Tijd voor meer gelijke behandeling

07 juli 2023

Project ‘De toekomst is van ons’: verandering en inclusie mogelijk maken

7 juli 2023 – Het EU for Trisomy 21 Network is verheugd de succesvolle afronding van zijn vierde evenement in het lopende project “The Future is Ours” aan te kondigen. Het evenement, dat op 6 juli werd gehouden en werd gesponsord door de Europese Unie via de CERV-subsidie, was een doorslaand succes bij het bevorderen van de dialoog en het empoweren van personen met een verstandelijke beperking, met een bijzondere nadruk op gelijke behandeling op de werkplek en aanverwante onderwerpen. U kunt het officiële rapport lezen hier.

Het evenement bracht deelnemers uit heel Europa samen, met tolken beschikbaar voor meerdere talen, waaronder Italiaans, Engels, Roemeens en Hongaars.

‘The Future is Ours’ is een project dat in 2019 is ontstaan als een netwerk van lokale organisaties die zich inzetten voor de viering van Wereld Downsyndroomdag. In de loop van de tijd is het uitgegroeid tot een platform voor belangenbehartiging en empowerment. Het project heeft al twee online-evenementen en één persoonlijke bijeenkomst in Brussel georganiseerd, waar 75 deelnemers uit verschillende EU-landen en 28 personen met het Downsyndroom parlementariërs ontmoetten om cruciale kwesties, waaronder gezondheid, te bespreken.

Dit laatste evenement in de serie ging over de cruciale kwestie van gelijke behandeling op de werkplek. Tot het vooraanstaande sprekerspanel behoorden Chiara Gemma, lid van het Europees Parlement; Maria James, een gouden medaillewinnaar en pleitbezorgster uit Malta; Yasmin Ismail, een junior psycholoog uit Roemenië; en Károly Kisari, de oprichter van de Hongaarse Hidden Treasures Down Association en de Mentorállás Foundation.

Chiara Gemma, lid van de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken en de Intergroep Gehandicapten in het Europees Parlement, sprak het publiek toe via een vooraf opgenomen video vanwege haar last-minute reisverplichtingen. Ze benadrukte het belang van zelfbehartiging en de noodzaak om de stem van mensen met een verstandelijke beperking in de politieke arena te versterken.

Maria James, een gepassioneerd pleitbezorger en gouden medaillewinnaar in het zwemmen, deelde haar inspirerende reis en besprak haar werk ter bevordering van gelijke behandeling op de werkplek voor mensen met het syndroom van Down. Yasmin Ismail, een junior psycholoog, bood waardevolle inzichten in haar carrière en de uitdagingen die ze heeft overwonnen, en moedigde anderen aan hun dromen na te streven. Károly Kisari, een pionier op dit gebied, besprak de missie van zijn organisaties in Hongarije, waarbij de nadruk lag op de integratie van personen met een handicap in de samenleving en de open arbeidsmarkt.

Gedurende het hele evenement had het publiek de gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers, waardoor interactieve discussies werden bevorderd en het begrip werd vergroot.

Het EU for Trisomy 21 Network is vastbesloten zijn inspanningen op het gebied van belangenbehartiging en empowerment voort te zetten. Het heeft een aanvraag ingediend voor een ander EU-project dat tot doel heeft zelfvoorvechters in staat te stellen effectief te communiceren met de media, politici en het publiek, waardoor de zichtbaarheid en autonomie worden bevorderd.

Het succes van het project “The Future is Ours” op 6 juli bevestigt opnieuw de inzet van de EU voor het Trisomy 21 Network om een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving te creëren voor personen met een verstandelijke beperking in heel Europa.

Ander nieuws

WDSD 2024 – DEAR DOCTOR CAMPAIGN

In December 2011, the United Nations General Assembly declared 21 March World Down Syndrome Day (WDSD).  On this day, people with Down syndrome and those who live and work with...

Tijd voor meer gelijke behandeling

Project "The Future is Ours": verandering en inclusie versterken 7 juli 2023 - Het EU for Trisomy 21 Network is verheugd de succesvolle afronding aan te kondigen van zijn vierde evenement in...

Tijd voor meer gezondheid

The Future Is Ours: een doorslaand succes in Brussel Brussel, 12 mei 2023 Het officiële rapport vindt u hier. Het Future is Ours-project heeft een doorslaand succes geboekt met...

Wereld Downsyndroom 2023 – Tijd voor meer zichtbaarheid

Brussels, 21st March – Today on World Down Syndrome Day, EU for Trisomy 21, in collaboration with our partners and self-advocates at CAP Events, commemorated this significant day at the...

De toekomst is van ons – tijd voor meer autonomie

YouTube-link: Magyar (Hongaars), Român (Roemeens), Français (Frans), Deutsch (Duits), Polski (Polski), ελληνικά (Grieks) U kunt ons officiële rapport hier bekijken. Op 7 december 2022...

EU for Trisomy 21 reageert op EHRM-uitspraak over de video "Dear Future Mom"

In maart 2014 werd de campagnevideo 'Dear Future Mom', ondersteund door zeven Europese verenigingen, over de hele wereld uitgezonden voor Wereld Downsyndroomdag. Beste...