. EUfortrisomy21

EUfortrisomy21 is a community of parents of persons with Down’s syndrome in all Europe : 19 countries are involved representing 55 associations who are partners of the EUforTrisomy21 project for the 2021 edition of the International Day of Trisomy 21.

 

Kontakt: contact@eufortrisomy21.eu

Kliknite tu na stiahnutie tlačovej správy

Ostatné novinky

EÚ pre Trizomy 21 sa zúčastňuje konzultácií s občanmi pre budúcnosť Európy

Po online konferencii 8. júla 2021 o zlepšení viditeľnosti ľudí s Downovým syndrómom je EÚ pre Trizomy 21 ochotná prispieť k online diskusiám s občanmi o konzultácii na tému „Budúcnosť Európy“ (COFUE) na túto relevantnú tému .

Online konferencia - 8. júla 2021 - Zlepšenie viditeľnosti ľudí s Downovým syndrómom

Zlepšenie viditeľnosti ľudí s Downovým syndrómom v Európe by malo byť hlavnou diskusiou v rámci konzultácií s občanmi o budúcnosti Európy. Zaregistrujte sa tu a zúčastnite sa konferencie EUfortrisomy21 8. júla o 18:00 (bruselského času).

Tlačová správa: 21. marca si Európa ctí osoby s Downovým syndrómom

 Na oslavu Medzinárodného dňa trizómie 21 organizuje EUfortrisomy21 konferenciu
Štvrtok 18. marca 2021 od 14:00 do 15:30
(Bruselské časové pásmo)

Rodičia-experti, ľudia s Downovým syndrómom, a poslanci Európskeho parlamentu (pani Estrella Dura (S&D), pani Katrin Langensiepenová (Zelení), pani Radka Maxova (Renew), pán François-Xavier Bellamy (PPE), pán Patrick) Jaki (ECR)) bude hovoriť o hlavných otázkach pre ľudí s Downovým syndrómom: viditeľnosť, autonómia, začlenenie, nediskriminácia a dôstojnosť.

Trizómia 21: Čo môže Európa urobiť? - Program

Trizómia 21: Čo môže Európa urobiť? Viditeľnosť, začlenenie, autonómia: základné otázky pre ľudí s Trizomiou 21 Dátum: štvrtok 18. marca 2021 - 14:00 Miesto: Online konferencia Registrácia na Contact@eufortrisomy21.eu Jazyk: angličtina, španielčina, francúzština, nemčina a nemčina, ľahké jazyky, rumunčina Návrh programu: Rodičia a sebaobhajcovia: 14:00 Úvod - Clotilde Noël (Francúzsko, Tombée du…

Tlačová správa: Zamerajte sa na (online) KONFERENCIU

 Na oslavu Medzinárodného dňa trizómie 21 organizuje EUfortrisomy21 konferenciu
Štvrtok 18. marca 2021 od 14:00 do 15:30
(Bruselské časové pásmo)

Rodičia-experti, ľudia s Downovým syndrómom, a poslanci Európskeho parlamentu (pani Estrella Dura (S&D), pani Katrin Langensiepenová (Zelení), pani Radka Maxova (Renew), pán François-Xavier Bellamy (PPE), pán Patrick) Jaki (ECR)) bude hovoriť o hlavných otázkach pre ľudí s Downovým syndrómom: viditeľnosť, autonómia, začlenenie, nediskriminácia a dôstojnosť.

Tlačová správa: Jedna tanečná výzva zapojiť sa do slávnosti!

Nasledujúci Medzinárodný deň trizómie 21 sa uskutoční v nedeľu 21. marca 2021. S cieľom osláviť tento symbolický dátum pre osoby s Downovým syndrómom (nazývaný tiež Trizómia 21) navrhuje EUforTrisomy21 tri projekty. Zamerajte sa na tanečnú výzvu, ktorá kladie na svetlo osoby s Downovým syndrómom: choreografia na tanec s cieľom radovať sa, na oslavu spolu s osobami s Downovým syndrómom.

Tlačová správa: Zameranie na sponzorský projekt poslancov Európskeho parlamentu

Svetový deň Downovho syndrómu sa uskutoční o tri týždne: nedeľa 21. marca 2021. Na oslavu
tento symbolický dátum pre osoby s Downovým syndrómom navrhuje EUfortrisomy21 tri projekty:

1 projekt na zamyslenie: počas dní vedúcich k
21. marca;
 1 slávnostný projekt na spoločnú oslavu (bude oznámený do polovice marca)
1 bezprecedentný projekt zameraný na vyzvanie politických vodcov a ich prinútenie konať.

Tlačová správa: Zamerajte sa na 21. marca 2021. Oslávme v Európe Svetový deň Downovho syndrómu!

Nasledujúce vydanie Svetového dňa Downovho syndrómu (21. marca, podľa rozhodnutia Organizácie Spojených národov) si vyžaduje osobitnú dynamiku, pretože sa koná v roku 2021 a Downov syndróm je medicínsky známy ako trizómia 21! V tejto perspektíve sa komunita rodičov detí s Downovým syndrómom z celej Európy spojila pod…