Изявление на ЕС за тризомия 21 относно конфликта в Украйна

26 февруари 2022 г

Брюксел, 26.февруари 2022 г. – ЕС за тризомия 21 е солидарен с народа на Украйна, с мъката, тъгата и опустошението на всяка жертва на този конфликт. При всяка хуманитарна криза и въоръжен конфликт хората с тризомия 21 или други увреждания са изправени пред по-големи рискове от насилие, да бъдат изоставени в бягство, да умрат. Според доклада на Disability Rights International от 2015 г. „No Way Home“ над 2,7 милиона хора с увреждания са регистрирани в Украйна и над 82 хиляди деца живеят в институции, изолирани от обществото. Много от тях са деца с тризомия 21.

Опустошаването на много от големите градове и хаосът, произтичащ от този безсмислен конфликт, ще имат незабавен ефект върху управлението и грижите, предоставяни в тези съоръжения, като се носят слухове, че някои от тях вече са изоставени. 

Призоваваме европейската общност и всички страни, посветени на мира, солидарността и зачитането на международното право, да покажат солидарност с украинския народ и да използват всички средства, с които разполагат, за бързо прекратяване на тази агресия и възстановяване на мира.

Ние се присъединяваме към усилията, оглавявани от сходни организации като EDSA, Европейския форум за хората с увреждания и Международната организация със синдрома на Даун в тяхното отворено писмо до ръководителя на европейските институции, европейските, руските и украинските държавни ръководители и НАТО от 24 февруари 2022 г., което може да бъде прочетете изцяло тук.

Особено искаме да подчертаем изискванията към политическото ръководство и всички хуманитарни участници, които се занимават с тази криза, за да се гарантира, че хората с тризомия 21 и увреждания:

  • имат пълен достъп до цялата хуманитарна помощ;
  • са защитени от насилие, малтретиране и малтретиране;
  • им е предоставена достъпна информация за протоколи за безопасност и помощ, процедури за евакуация и поддръжка;
  • имат пълен достъп до основни услуги, включително вода и канализация, храна, социална подкрепа, образование, здравеопазване, транспорт и информация;
  • са отчетени и не са изоставени;
  • не са оставени в институции, не са принудени да останат в институции или не са преместени в институции въз основа на тяхното увреждане и
  • участват смислено във всеобхватна хуманитарна дейност чрез техните представителни организации.

Наред с лицата с тризомия 21, трябва да се обърне специално внимание на тези, които са изложени на най-голям риск – включително (но не само) лица с интелектуални затруднения, жени, възрастни хора, деца, слепи и сляпо-глухи лица, лица с психосоциални увреждания, лица с големи нужди от подкрепа и лица, разселени вътрешно преди последните инциденти.

Други новини

WDSD 2024 – DEAR DOCTOR CAMPAIGN

In December 2011, the United Nations General Assembly declared 21 March World Down Syndrome Day (WDSD).  On this day, people with Down syndrome and those who live and work with...

Време е за по-равно третиране

Проект „Бъдещето е наше“: Овластяване на промяната и включването 7 юли 2023 г. — Мрежата на ЕС за тризомия 21 има удоволствието да обяви успешното приключване на своето четвърто събитие през...

Време за повече здраве

Бъдещето е наше: Изумителен успех в Брюксел Брюксел, 12 май 2023 г. Можете да намерите официалния доклад тук. Проектът „Бъдещето е наше“ постигна изключителен успех с...

Световен Синдром на Даун 2023 г. – време за повече видимост

Brussels, 21st March – Today on World Down Syndrome Day, EU for Trisomy 21, in collaboration with our partners and self-advocates at CAP Events, commemorated this significant day at the...

Бъдещето е наше – време за повече автономия

YouTube връзка: Magyar (унгарски), Român (румънски), Français (френски), Deutsch (немски), polski (полски), ελληνικά (гръцки) Можете да разгледате нашия официален доклад тук. На 7 декември 2022 г....

ЕС за тризомия 21 реагира на присъдата на ЕСПЧ относно видеоклипа „Скъпа бъдеща мамо“

През март 2014 г. видеото на кампанията „Скъпа бъдеща мамо“, подкрепено от седем европейски асоциации, беше излъчено в целия свят за Световния ден на хората със синдром на Даун. скъпи...