Pressmeddelande: En dansutmaning att delta i firandet!

09 mars 2021

pressmeddelande

Bryssel

March 3rd 2021

 

Let’s celebrate together the 21st of March

1 Dancing challenge to join in the celebration!

The next Internationella dagen för trisomi 21 will take place on Sunday 21st March 2021. In order to celebrate this emblematic date for persons with Down’s syndrome (also called Trisomy 21), EUforTrisomy21 proposes three projects. Focus on the dancing challenge to put in the light persons with Down’s syndrome : a choreography to dance in order to rejoice, to celebrate together with persons with Down’s syndrome.

1. The choreography

It has been imagined by a choreographer who used to work in a dedicated center for persons with Down’s syndrome. The music is an extract from the last single of the french artist Kimberose : « Back on my feet ».

2. The challenge « Dance for the 21st of March – International Day of Trisomy 21 »

It has been launched on social media on the 3rd of March 2021.

It is addressed to citizens of European countries; everyone is invited to participate in the challenge:

  • To express the joy and to honour our close ones with Down’s syndrome;
  • To get to know persons with Down’s syndrome in our community;
  • To express a collective gratitude for the special position of people with Down’s syndrome in our society, which has to be emphasized : an essential part of our society.

Concretely :

  • Everyone learns the choreography, registers himself/herself, posts it on social media and spreads the posts of EUforTrisomy21.
  • Using the following hashtags : #EUfortrisomy21 #challenge  #downsyndrome

3. Dress code (if possible)

Up : white / Down : blue / Mismatched socks or shoes

4. EUfortrisomy21

EUfortrisomy21 is a community of parents of persons with Down’s syndrome in all Europe : 19 countries are involved representing 55 associations who are partners of the EUforTrisomy21 project for the 2021 edition of the International Day of Trisomy 21.

 

Kontakt: contact@eufortrisomy21.eu

Klicka här för att ladda ner pressmeddelandet

Andra nyheter

EU for Trisomy 21 deltar i medborgarkonsultationen för Europas framtid

Efter onlinekonferensen den 8 juli 2021 om förbättring av synligheten för personer med Downs syndrom är EU för Trisomi 21 villig att bidra till onlinedebatten om medborgarkonsultationen om "Europas framtid" (COFUE) om detta relevanta ämne .

Onlinekonferens - 8 juli 2021 - Förbättra synligheten för personer med Downs syndrom

Att förbättra synligheten för personer med Downs syndrom i Europa borde vara en stor debatt i medborgarnas samråd för Europas framtid. Registrera dig här för att delta i EUfortrisomy21-konferensen den 8 juli kl 18.00 (Brysseltid).

Pressmeddelande: Den 21 mars hedrar Europa personer med Downs syndrom

 För att fira den internationella dagen för trisomi 21 anordnar EUfortrisomy21 en konferens
Torsdagen den 18 mars 2021 från 14 till 15.30
(Bryssels tidszon)

Expertföräldrar, en person med Downs syndrom och parlamentsledamöter (Estrella Dura (S&D), Katrin Langensiepen (gröna), Radka Maxova (förnya), François-Xavier Bellamy (PPE), Patrick Jaki (ECR) kommer att tala om viktiga frågor för personer med Downs syndrom: synlighet, autonomi, inkludering, icke-diskriminering och värdighet.

Trisomi 21: Vad kan Europa göra? - Program

Trisomi 21: Vad kan Europa göra? Synlighet, inkludering, autonomi: väsentliga frågor för personer med Trisomy 21 Datum: Torsdagen den 18 mars 2021 - 14:00 Plats: Onlinekonferens Registrering på Contact@eufortrisomy21.eu Språk: engelska, spanska, franska, tyska och tyska lätt-språk, rumänska Utkast till program: Föräldrar och självförespråkare: 14:00 Inledning - Clotilde Noël (Frankrike, Tombée du ...

Pressmeddelande: Fokusera på (online) KONFERENS

 För att fira den internationella dagen för trisomi 21 anordnar EUfortrisomy21 en konferens
Torsdagen den 18 mars 2021 från 14 till 15.30
(Bryssels tidszon)

Expertföräldrar, en person med Downs syndrom och parlamentsledamöter (Estrella Dura (S&D), Katrin Langensiepen (gröna), Radka Maxova (förnya), François-Xavier Bellamy (PPE), Patrick Jaki (ECR) kommer att tala om viktiga frågor för personer med Downs syndrom: synlighet, autonomi, inkludering, icke-diskriminering och värdighet.

Pressmeddelande: En dansutmaning att delta i firandet!

Nästa internationella dag för trisomi 21 kommer att äga rum söndagen den 21 mars 2021. För att fira detta symboliska datum för personer med Downs syndrom (även kallat Trisomi 21) föreslår EUforTrisomy21 tre projekt. Fokusera på dansutmaningen för att lyfta fram personer med Downs syndrom: en koreografi för att dansa för att glädja sig, fira tillsammans med personer med Downs syndrom.

Pressmeddelande: Fokusera på sponsorprojektet från ledamöter av Europaparlamentet

World Down Syndrome Day kommer att äga rum om tre veckor: söndagen den 21 mars 2021. För att fira
detta symboliska datum för personer med Downs syndrom, EUfortrisomy21, föreslår tre projekt:

Ett projekt att reflektera över: en onlinekonferens kommer att anordnas inom de dagar som leder till
21 mars;
 1 festprojekt att fira tillsammans (det kommer att meddelas i mitten av mars)
Ett oöverträffat projekt för att utmana politiska ledare och få dem att agera.

Pressmeddelande: Fokus den 21 mars 2021. Låt oss fira World Down Syndomsdagen i Europa!

Nästa upplaga av World Down Syndrome Day (21 mars enligt FN: s beslut) kräver ett särskilt momentum eftersom det äger rum 2021 och Downs syndrom är medicinskt känt som trisomi 21! I detta perspektiv samlades en gemenskap av föräldrar till barn med Downs syndrom, från hela Europa, under ...